Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ CREDO ГЕОЛОГІЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

CREDO ГЕОЛОГИЯ

CREDO Геологія – повний набір інструментів для вирішення інженерно-геологічних задач, включає в себе системи: CREDO ГЕОЛОГИЯ, CREDO ГЕОКАРТЫ, CREDO ГЕОСТАТИСТИКА і CREDO ГЕОКОЛОНКА.

Використовуючи системи CREDO Геологія, фахівець отримує повноцінну цифрову модель геологічної будови місцевості для застосування її при проектуванні різних об’єктів, а також набір вихідний документації (різні відомості та креслення).

ЗАДАЧІ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ СИСТЕМОЮ CREDO ГЕОЛОГІЯ:

  • Ведення бази даних вихідних виробок.
  • Визначення фізико-механічних і хімічних властивостей ґрунтів.
  • Виділення інженерно-геологічних елементів по заданих параметрах.
  • Створення відомостей статистичної обробки характеристик грунтів.
  • Створення моделей геологічної будови місцевості і випуск креслень довільних геологічних розрізів і профілів лінійних об’єктів.
  • Формування креслень геологічних колонок, схем розташування виробок.
  • Формування креслень інженерно-геологічних карт.
  • Обробка даних польових випробувань грунтів.
  • Підготовка даних для передачі в інші системи комплексу CREDO.
  • Використання XML (GeoSciML) формату для обміну даними з інженерно-геологічних виробок.

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ПО ВИХІДНИМ ВИРОБКАМ

За допомогою систем геологічного напрямку комплексу CREDO здійснюється введення даних по вихідним виробкам, що включають літологічний опис колонки, гідрогеологічні характеристики, результати випробування та ін.

Системи CREDO Геологія дозволяють моделювати вертикальні інженерно-геологічні розробки необмеженої глибини, що містять максимально широку структуру вихідних даних і різноманітну семантичну інформацію.

Виробки можуть створюватися з абсолютною прив’язкою гирла, з одночасною прив’язкою до траси або без координат гирла в плані. Спосіб прив’язки не впливає на доступність виробок для введення і редагування даних. При необхідності можна уточнити положення свердловин по пікетажу будь-якого лінійного об’єкту.

Вигляд відображення виробок в плані, у вікні колонки і на розрізі, а також склад інформації по виробках визначає користувач за допомогою об’єктів геологічного класифікатору.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ

CREDO ГЕОСТАТИСТИКА

Завдяки гнучкому геологічному класифікатору та налаштованому інтерфейсу користувача система CREDO ГЕОСТАТИСТИКА дозволяє виконувати різні варіанти розрахунків фізико-механічних і хімічних властивостей ґрунтів на підставі вихідних даних ґрунтової лабораторії і бурових журналів. Розрахунки проводяться за методиками, що відповідають прийнятим нормативним документам, з урахуванням особливостей регіонів. На підставі отриманих властивостей ґрунтів система дозволяє класифікувати грунти відповідно до Держстандарту 25100 і виділяти ІГЕ відповідно до налаштувань користувача.

Вихідні дані в систему можна вводити не лише вручну, але і імпортувати безпосередньо з різних джерел за допомогою XML-файлів.

Система дозволяє випускати звітну документацію у вигляді різних таблиць, відомостей і креслень, а також зберігати дані для подальшого використання в інших системах комплексу CREDO.

ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Система CREDO ГЕОЛОГИЯ передбачає можливість роботи з різними типами вихідних даних: геологічними свердловинами, списками грунтів, різними топографічними підосновами, створеними в інших системах, наприклад, в CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ДОРОГИ, CREDO ГЕНПЛАН.

Це дозволяє фахівцеві-геологу, в залежності від поставлених завдань, підготувати для суміжних фахівців різні варіанти геологічної будови: плоску модель для лінійних топографічних об’єктів, смугову модель для трас автомобільних доріг, об’ємну геологічну модель майданчика або смуги вишукувань.

У системах CREDO ГЕНПЛАН, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ОБЪЕМЫ і CREDO ДОРОГИ об’ємна геологічна модель використовується для аналізу геологічної будови існуючих об’єктів і тих, що проектуються, для розрахунку обсягів грунтів, що виймаються на поверхню і випуску різних креслень, в тому числі креслень поздовжніх і поперечних профілів різних лінійних об’єктів з даними за геологічною будовою і гнучким налаштуванням представлення геологічної інформації на кресленні.

ФОРМУВАННЯ КРЕСЛЕНЬ ГЕОЛОГІЧНИХ КОЛОНОК. ОБРОБКА ДАНИХ ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ҐРУНТІВ

CREDO ГЕОКОЛОНКА

Для створення креслень геологічних колонок призначена система CREDO ГЕОКОЛОНКА. Вона може працювати як самостійний програмний продукт, так і в складі системи CREDO ГЕОЛОГИЯ. Вихідні дані для креслення можуть бути передані в систему з будь-якого програмного продукту інженерно-геологічної лінійки комплексу CREDO за допомогою файлів відкритого обмінного формату.

При наявності даних статичного або динамічного зондування грунтів система дозволяє визначити несучу здатність і фізико-механічні характеристики грунтів.

Фрагменти креслення формуються користувачем на свій розсуд: формат і заголовок колонки, склад, порядок розташування, розміри і індивідуальні налаштування стовпців і підвалу, види штампів і дані для їх заповнення.

Для вихідних документів в системі використовуються готові шаблони, створені відповідно до нормативних вимог. При цьому користувач може редагувати існуючі в бібліотеці шаблони, а також створювати і зберігати нові з урахуванням вимог своєї організації.

Для комплексного оформлення геологічного звіту креслення колонки експортується в інші офісні та графічні системи.

ФОРМУВАННЯ КРЕСЛЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ КАРТ

CREDO ГЕОКАРТЫ

Для побудови, редагування і випуску інженерно-геологічних карт по заданих параметрах призначена програма CREDO ГЕОКАРТЫ. Аналогічно системам CREDO ГЕОКОЛОНКА і CREDO ГЕОЛОГИЯ вона може працювати як самостійний програмний продукт, так і в складі цих систем.

Створена в системі об’ємна геологічна модель дозволяє отримати прогноз геологічної будови в будь-якій точці майданчика в межах кордонів вишукувань і є джерелом даних для створення додаткових інженерно-геологічних матеріалів: планів випробування, ізогипс, гідроізогіпс, карт покрівлі і підошви літологічних або стратиграфічних шарів.

Крім цього, в програмі CREDO ГЕОКАРТЫ доступна 3D-візуалізація вихідних інженерно-геологічних виробок, геологічної будови вертикальних зрізів, прихованих і додаткових геологічних поверхонь, інженерно-геологічних карт зрізу.

ПЕРЕВАГИ

Усі системи і програми, що входять до інженерно-геологічну лінійку комплексу CREDO, мають гнучкі налаштування структур даних, методів розрахунку і обробки, складу і стилів оформлення текстових і графічних вихідних матеріалів, великий комплект матеріалів, що забезпечують автоматизоване формування основних вихідних документів. Обмін даними між системами простий і ефективний та здійснюється за допомогою файлів відкритого формату. Усі системи проектування CREDO працюють в єдиній інформаційній оболонці, що спрощує роботу користувача і виключає необхідність перемикання між системами.

Використання геологічної інформації, підготовленої за допомогою програмного комплексу CREDO, істотно підвищує якість прийнятих проектних рішень.

Програмне забезпечення CREDO для вирішення інженерно-геологічних задач

Закрыть меню
×