Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Выбрано:

CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН

CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН

Система CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН призначена для ведення великомасштабних цифрових чергових топографічних планів урбанізованих територій і промислових зон.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення системи CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН

Система CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН призначена для ведення великомасштабних цифрових чергових топографічних планів урбанізованих територій і промислових зон.

Принципи і поняття підтримки в актуальному стані чергових топографічних планів формувалися досить давно в процесі ведення архівних фондів інженерних вишукувань для будівництва, яке здійснювалося на планшетах на твердій основі шляхом викреслювання на них результатів інженерно-геодезичних вишукувань і виконавчих зйомок.

В даний час активно впроваджуються і повсюдно використовуються технології інформаційного моделювання, в основі яких лежать інженерні цифрові моделі місцевості (ЦММ). Використання цих моделей дозволяє значно спростити процес моніторингу змін, що відбуваються на території, і разом з цим забезпечити точною просторовою інформацією не тільки структури органів влади, а й усіх зацікавлених споживачів.

Система CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН дозволяє досить швидко організувати колективну роботу фахівців зі сторони забезпечення електронного документообігу, заснованого на використанні спеціалізованих реєстрів користувачів і запитів, з можливістю адаптації їх семантичного опису під потреби конкретної організації. Інформація про топогеодезичної вивченості території формується в результаті роботи з просторово прив’язаними запитами на видачу інформації, що дозволяє в будь-який момент часу оцінити наявні відомості і планувати відповідні заходи щодо їх актуалізації. При цьому CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН має досить широкі можливості обміну інформацією — це можуть бути як класичні формати САПР і ГІС систем, так і популярні формати, які використовуються при інформаційному моделюванні. Значне скорочення витрат часу відбувається за рахунок впровадження засобів аналізу даних і автоматизації основних перевірок, які виконуються для підтвердження коректності внесених змін. Крім цього CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН володіє всіма необхідними функціями для створення і редагування ЦММ інженерного призначення, включаючи роботу з інженерними комунікаціями та їх профілями.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОСТУП ДО ДАНИХ

CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН поставляється разом зі спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє організувати структуроване зберігання інформації і забезпечити при цьому можливість паралельної роботи декількох фахівців з обов’язковим в таких випадках розмежуванням прав доступу до даних. Крім цього, доступна наступна функціональність:

 • підтримка версійності файлів з можливістю відстежування історії дій користувачів
 • резервне копіювання
 • аудит
 • пошук даних за значеннями семантичних описів.

Адміністрування проводиться в спеціальному додатку, що дозволяє не тільки розподіляти інформацію по сховищам даних, управляти правами доступу до інформації, а й редагувати самі дані — створювати каталоги, переміщати, видаляти інформацію, знімати і встановлювати блокування, а також відновлювати видалені об’єкти, керувати системою безпеки і переглядати історію змін.

Процес ведення чергового плану передбачає роботу зі спеціальними реєстрами даних, в яких зберігається вся необхідна інформація як за часом внесення і зміни даних, так і їх просторовому положенню. CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН працює з наступними типами даних:

 • безпосередньо цифрові (інформаційні) моделі місцевості, сукупність яких і являє собою черговий план території. Залежно від переваг і вимог, моделі можуть зберігатися як у вигляді традиційних планшетів, так і інших одиницях зберігання, наприклад, адміністративних районів або кадастрових кварталів:
 • реєстр користувачів або заявників, тобто осіб, які постійно працюють на території і тому одночасно є споживачами інформаційних моделей і їх творцями;
 • реєстри заявок або заяв. Так як зміни відбуваються в різний час і на різних ділянках території, таких реєстрів може бути необмежена кількість. При цьому CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН дозволяє створювати і працювати з заявками різної локалізації — площовими, лінійними і точними. Це дозволяє при необхідності організувати реєстри із супутньою інформацією — наприклад, про пункти геодезичної мережі або зведеному плані комунікацій;
 • весь спектр відомостей про об’єкти, що міститься в єдиному державному реєстрі нерухомості.

