Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Выбрано:

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Система CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ забезпечує виконання повного ланцюжка робіт — від фотограмметричної обробки до створення цифрової моделі місцевості.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити версію 1.1

Завантажити версію 1.0

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення системи CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

В даний час фотограмметричні методи використовуються для вирішення безліч інженерних задач. CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ забезпечує виконання повного ланцюжка робіт — від фотограмметричної обробки до створення цифрової моделі місцевості. Вона містить в собі функціонал обробки фотографій, отриманої за допомогою наземного знімання, аерофотозніманням, отриманням хмар точок та ортофотопланів. Та має всі необхідні інструменти обробки хмар точок, такі як: фільтрація, класифікація і виділення рельєфу, створення ЦММ і експорт даних в популярних форматах.

ПРОГРАМА CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ ВИРІШУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

 • додавання в проект фотографій — результатів аерофотознімання або фотографій наземної фотограмметричної зйомки;
 • створює імпорт параметрів орієнтування фотознімків (координат і кутів) з EXIF імпортованих фотографій або з текстових файлів;
 • імпорт, ручне введення та редагування опорних точок;
 • створення сполучних точок на фотографіях зазначенням положення опорних;
 • фотограмметричне зрівнювання (розрахунок зовнішніх і внутрішніх параметрів орієнтування), формування прорідженої хмари точок як візуалізація розрахованої моделі;
 • можливість редагування прорідженої хмари, що допоможе у видаленню помилково визначених точок;
 • створення щільної хмари точок на основі фотограмметричної моделі;
 • ортокорекція фотографій та створення ортофотоплану;
 • можливість виконання розрахунку з розпаралелюванням завдань між комп’ютерами в локальній мережі;
 • експорт / імпорт хмар точок у форматах: LAS, LAZ, текстових файлів з налаштуванням формату, імпорт хмар точок у форматі E57;
 • зоображення хмар точок в тривимірному вигляді (3D), на площині (2D) і в вертикальних перетинах;
 • трансформація хмар точок за абсолютними та відносними опорним точкам;
 • робота з цілою хмарою, обраною областю або окремими її шарами;
 • виміри по хмарах точок в плані, в 3D, в поперечних розрізах;
 • фільтрація хмари точок по порогу різних значень, виміряних або розрахованих;
 • розрахунок нормалей для точок хмари;
 • створює розрахунок висоти над рельєфом для точок хмари;
 • фільтрація різних видів шумів в хмарі точок;
 • виділення (класифікація) рельєфу;
 • створення матриць висот по хмарах точок;
 • адаптивне проріджування хмари точок та побудова цифрової моделі рельєфу (ЦМР);
 • збереження і використання для користувача параметрів алгоритмів і пакетних сценаріїв обробки хмар точок;
 • розпізнавання точкових і лінійних об’єктів ситуації, після цього створення по нім топографічних об’єктів в тривимірному вигляді (3D), на площині (2D), у вертикальних перетинах;
 • автоматичний пошук ліній електропередачі (стовпи та дроти) по хмарі точок з подальшою інтерактивною перевіркою результатів;
 • створення растрових зображень по хмарах точок;
 • інтерактивне розпізнавання лінійних об’єктів по растрах, отриманих з хмар точок та ортофотопланів;
 • візуалізація та імпорт 3D моделей в форматі IFC і в популярних форматах. Вимірювання відстаней між вузлами та ребрами 3D моделей і хмарами точок, ТО в 3D вікні;
 • розрахунок обсягів по хмарах точок;
 • створення і редагування топографічних об’єктів для підготовки топографічних планів при виконанні невеликих проектів;
 • створення, редагування та експорт в DXF / DWG креслень перетинів хмари точок;
 • експорт даних цифрової моделі місцевості (ЦММ) або цифрової моделі рельєфу (ЦМР) в форматах: DXF, DWG, TopoXML (LandXML), MIF / MID і текстових файлів з налаштуванням формату;
 • експорт елементів організації дорожнього руху в форматі TopoXML.

ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАНИХ В CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Вихідними даними для програми CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ є фотографії, отримані за допомогою аерофотознімання або наземної фотограмметричної зйомки. При наявності в метаданих EXIF параметрів камери, координат і кутів фотознімання ці дані будуть автоматично проімпортовані. Центри фотографування для імпортованих фотографій зображаються 3D вікні, в плані, табличному вікні фотографії, у вікні попереднього перегляду мініатюр. Обрана фотографія в повному розмірі показується в окремому вікні. (Рис.1)

Рис. 1. Відображення даних в CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ
Рис. 1. Відображення даних в CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Координати опорних точок можуть бути проімпортовані з текстових списків утилітою імпорту за шаблоном або введені вручну до таблиці. CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ підтримує різні сценарії нанесення сполучних точок на фотографії по опорним:

 • зазначенням по одній на обраної фотографії,
 • інтерактивний обхід фотографій, що перекриваються з послідовним створенням точок,
 • автоматичне нанесення по попередньо розрахованої моделі.

У CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ підтримується робота з растровими картами, планами, аерофотознімками в різних форматах (CRF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, TMD і т.д.), та веб-картами картографічних Інтернет-сервісів Google Maps і Bing, також можливо додавання призначених для користувача файлових серверів (рис. 2).

Ще до накладеного зображення картографічного сервісу можна застосувати додаткову трансформацію для усунення локальної неузгодженості глобальної та регіональної систем координат.

Рис. 2. Робота з точками, фотографіями, веб-картами в системі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ.
Рис. 2. Робота з точками, фотографіями, веб-картами в системі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОЕКТУ В CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Перед імпортом даних в програму CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ можна задати всі налаштування проекту в режимі одного вікна. Доступне налаштування параметрів класифікатора топографічних об’єктів, вибір системи координат, вибір варіанту зображення об’єктів на площині та одиниць вимірювання. У програмі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ є можливість імпортувати системи координат з файлів опису систем координат prj та бази даних EPSG. Для зручності пошуку об’єктів в базі реалізований графічний інтерфейс (рис. 3).

Рис. 3. Пошук систем координат в базі даних EPSG.
Рис. 3. Пошук систем координат в базі даних EPSG.

ФОТОГРАММЕТРИЧНА ОБРОБКА у программі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

В CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізований класичний сучасний підхід до автоматичної фотограмметричної обробки фотографій. Він включає в себе наступні основні етапи:

 • Пошук характерних точок на фото
 • Пошук і формування стереопар
 • Зіставлення характерних точок на стереопару і створення сполучних точок
 • Зрівнювання (обчислення елементів зовнішнього і внутрішнього орієнтування фотознімків)
 • Розрахунок карт глибин
 • Формування щільної хмари точок
 • Ортокорекція фотознімків і формування ортофотоплану

Для кожного етапу доступні налаштування параметрів розрахунку, що дозволяють повністю контролювати процес. У процесі розрахунку вся інформація виводиться в докладний протокол, який може бути збережений і використаний для аналізу. (Рис 4)

Рис. 4. Протокол обробки.
Рис. 4. Протокол обробки.

Ще у програмі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізована можливість поетапного розрахунку. Перший етап завершується вирівнюванням, дозволяє візуально оцінити якість отриманої моделі за допомогою «прорідженої хмари точок». Це в свою чергу дозволяє своєчасно усунути помилки або уточнити параметри. Крім того, в системі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізована можливість додаткової обробки прорідженої хмари в ручному режимі. Зробити це можна стандартними інструментами обробки хмар точок. В результаті це дозволяє ефективно прибрати шуми та забезпечити більш швидкий і точний розрахунок на наступних етапах. (Рис. 5)

Рис. 5. Редагування прорідженої хмари точок.
Рис. 5. Редагування прорідженої хмари точок.

Другим етапом виконується генерація карт глибин і формування щільної хмари точок. Сформована хмара точок проходить через налаштовуємий фінальний етап постобробки:

 • розрахунок щільності,
 • розрахунок нормалей
 • фільтрацію ізольованих точок. (Рис.6)
Рис. 6. Щільна хмара точок.
Рис. 6. Щільна хмара точок.

При необхідності після другого етапу розрахунку можна виконати ортокорекцію фотознімків і сформувати ортофотоплан.

Для розрахунку великих об’єктів (велика кількість фотографій) в системі передбачена можливість використання обчислювальних ресурсів комп’ютерів. Для цього необхідно встановити Microsoft MPI та налаштувати комп’ютери, які використовуються в розрахунку. У паралельному режимі виконуються ресурсомісткі та тривалі етапи, такі як : пошук характерних точок, генерація карт глибин.

РОБОТА З ХМАРОЮ ТОЧОК В ТРИВИМІРНОМУ ВИГЛЯДІ. ФІЛЬТРАЦІЯ ХМАРИ ТОЧОК

Після імпорту, хмара точок відображається в двомірному вигляді у вікні План. Де на площині можна оцінити завантажені дані. Для зручної роботи з тривимірною хмарою в вікні План є можливість зображення динамічного діаметра, що будує розріз 3D виду (включаючи хмари точок, матриці висот, які зображуються в 3D об’єкти). Вікно показує діаметр по нормалі до заданої лінії під курсором у вікні план (рис. 7).

