Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Рекомендації щодо оптимального оснащення організацій

Геодезична група в будівельній, промисловій або експлуатаційної організації, геодезична партія в вишукувальної організації, центр виконавчої документації:

 • CREDO ДАТ, НИВЕЛИР, ТРАНСКОР, ГНСС — робоче місце для введення та обробки польових даних, зрівнювання планових і висотних геодезичних мереж, обробки супутникових вимірювань, перетворення систем координат, видачі каталогів, відомостей і схем планів висотного обґрунтування.
 • CREDO ТОПОГРАФ — робоче місце для фахівця, що обробляє дані геодезичних вимірювань і одночасно формує цифрові моделі місцевості( ЦММ).
 • CREDO 3D СКАН — робоче місце фахівця що обробляє хмари точок отримані за даними лазерного сканування або фотограмметрії. Залежно від сфери діяльності, подальша обробка таких даних може здійснюється в системах CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ДОРОГИ, ГЕНПЛАН, ОБЪЕМЫ.
 • CREDO ДАТ, КРЕДО ТОПОПЛАН — робоче місце для введення та обробки геодезичних даних, створення цифрової моделі місцевості інженерного призначення, підготовки і випуску на друк креслень планшетів і топографічних планів. При проведенні лінійних вишукувань робоче місце оснащується системою CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ замість CREDO ТОПОПЛАН
 • CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ДАТ, CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ОБЪЕМЫ — робоче місце для введення та обробки геодезичних даних, створення цифрової моделі місцевості і формування креслень топопланів або планшетів, розрахунку обсягів вироблених земляних робіт, календарних графіків видобутку і зберігання сировини, будівельних матеріалів. (При роботі з супутниковими вимірами робоче місце оснащується системою CREDO ГНСС).
 • CREDO ДАТ, CREDO ОБЪЕМЫ — робоче місце для введення та обробки геодезичних даних, розрахунку обсягів вироблених земляних робіт, ведення календарних графіків видобутку і зберігання сировини, будівельних матеріалів. Аналогічні робочі місця рекомендуються для автоматизації маркшейдерського забезпечення відкритих гірничих робіт. (При роботі з супутниковими вимірами робоче місце оснащується системою CREDO ГНСС).
 • CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ТРУБОПРОВОД. ИЗЫСКАНИЯ — робоче місце для створення цифрової моделі місцевості, трасування лінійних об’єктів, випуску топографічних планів, поздовжніх і поперечних профілів трас лінійних споруд, створення і редагування трас, формування комплекту відомостей, формування вишукувального профілю, створення креслення плану і профілю проектованих лінійних об’єктів.
 • CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, CREDO ДАТ, CREDO НИВЕЛИР, CREDO ГНСС — робоче місце для введення та обробки польових даних, зрівнювання планових і висотних геодезичних мереж, обробці супутникових вимірювань, аналізу та інтерпретації повторюваних геодезичних вимірювань при спостереженні за деформаційно-осадовими процесами.
 • CREDO ТРАНСФОРМ — робоче місце для обробки і трансформації растрового зображення, отриманого скануванням вихідного картографічного матеріалу та аерофотознімків або імпортом файлів різних форматів, ортокоррекції одиночних космічних знімків. Для отримання векторних моделей з растрових підкладок в напівавтоматичному режимі передбачається використовувати систему CREDO ВЕКТОРИЗАТОР.

Геологічна партія вишукувального підрозділу:

 • Оптимальним робочим місцем інженера геолога є поєднання систем — CREDO ГЕОЛОГИЯ, ГЕОКОЛОНКА і ГЕОСТАТИСТИКА.
 • CREDO ГЕОЛОГИЯ — моделювання геологічної будови майданчика або смуги вишукувань, побудова креслень інженерно-геологічних розрізів, експорт геологічної будови по розрізам в системи. У тих випадках, коли необхідно створення і оформлення тільки креслення колонки (без створення об’ємної геологічної моделі на майданчику або смузі досліджень), досить системи CREDO ГЕОКОЛОНКА.
 • CREDO ГЕОСТАТИСТИКА — призначена для введення даних по виробках, обробки даних фізико-механічних характеристик ґрунтів та їх статистичної обробки, виділення інженерно-геологічних елементів і формування на їх основі просторових моделей геологічної будови місцевості, випуску різного виду креслень і відомостей.
 • Для підготовки даних по лінійним вишукуваням рекомендується використання системи CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.
 • Для формування геологічних карт місцевості і аналізу об’ємної геологічної моделі у вікні 3D-виду використовуються CREDO ГЕОКАРТЫ.