ПІДГОТОВКА ДАННИХ у системі CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН

При впровадженні технології моніторингу території підготовчий етап є одним з найважливіших, відповідальних і трудомістких. В першу чергу потрібно знайти і зібрати всі наявні дані на територію, а вони, як правило, не тільки розрізнені, а й зберігаються в абсолютно різних форматах — і не тільки векторних, але і растрових, а найчастіше, на планшетах. Одночасно з такими очевидними проблемами виникає і ще одна — перерахунок даних з безлічі використовувалися в різний час систем координат в одну єдину, прийняту для ведення чергового плану. Саме з цих причин в CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН передбачений широкий набір функцій по роботі з різноманітними даними:

 • трансформація моделей з однієї системи координат в іншу, а також перетворення по відомим параметрам і поєднаним точкам;
 • налаштований імпорт даних з формату dxf;
 • імпорт даних з популярних ГІС-систем Панорама (txf / sxf) і MapInfo (mif / mid);
 • підзавантаження чорно-білих і кольорових растрових файлів карт, планів, аерофотознімків форматів crf, bmp, tiff, jpeg і png;
 • імпорт даних з форматів LandXML і OpenSreetMap;
 • імпорт висот SRTM (англ. Shuttle Radar Topography Mission) і точок з текстових файлів довільних форматів;
 • завантаження хмар точок, отриманих в результаті лазерного сканування, з можливістю їх проріджування, в тому числі для виділення рельєфу.

Звісно, підтримується і обмін даними з усіма системами комплексу CREDO — як актуальних версій, так і попередніх поколінь. Переваги CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН стають найбільш очевидні в найскладніших ситуаціях, коли потрібно вирішувати нестандартні завдання:

 • визначення ключів систем координат в системі ТРАНСКОР;
 • прив’язки і усунення спотворень растрових зображень в системі ТРАНСФОРМ;
 • автоматизації оцифровки растрових зображень в системі ВЕКТОРИЗАТОР.

Значно спростити на початковому етапі навігацію по території і проаналізувати актуальність наявних топографічних планів дозволяють можливості підключення і використання даних космічної зйомки та картографічних сервісів, що знаходяться у відкритому доступі (наприклад, Google Maps і Bing). Для цих цілей використовуються спеціалізовані скрипти, які можна не створювати вручну, а імпортувати з ПО SAS.Planet.

РЕЄСТР КОРИСТУВАЧІВ

Так як для виконання окремих видів робіт, результати яких вносяться в черговий план, потрібна наявність певних допусків і свідоцтв, отримати інформацію для актуалізації можуть тільки попередньо зареєстровані користувачі. Для довгострокового зберігання відомостей про таких користувачів ведеться спеціальний реєстр, робота з якими проводиться в спеціальній панелі, яка знаходиться в будь-якому зручному місці робочої області CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН.

Реєстр користувачів може складатися з двох типів ресурсів — зовнішніх (доступних всім співробітникам) і внутрішніх (доступних тільки на локальному робочому місці). При цьому типи користувачів (органи влади, юридичні особи, кадастрові інженери тощо) та описані їх властивості залежать від прийнятих в місті (регіоні) технологічних документів і налаштовуються індивідуально на етапі впровадження технології.

На рисунку 1 наведено найпростіший і стандартний приклад поєднання властивостей для юридичної особи, включаючи перелік співробітників (і відомостей про них), які мають право представляти організацію. При необхідності переліки властивостей можуть бути змінені або розширені, включаючи можливості прикріплення будь-яких файлів — сканованих образів різних документів (довіреності, свідоцтва і т. П.) і фотографій.

Для виключення технічних помилок при заповненні спеціалізованої інформації можуть застосовуватися випадаючі списки з довідниками стандартних значень, а також шаблони, які обмежують кількість і типи символів, що вводять і дозволяють підтримати певний формат вводу даних.

CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН Рис. 1. Панель реєстру користувачів
Рис. 1. Панель реєстру користувачів

ЗАЯВКИ в системі CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН

Заявка на видачу матеріалів є ключовим елементом при веденні чергового плану. Адже саме в ній міститься вся детальна інформація про те, хто, коли, де і чому проводив роботи по оновленню моделі. Крім цього, заявка зберігає і всілякі супутні матеріали — яка модель і в якому форматі була видана, в якому вигляді і стані її повернули, хто проводив перевірку коректності даних і аналізував зміни в моделі, що відбулися з моменту останньої актуалізації інформації.

Необхідність зберігання і використання такого найширшого набору інформації диктує досить жорсткі вимоги до ергономіки роботи оператора, який зобов’язаний виконати цілий спектр строго визначених робіт, склад яких залежить від поточної стадії життєвого циклу заявки (статусу). Саме тому всі дії з заявками виробляються в окремій панелі, яка може автоматично ховатися, як тільки в ній нема необхідності, дозволяючи тим самим максимально розширити графічну область для виконання інтерактивних дій або візуального аналізу даних. Для розгортання прихованої панелі досить підвести курсор до її заголовку.