Діаметр можна побудувати, явно вказавши лінію перетину у вікні План. Поточний діаметр можна заблокувати. Це дозволить виконувати вимірювання, створювати та редагувати точкові й лінійні об’єкти у вікні, включаючи при цьому лінії, які перетинають діаметр. Також можливо розпізнавання ліній по хмарі в поперечнику й експорт отриманого креслення в dxf / dwg. При необхідності можна налаштувати ширину перетину і вертикальний масштаб.

Рис. 7. Динамічний діаметр по хмарі.
Рис. 7. Динамічний діаметр по хмарі.

Для повноти сприйняття і зручності можна перейти до тривимірного виду в 3D-вікні та продовжити роботу.(рис. 8). Переміщення в 3D-вікні виконується інтерактивно в усіх напрямках за допомогою колеса, клавіш миші. У CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізовано два повноцінних 3D вікна. Це дозволяє зручно працювати зі складним об’єктом, маючи можливість бачити його одночасно з різних сторін, та в вигляді зверху (у вікні План).

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ Рис. 8. Робота з хмарою точок в 3D-вікні.
Рис. 8. Робота з хмарою точок в 3D-вікні.

Перш ніж переходити до вирішення завдань по хмарі точок, можна здійснити фільтрацію завантаженої хмари точок.

Фільтрація дозволяє прибрати шуми нижче рельєфу, видалити ізольовані точки, рухомі об’єкти.

В одному проекті фільтри можуть застосовуватися як до всієї хмари точок, так і до частини. А саме: в заданому контурі, до виділених точок, до окремих класифікаційних шарів, до точок, певною складовою логічною і геометричною умовою. При цьому, вказівку контуру можна виконувати як в 3D-вікні, так і в вікні План. В якості контуру також можна використовувати лінійний об’єкт. При запуску фільтрів можна включити попередній показ заданих умов і візуально оцінити, до яких саме точок буде застосований фільтр.

При необхідності користувач може вирізати, виділяти, видаляти частини хмари точок. Для цього просто потрібно виділити області рамкою або контуром в плані або 3D-вікні.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ХМАР ТОЧОК В CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

У ряді випадків виникає необхідність трансформації хмар точок для:

 • зшивання сканів з різних станцій при обробці даних наземного сканування;
 • коригування хмари з урахуванням марок з відомими координатами;
 • взаємного коригування двох хмар.

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ надає функціонал по трансформації хмар: імпорт і розмітка на хмарах опорних точок, прив’язка опорних точок до центрів сферичних марок, трансформація окремих хмар і всіх хмар проекту, включаючи можливість трансформації за відносними точками прив’язки — точкам без відомих координат, положення яких відомо на декількох хмарах. Точки прив’язки можуть створюватися як у вікні План, так і в 3D-вікнах.

Трансформація здійснюється кусково-лінійним методом. Що дозволяє усувати нелінійні спотворення окремих хмар або виконувати взаємну трансформацію кількох хмар враховуючи можливі нев`язки положення марок. У програмі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізована функціональність точної фінальної трансформації хмар алгоритмом ICP.

ПЕРЕТВОРЕННЯ ХМАРИ ТОЧОК В ЦИФРОВУ МОДЕЛЬ РЕЛЬЄФУ (ЦМР)

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ дозволяє в напівавтоматичному режимі створювати цифрову модель рельєфу (ЦМР). Для цього необхідно виконати декілька дій:

 • Виконати фільтрацію шумів нижче рельєфу.
 • Виконати класифікацію рельєфу.

У CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізовано кілька методів класифікації, що підходять для різних хмар точок і типів місцевості. Можлива як класифікація (віднесення рельєфних точок до шару рельєф), так і створення нової хмари з рельєфними точками. Для фотограмметричних хмар точок є можливість видалення не рельєфних об’єктів, які погано піддаються автоматичній класифікації в інтерактивному режимі. При цьому вказуючи опорний контур по рельєфу, по периметру об’єкта. При необхідності тонкої фільтрації твердих поверхонь (наприклад, проїжджої частини) можна виконати додаткову фільтрацію рельєфу для таких ділянок пороговим фільтром за коефіцієнтом не рельєфності з попереднім переглядом результату.