Проектні відділи:

 • CREDO ГЕНПЛАН — робоче місце для проектування горизонтального і вертикального планування, підрахунку обсягів вироблених земляних робіт; ведення чергового плану об’єкта або території, проектування кар’єрів і інших об’єктів. На даному робочому місці також може створюватися цифрова модель місцевості на основі даних вишукувань або існуючих картматеріалів.
 • При проведенні лінійних вишукувань рекомендується оснащувати робочі місця додатково системою CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.
 • Для підготовки і використання існуючих картматеріалів у вигляді растрових файлів і креслень на одному з робочих місць встановлюється програма ТРАНСФОРМ.

Проектні відділи генплану і транспорту, проектний дорожній або мостовий відділ:

 • CREDO ДОРОГИ, СЪЕЗДЫ — робоче місце дорожника, що дозволяє вести різноманітне проектування транспортних споруд будь-якої складності, автомобільних доріг всіх категорій з використанням даних по цифровій моделі місцевості.
 • CREDO ТРУБЫ — робоче місце фахівця займається проектуванням водопропускних труб на автомобільних дорогах і випуском необхідних креслень і відомостей.
 • CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — робоче місце фахівця, що виконує роботи з проектування організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування.
 • Для проектування індивідуальних дорожніх знаків необхідна програма CREDO ЗНАК.
 • CREDO РАДОН UA — робоче місце фахівця, що виконує розрахунки дорожніх одягів.
 • При необхідності деякі робочі місця в підрозділі оснащуються додатковими завданнями: ГРИС, ОТКОС, МОРФОСТВОР.
 • Для підготовки і використання існуючих картматеріалів у вигляді растрових файлів і креслень на одному з робочих місць встановлюється програма ТРАНСФОРМ.
 • o Для аналізу геологічної моделі місцевості використовується система CREDO ГЕОКАРТЫ.

Гірнича справа:

 • Стандартне робоче місце геолога — МАЙНФРЭЙМ ГЕОЛОГИЯ.
 • Модуль ГЕОЛОГИЯ — робоче місце для ведення БД по геохімічних випробуванню родовища, виконання операцій первинної обробки даних і формування на їх основі звітної документації, можливість проводити геостатистичного дослідження і використовувати процедуру крігінга для інтерполяції геологічного випробування в моделі рудного тіла, бере участь у формуванні єдиного геоінформаційного простору.
 • Модуль МАЙНФРЭЙМ МАРКШЕЙДЕРИЯ забезпечує ведення бази даних точок маркшейдерського обґрунтування, обробка маркшейдерських даних, створення цифрової моделі об’єкта, випуск креслень, планів розвитку і бере участь у формуванні єдиного геоінформаційного простору.
 • МАЙНФРЭЙМ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ — робоче місце для вирішення технологічних задач при підземних гірничих роботах. Різноманітні методи дозволяють легко моделювати проектні положення виробок, буровибухові роботи, закладні роботи. Робота в системі полегшує планування і виконання щоденних виробничих завдань. Функціонал системи надає інженеру-технологу безліч можливостей — від швидкого моделювання нових гірських об’єктів і проектування буропідривних робіт до планування і оперативного управління підземними гірничими роботами, що призведе до підвищення безпеки і продуктивності робіт.
 • МАЙНФРЭЙМ ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ — робоче місце для вирішення технологічних задач при відкритих гірничих роботах. Система дозволяє інженеру-технологу проводити широкий спектр необхідних робіт — від швидкого моделювання нових гірських об’єктів і проектування буропідривних робіт до планування відкритих гірничих робіт, і оперативного керування гірничими роботами. Все це дозволяє підвищити їх безпеку і продуктивність.
 • При використанні в якості вихідних даних хмар точок отриманих лазерним скануванням або фотограмметрії необхідно для обробки таких даних встановити робоче місце CREDO 3D СКАН, який дозволяє автоматизувати процес обробки даних хмар точок для створення цифрової моделі місцевості: модель рельєфу і ситуації, призначені для вирішення різних прикладних інженерних задач як при відкритих так і при закритих гірських роботах.
 • Для обробки існуючих картматеріалів у вигляді растрових файлів і креслень на одному з місць встановлюється програма — ТРАНСФОРМ.

Для обліку технологічних особливостей організації та визначення оптимальної конфігурації бажано провести консультацію з фахівцями компанії «CREDO-DIALOGUE».

Закрыть меню
×