Робочий простір панелі складається з декількох областей:

 • деревовидний список заявок — в більшості випадків це лінійна структура, але при необхідності, заявки можна зробити залежними один від одного і відображати їх відповідним чином;
 • список властивостей, що описують всі необхідні дані обраної заявки;
 • табличне представлення даних за всіма відображаними заявками — видимість включається спеціальною командою.
CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН Рис. 2. Форма панелі в залежності від статусу заявки
Рис. 2. Форма панелі в залежності від статусу заявки

На початкових етапах, коли заявка тільки вноситься в систему CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН, кількість команд, доступних для роботи з нею, обмежена, в той час як в процесі подальшої роботи стають доступні додаткові специфічні команди (рис. 2). Для забезпечення таких можливостей видимість кнопок на панелі інструментів може налаштовуватися в залежності від поточного статусу обраної заявки, при цьому значення статусів, в свою чергу, автоматично змінюються після використання різних команд. Так, наприклад, після додавання заявки вона має статус «Нова» і при роботі з нею доступні команди редагування параметрів і створення геометрії. Після визначення просторового положення статус заявки автоматично змінюється на «Підготовка даних», при цьому стають доступні команди редагування і видалення геометрії, а також створення необхідних фрагментів моделі, що вимагають оновлення. По завершенню формування фрагментів, заявці присвоюється статус «Готова до видачі», після чого з’являється команда створення електронного пакета документів, що дозволяє вивантажити всі дані заявки в zip-архів для передачі заявнику. Аналогічним чином, після повернення заявником оновленої моделі і її завантаження в систему, стають доступними команди порівняння, редагування і заміни інформації в черговому плані. Необхідно відзначити, що найменування статусів і їх кількість може бути змінено відповідно до вимог організації, що здійснює моніторинг території.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ МОДЕЛІ

На особливу увагу заслуговує спеціалізована функціональність CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН, що дозволяє істотно спростити весь процес моніторингу змін моделі.

 • Формування даних за заявкою. Можливість визначення просторового положення заявки дозволяє створювати фрагменти інформаційної моделі в автоматичному режимі. Система знаходить всі вихідні проекти чергового плану, пересічні з контуром заявки, і копіює інформацію з них в окремі нові проекти, які і надаються заявнику.
 • Обмін даними з заявниками. Черговий план території створюється і ведеться в єдиному форматі комплексу CREDO, але при цьому в системі передбачені широкі можливості обміну даними. Це дозволяє на етапі формування заявки вказати не тільки тип бажаних даних (растр / вектор), а й визначити конкретний формат, в якому заявникові переважно працювати (рис. 3). Якщо обраний формат відрізняється від CREDO, то при формуванні пакету документів для замовника файли необхідного формату будуть автоматично створені і збережені за заявкою. Після повернення даних замовником дані з зовнішніх форматів перетворюються у внутрішній формат системи згідно з зберігаються, попередньо узгодженими, налаштуваннями схем відповідності імпорту.
CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН Рис. 3. Деякі можливості вибору форматів моделі
Рис. 3. Деякі можливості вибору форматів моделі

Оцінка коректності змін. Процес приймання та перевірки змінених даних є найбільш відповідальним етапом моніторингу, адже від його результатів залежить достовірність всієї інформаційної моделі. Незважаючи на те, що без польового контролю зйомки зробити однозначні висновки досить проблематично.В більшості випадків актуальність і коректність змін можна оцінити, порівнюючи наявність і стан елементів місцевості до і після редагування. Для спрощення цього завдання призначена спеціальна команда, що дозволяє оцінити просторове положення «старих» і «нових» об’єктів, а також їх семантичні описи. На початковому етапі необхідно вказати допустиму розбіжність в координатах, після чого система CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН порівняє об’єкти і виведе інтерактивний протокол виявлених аномалій (рис. 4). При виділенні рядків у верхній частині діалогу зображення в графічному вікні фокусується в області об’єкта, а сам об’єкт виділяється кольором. У нижній частині протоколу можливо копіювання значень семантики між об’єктами — для цього достатньо вибрати заголовок стовпчика з відповідними стрілками.