 • Артефакти, що залишилися після автоматичної класифікації, які не відносяться до рельєфу, можуть бути усунені вручну (видаленням окремих точок і груп точок). Також можна розрахувати нормалі й виконати фільтрацію за значенням ухилу, усуваючи некоректно класифіковані вертикальні об’єкти по краях хмари або в складних міських умовах.
 • Працюючи з моделлю рельєфу, можна створити матрицю висот по рельєфній хмарі точок (по шару рельєф хмари точок). При необхідності її інтерполювати.
 • Матриці висот можна використовувати в якості ефективної моделі рельєфу або для оцінки якості виділеного рельєфу.
 • Провести проріджування отриманої хмари точок в залежності від вимог до цифрової моделі рельєфу (максимальна відстань між точками на плоских ділянках, мінімальний відображаємий розмір мікроформ рельєфу). В результаті буде створена хмара, що містить число точок, порівнянне з числом пікетів при інструментальній топографічній зйомці.
 • По зрідженим (каркасних) точкам хмари побудувати поверхню. При необхідності, налаштувати параметри зображення цифрової моделі рельєфу (крок горизонталей, підписи й т. п.).

При необхідності можна використовувати точки, отримані традиційними видами зйомок. Це потрібно для аналізу якості хмари точок, виділення рельєфу та коригування моделі. Точки можуть бути проімпортовані в модель, при цьому вони будуть відображатися у вікні План, в таблиці Іменовані точки, а також в 3D-вікні.

Спільний перегляд хмари точок і імпортованих точок зйомки в 3D дозволяє швидко і зручно оцінити придатність хмари для моделювання рельєфу. Імпортовані (і створені в програмі) модельні точки використовуються алгоритмами виділення рельєфу в якості опорних точок, гарантовано є рельєфними. При імпорті точок враховуються коди й команди польового кодування і створюються відповідні ТО.

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ дозволяє швидко та ефективно створювати структурні лінії по брівкам. Для брівок і підошов земляного полотна дороги при наявності чіткої лінії перегину рельєфу структурна лінія може бути розпізнана автоматично. Ще можливе автоматичне розпізнавання брівок на уступах кар’єрів. Для інших випадків програма надає зручні інструменти, що істотно підвищують швидкість роботи і якість результату при ручному створенні структурних ліній.

Для чіткої візуалізації областей з ухилом можна розрахувати розмальовку області по градієнту ухилу. Матриця висот, створена за хмарою точок, дозволяє чітко побачити особливості рельєфу в 3D. А поперечник, який динамічно перебудовується по положенню курсору в Плані дає можливість при малюванні ліній в плані точно позиціонувати їх в характерні місця перегину.

За моделлю рельєфу і рельєфним точкам хмари CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ дозволяє виконати розрахунок обсягів. В якості моделі рельєфу вибирається початковий стан рельєфу, хмара точок задає кінцевий стан. В результаті розрахунку створюється підпис зі значеннями обсягів насипу, виїмки і відповідних площ, а також растр з картограмою.

Рис. 9. Результат розрахунку обсягів.
Рис. 9. Результат розрахунку обсягів.

СТВОРЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ТОЧКОВИХ І ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ СИТУАЦІЇ ПО ХМАРАХ ТОЧОК У CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Створення топографічних об’єктів може виконуватися вручну як у вікні План, так і в 3D-вікні. Проводити створення об’єкта можна одночасно у вікні План і 3D, продовжуючи розпочату лінію в тому представленні, в якому отрисовка зручніша. Як результат, це істотно спростить отрисовку складних лінійних і майданних об’єктів.

Після вибору в хмарі точок об’єкта ситуації відкривається класифікатор топографічних об’єктів, в якому вибирається потрібний об’єкт. Він відображається в 3D-вікні, і в Плані. Об’єкти, які створюються в Плані при наявності заданої моделі рельєфу, отримують позначки профілю з моделі. В якості моделі рельєфу може використовуватися хмара точок з відфільтрованими не рельєфними точками чи класифікаційний шар хмари, що містить рельєфні точки, тріангуляційну поверхню або матриця висот.

Розпізнавання об’єктів ситуації можливо, як в Плані, так і в 3D-вікні. Для роботи в Плані можна «розрізати» хмару точок на шари, еквідистантно рельєфу. Виділення шарів доступне після розрахунку висот точок над рельєфом. Подальше виділення шару виконується інтерактивним фільтром по висоті над рельєфом з попереднім переглядом результату. Отже, отримані таким чином шари можна перетворити в растрові зображення.

По растрових зображеннях швидко і зручно в інтерактивному режимі розпізнається геометрія лінійних об’єктів. Створені таким чином лінійні об’єкти отримують позначки вузлів з моделі рельєфу. В результаті вони формуються тривимірні лінійні і майданні топографічні об’єкти.

В CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізований ряд інструментів обробки растрових зображень, що дозволяють виконати підготовку растрів для якісної векторизації. Інструменти дозволяють працювати як з чорно-білими, так і з кольоровими растрами. При необхідності окремі елементи можуть бути векторизовані в напівавтоматичному режимі і з кольорових ортофотопланів (після попередньої підготовки).

АВТОМАТИЗОВАНА ВЕКТОРИЗАЦІЯ УСТУПІВ КАР’ЄРУ ПО ХМАРІ ТОЧОК

У CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ реалізована методика автоматизованого пошуку ліній зламу рельєфу зі створенням векторних структурних ліній на них. Пошук виконується в кілька етапів. На кожному етапі можна оцінити повноту, якість роботи алгоритму, уточнити параметри для досягнення найкращого результату. (Рис 10).

Фінальний етап виділення брівок дозволяє інтерактивно керувати параметрами і бачити в режимі попереднього перегляду одержуваний на основі поточного значення параметрів результат.

При необхідності отримані брівки можна відфільтрувати по довжині, видаливши незначні елементи та шуми, а також на здійснення автоматичного зшивання однотипних елементів.

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ Рис. 10. Розпізнавання брівок уступів кар'єра.
Рис. 10. Розпізнавання брівок уступів кар’єра.

СТВОРЕННЯ СХЕМ І АНОТУВАННЯ ХМАРИ

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ дозволяє створювати підписи об’єктів в плані і 3D з прив’язкою до об’єктів та точок хмари. Механізм підписів розроблений максимально гнучко, з можливістю налаштування шаблонів й створення довільних користувальницьких підписів. Часто використовувані підписи можуть бути збережені як шаблони і використовуватися повторно. Для підписів є безліч параметрів: координати, відстані і перевищення, різниці координат, характеристики елементів моделі.

Рис. 11. Підписи в 3D-вікні.
Рис. 11. Підписи в 3D-вікні.

РОБОТА З 3D-МОДЕЛЯМИ у программі CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ

Програма CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ забезпечує базову функціональність з 3D-моделями. Підтримується імпорт як BIM-моделей в форматі Industry Foundation Classes (IFC), так в популярних 3D-форматах. Система дозволяє імпортувати і візуалізувати моделі в 3D-вікні спільно з хмарами точок, переміщати і масштабувати 3D-модель, виконувати вимірювання між хмарами точок і вузлами моделі.

Рис. 12. Спільна робота з хмарами точок і 3D моделями.
Рис. 12. Спільна робота з хмарами точок і 3D моделями.

СТВОРЕННЯ КРЕСЛЕНЬ, ЕКСПОРТ ДАНИХ

Невід’ємною частиною роботи на будь-якому об’єкті є підготовка креслень. Вони можуть знадобитися як у вигляді звітних документів, так для вирішення інших завдань. Обирається область, що покривається кресленням довільної конфігурації або з заданим розміром листа. Після цього креслення відправляється на друк або зберігається в файлі потрібного формату.

Результати обробки даних хмар точок можна експортувати в файли наступних форматів: DXF, MIF / MID, LAS, LAZ, TopoXML (LandXML), а також різних растрових форматах.

ФОТОГРАММЕТРІЯ — ЧАСТИНА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ CREDO

CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ дозволяє виконувати фотограмметричну обробку, формувати хмари точок і ортофотоплани, а також автоматизувати процес обробки даних фотограмметричних та лазерних хмар точок для створення цифрової моделі місцевості: модель рельєфу і ситуації, призначені для вирішення різних прикладних інженерних задач.

Зручний інтерфейс програми CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ, з можливістю автоматизації процесів фотограмметричних розрахунків, обробки хмар точок та моделювання забезпечує максимальну продуктивність і якість кінцевого результату.

Система CREDO ФОТОГРАММЕТРИЯ входить до складу геодезичного напрямку комплексу CREDO. За рахунок спільної обробки даних інженерно-геодезичних вишукувань в єдиному інформаційному середовищі, отриманих різними методами, ви забезпечуєте собі максимальну продуктивність та якість.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 8 ГБ.

  Жорсткий диск: Для зберігання поточних хмар точок рекомендується використовувати SSD

  Відеопідсистема: графічний прискорювач з підтримкою OpenGL 4.3, обсяг відеопам’яті 1024 МБ (рекомендується 2048 МБ).

  Операційна система: Microsoft Windows 10 x64

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×