Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

1. Імпорт загальних даних між проектами нового будівництва (конструкції дорожнього одягу для поширення) та підсилення

В CREDO РАДОН UA версії 1.1 реалізовано імпорт загальних даних між проектами дорожнього одягу при новому будівництві та посиленні існуючої конструкції. У проекті підсилення, використовуючи команду Файл-Імпорт загальних даних, можна швидко скопіювати загальні вихідні дані та конструкцію дорожнього одягу з проектів розрахунку конструкції нового нежорсткого дорожнього одягу (рис.1).

Рис 1. Діалог імпорту загальних даних із інших проєктів
Рис 1. Діалог імпорту загальних даних із інших проєктів

2. Розрахунок швів розширення та штирів для методики розрахунку дорожніх одягів жорсткого типу

У проєктах розрахунку конструкції дорожнього одягу жорсткого типу із монолітних цементобетонних покриттів додано допоміжний розрахунок швів розширення.

Відповідно до вимог ГБН В.2.3-37641918-557: 2016 (п.6.1.3.3 – 6.1.3.7) в програмі перевіряється необхідність улаштування швів розширення, розраховується крок їх улаштування, а також необхідні параметри штирів з підпором діаметрів як за розрахунком, так і за ДСТУ 3760-2006.

Налаштування параметрів розрахунку виконується в окремому діалозі, що викликається із меню Дані про дорогу – Покриття (рис. 2).

Рис 2. Налаштування параметрів розрахунку швів розширення та штирів
Рис 2. Налаштування параметрів розрахунку швів розширення та штирів

У протоколах детально виводяться формули розрахунку швів розширення та штирів (рис.3)

Рис 3. Приклад виведення формул розрахунку параметрів швів розширення та штирів в протоколі RTF.
Рис 3. Приклад виведення формул розрахунку параметрів швів розширення та штирів в протоколі RTF.

3. Налаштування методу розрахунку запасу міцності

У діалозі налаштувань програми CREDO РАДОН UA 1.1 з’явився вибір методу розрахунку ЗАПАСУ МІЦНОСТІ у %-вому відношенні (рис.4).

Рис 4. Вікно налаштування програми
Рис 4. Вікно налаштування програми

4. Фрезерування (розбирання) існуючого покриття

В методиці посилення додали можливість враховувати фрезерування (розбирання) існуючого покриття на задану глибину. У цьому випадку буде виконаний автоматичний перерахунок товщини верхнього шару існуючого покриття і загального модуля пружності на поверхні.

Налаштування фрезерування виконується в діалозі Дані про дорогу — Основа (рис.5). Якщо в проєкті відомий тільки виміряний модуль пружності, то для виконання фрезерування необхідно крім глибини, задати модуль пружності розбираючого матеріалу, інакше програма проаналізує існуючу конструкцію, задану користувачем.

Рис 5. Налаштування параметрів фрезерування існуючої конструкції дорожнього одягу.
Рис 5. Налаштування параметрів фрезерування існуючої конструкції дорожнього одягу.

У протоколах додані формули розрахунку модулів пружності на поверхні існуючих шарів, в тому числі з урахуванням фрезерування (рис.6)

Рис 6. Приклад виведення формул по розрахунку існуючого дорожнього одягу в протоколі RTF.
Рис 6. Приклад виведення формул по розрахунку існуючого дорожнього одягу в протоколі RTF.

5. Урахування зносу верхнього шару покриття

При розрахунку конструкції дорожнього одягу для верхнього шару покриття може бути передбачена можливість врахування допустимого зносу (наприклад, допустимої глибини колії). При цьому в розрахунках допустима величина зносу буде виключена (рис.7).

Рис 7. Урахування допустимої товщини зносу у вікні «Конструкція дорожнього одягу».
Рис 7. Урахування допустимої товщини зносу у вікні «Конструкція дорожнього одягу».

6. Варіантне проєктування конструкцій дорожнього одягу

У межах одного проєкту додана можливість створювати варіанти конструкцій дорожніх одягів. Додавання варіантів здійснюється у вікні Конструкція дорожнього одягу (рис. 8)

Рис. 8. Вікно Конструкції дорожнього одягу
Рис. 8. Вікно Конструкції дорожнього одягу

Техніко-економічне порівняння варіантів конструкцій можна представити у табличній формі формату RTF, а також у вигляді схеми конструкції з умовними позначеннями шарів в форматі DXF (рис.9).

 Рис. 9. Схеми варіантів конструкцій у форматі DXF
Рис. 9. Схеми варіантів конструкцій у форматі DXF

7. Виведення підказок про наявність налаштувань шарів користувачем

При виведенні шарів на плані додано графічний індикатор – значок для виведення підказок про наявність у властивостях шарів нестандартних налаштувань користувачем (наприклад, встановлена опція – не виконувати розрахунок на зсув, розрахункова вологість грунту задана користувачем, у вікні «Данные о дороге – Особенности» додані заходи, що знижують вологість та ін.) (рис.10).

Рис 10. Виведення підказок про наявність нестандартних налаштувань користувачем
Рис 10. Виведення підказок про наявність нестандартних налаштувань користувачем

8. Інші доопрацювання

Додано розрахунок та виведення коефіцієнту запасу при розрахунку конструкції дорожнього одягу за допустимим пружнім прогином.

Відкоригована номограма для розрахунку товщини дренуючого шару при наявності поздовжнього дренажу із піску.

Для усіх типів проєктів додана автоматична актуалізація параметрів матеріалів проєкту із бази даних при відкритті проєкту в програмі.

Закрыть меню
×