 Рис. 4. Результат порівняння моделей
Рис. 4. Результат порівняння моделей
 • Дані та зведення даних. Для усунення незначних відхилень між «старими» і «новими» положеннями об’єктів передбачені досить прості і легкі можливості. В якості вихідних даних досить задати допустиме відхилення в координатах і проект, об’єкти якого будуть вважатися «правильними», після чого вибрати область дії функції — для всіх об’єктів або тільки на кордоні заявки. В результаті виробляється пошук і усунення аномалій, за результатами чого створюється інтерактивний протокол, аналогічний функції порівняння.
 • Оновлення моделі чергового плану. Після завершення всіх перевірок, а при необхідності, і коригувань моделі, заявці і всім робочим проектам присвоюються спеціальні статуси, без яких функція оновлення моделі не працюватиме, це додатково захищає модель від випадкових змін. Безпосередньо процес оновлення складається з двох етапів — спочатку в вихідному проекті в межах контуру заявки видаляються всі об’єкти, після чого в утворену «дірку» вставляються нові дані, дотримуючись при цьому розкладку даних по шарах. За результатами оновлення формується протокол, в якому для обох проектів наводиться розгорнута інформація про відповідність їх шарів.

МОНІТОРИНГ, СТАТИСТИКА, ПОШУК, ФІЛЬТРАЦІЯ

Процес підтримки чергового плану в актуальному стані грунтується на фіксації всіх змін, що вносяться до інформаційну модель. При цьому зміни розтягнуті в часі, перебувають в різних станах і стадіях, тому в процесі роботи цілком закономірно виникає необхідність оцінки кількісних і якісних показників процесу моніторингу.

Функціональність CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН, дозволяє в режимі реального часу оцінити поточний стан робіт, приховати зайву або знайти потрібну інформацію, зосереджена в панелі роботи з заявками.

 • Пошук заявок відповідно до налаштованим умовами запитів дозволяє знайти будь-які заявки, що задовольняють заданим умовам. При цьому можуть враховуватися як семантичні описи об’єктів, так і їх просторове положення. При необхідності частого використання запити можна зберігати, після чого з їх допомогою можна в один клік фільтрувати заявки, вибираючи потрібне значення в списку безпосередньо на панелі інструментів.
 • При роботі з декількома реєстрами можна перемикатися між режимами відображення об’єктів активного реєстру або всіх відразу. В останньому випадку найбільш зручно використовувати і спеціальне наскрізне групування за типами об’єктів, що дозволяє легко перегрупувати об’єкти і не розбиратися в якому саме реєстрі вони зберігаються.
 • Табличне представлення відомостей про заявки (рис. 5). Дані в таблиці синхронізовані з деревом об’єктів, що дозволяє досить просто перейти від перегляду відомостей обраних об’єктів до перегляду та аналізу відомостей по всіх об’єктах в таблиці. Перевагою такого подання є можливості сортування даних в стовпчиках, приховування та зміни порядку стовпців, що дозволяє налаштувати зручне і наочне відображення інформації. Крім цього по всіх або декількох обраним рядках таблиці можна сформувати відомість, яка відкривається в спеціальному редакторі, що дозволяє здійснити фінальне редагування документа, роздрукувати його і при необхідності передати в стандартні офісні редактори документів.
 Рис. 5. Відомість, сформована по табличному представленню даних
Рис. 5. Відомість, сформована по табличному представленню даних

ЦИФРОВИЙ ЧЕРГОВИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

На всіх етапах моніторингу територій, починаючи з підготовчих робіт і закінчуючи експортом даних в інформаційні системи містобудівної діяльності, особлива увага приділяється цифрової моделі місцевості інженерного призначення, яка і є основою чергового плану території. Саме тому в системі CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН доступний найширший спектр всіх необхідних інструментів для створення і редагування цифрових моделей ситуації, рельєфу і інженерних комунікацій. Повнота доступною функціональності в частині роботи з моделлю відповідає рівню таких систем як CREDO ТОПОПЛАН і CREDO ТОПОГРАФ, які є професійними інструментами роботи дослідників, що дозволяють крім усього іншого створювати і випускати на друк креслення і різні відомості, а також працювати з профілями лінійних об’єктів.

При необхідності кордони і можливості використання системи CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН можуть бути розширені далеко за межі топографічного моніторингу за рахунок використання даних, підготовлених в геологічних, проектних і кадастрових системах комплексу CREDO.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×