Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Выбрано:

CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ

CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ

Основне призначення CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — аналіз та інтерпретація результатів повторюваних геодезичних вимірювань при спостереженнях за деформаційно-осадовими процесами.

Програма CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ може застосовуватися для моніторингу стану будівель і споруд, для спостереження за деформаційно-осадовими процесами, контролю небезпечних ділянок і для інших завдань.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити АКТУАЛЬНУ ВЕРСІЮ

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Описание

Призначення системи

У програмі CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ здійснюється аналіз та інтерпретація результатів повторюваних геодезичних вимірювань при спостереженнях за деформаційно-осадовими процесами.

Програма CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ може застосовуватися для моніторингу стану будівель і споруд, для спостереження за деформаційно-осадовими процесами, контролю небезпечних ділянок та для інших завдань.

ЗАВДАННЯ ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ

Програма CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ вирішує такі основні завдання:

 • Аналіз стійкості пунктів планової і висотної геодезичної мережі — контрольних пунктів.
 • Аналіз результатів циклів спостережень за зміщенням деформаційно-осадових марок.
 • Аналіз результатів циклічних вимірів довільних фізичних величин, виконаних спільно з геодезичними спостереженнями деформацій і осідань.
 • Розрахунок абсолютних значень вертикальних осідань і планових деформацій.
 • Розрахунок швидкості вертикальних осідань і планових деформацій.
 • Розрахунок крену фундаменту і нахилу стін споруди.
 • Розрахунок кривизни деформационной поверхні.
 • Розрахунок середнього осідання, нерівномірності осідання, коефіцієнтів апроксимуючої площини.
 • Розрахунок підкранових колій.
 • Розрахунок деформації баштових споруд.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ

 • Звичний для користувачів CREDO ДАТ і НИВЕЛИР інтерфейс.
 • Широкий набір форматів вхідних даних, можливість налаштованого імпорту в користувальницьких форматах.
 • Повна підтримка форматів CREDO ДАТ і НИВЕЛИР.
 • Можливість використання растрових підоснов і векторних даних у протоколах для полегшення сприйняття інформації і відображення зовнішнього вигляду деформованого об’єкту.
 • Можливість налаштування форм вихідної документації під вимоги користувача і стандарти підприємства.

ВИХІДНИМИ ДАНИМИ МОЖУТЬ БУТИ:

 • Дані, отримані в результаті імпорту файлів:
  • проектів GDS (CREDO ДАТ 3.10-3.12), GDS4 (CREDO ДАТ 4.0-4.1), GDS5 (CREDO ДАТ 5.0-5.1);
  • проектів NIV (НИВЕЛИР 1.х-2.х) і NIV3 (НИВЕЛИР 3.х);
  • проектів ТРАНСФОРМ і растрових підоснов (BMP, TIFF, TIF, JPG, JPEG, PNG, GIF, ECW і JPEG2000) з файлами прив’язки і з вбудованою прив’язкою;
  • проектів CREDO (TopoXML)
  • файлів обмінного формату AutoCAD (DXF, DWG);
  • текстових файлів довільного формату.
 • Дані, введені з клавіатури.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 • Аналіз стійкості контрольних пунктів каркасної мережі геодезичного обґрунтування в плані і по висоті по відношенню до початкового і попереднього циклів спостережень відповідно до встановлених в програмі допусків.
 • Розрахунок лінії тренду розвитку деформаційно-осадових процесів на підставі результатів геодезичних вимірювань, включаючи різні моделі апроксимації даних: лінійна функція, квадратична парабола, періодична функція, експоненціальна функція, поліноміальна функція. Для кожної з моделей виконується розрахунок достовірності. Прогнозування на задану дату з розрахунком довірчих інтервалів прогнозу.
 • Обчислення параметрів для окремих деформаційно-осадових марок:
  • поточне і сумарне абсолютне осідання марок з виділенням кольором в таблиці Пункты значень, які перевищили встановлені в програмі допуски;
  • поточне сумарне планове зміщення марок з виділенням кольором в таблиці ППункты значень, які перевищили встановлені в програмі допуски.
 • Розрахунок наступних геометричних характеристик планових деформацій:
  • дилатація — відносна зміна площі деформованої поверхні. Попередньо обчислені значення дилатації можуть відображатись у вигляді ізоліній рівних змін масштабу;
  • стиснення і розтяг. Дані цих розрахунків можуть бути представлені у вигляді векторів і у вигляді ізоліній рівних значень;
  • обертання. Дані по обертанню елементів поверхні відображаються у вікні Схема у вигляді підписів.
 • Побудова та відображення за допомогою ізоліній і градієнтної заливки наступних видів деформаційної поверхні: абсолютне зміщення марок по висоті, швидкості зсуву марок по висоті, максимальної кривизни деформаційної поверхні, зміна довільних призначених для користувача даних, виміряних спільно з положеннями марок (рис. 1).
CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ - рис.1
Рис. 1. Відображення зсуву марок за допомогою градієнтної заливки та ізоліній
 • Обчислення значень крену і прогину для лінійних об’єктів (ліній профілів), нахилу і крутіння для баштових споруд.
 • Встановлення допустимих значень і розрахунок коливань відміток головок рейок в одному перерізі, відміток рейок на сусідніх колонах, а також контроль звуження / розширення колії кранового шляху з урахуванням використовуваного типу крану.
 • Створення повноцінної тривимірної візуалізації деформаційної поверхні у вигляді ортографічної або центральної проекції з можливістю перегляду динаміки процесів в режимі анімації. (Рис. 2)
CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ - рис.2
Рис. 2. 3D-вигляд деформаційної поверхні
 • Обчислення параметрів для пари деформаційно-осадових марок: поздовжні, поперечні і вертикальні зрушення.
 • Обчислення пропущених значень результатів спостережень марок.
 • Зміщення перезаставлених марок в плані і по висоті на вказане користувачем значення.
 • Створення ліній профілів по марках і обчислення рухів марок профілю по висоті.
 • Створення призначених для користувача систем координат для блоків, в тому числі непаралельних початковій площини, з можливістю автоматичного розрахунку параметрів системи координат.
 • Побудова траєкторій і векторів руху марок в плані.
 • Відображення і візуалізація деформаційної поверхні на задані значення дати і часу.
 • Експорт в модель креслення деформаційної поверхні траєкторій і векторів руху марок в плані, а також додаткових підписів.
 • Інтерактивне рішення інженерно-геодезичних задач: обмір, створ-перпендикуляр, лінійна і полярна зарубки, проекція, перетин, сітка точок, розрахунок кута.
 • Розподіл допоміжних елементів по шарах з можливістю управління видимістю і захопленням елементів, розташованих в них.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ

 • Креслення графіків по окремих марках і по лініях профілю (Рис. 3, Рис. 4):
  • Графік розвитку осідань у часі з обчисленням коефіцієнтів рівняння обраної лінії тренду і зазначенням прогнозу руху марок на зазначений час. Відображення області СКО лінії тренду. Висновок в підпрофільних таблицях значень додаткових характеристик з таблиці Наблюдения.
  • Графік розвитку деформацій у часі.
  • Графік швидкостей осідань.
  • Графік двох змінних величин, що змінюються в часі.
  • Графік абсолютних осідань по лінії профілю.
  • Профіль підкранової колії.
  • Деформація баштової споруди.
CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ - рис.3
Рис. 3. Графік осідань марки
CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ - рис.4
Рис. 4. Графік осідань по лінії профілю
 • Креслення деформаційної поверхні, створеної за результатами абсолютних зміщень по висоті, швидкості зсувів, максимальної кривизни деформаційної поверхні в опорних точках.
 • Експорт креслень в формат DXF, PDF, SVG.
 • Схеми спостережень і розташування марок в форматі TopoXML.
 • Протокол аналізу стійкості контрольних пунктів.
 • Відомості з можливістю налаштування призначеного для користувача шаблону.
 • Зведені каталоги всіх розрахованих в програмі деформаційних характеристик з висновком даних в формат HTML з максимальною розрахунковою в програмі точністю.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×