Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ CREDO В НАПРЯМКУ ГЕОДЕЗІЯ

Представляємо новітні технології CREDO у напрямку геодезичних вишукувань, які вирішують завдання від первинної обробки даних, до кінцевої мети — отримання цифрової моделі місцевості інженерного призначення і подальшого проектування генерального плану. Геодезія і CREDO — комплексне рішення обробки полових вишукувань та інформаційного моделювання із використанням технологій ГНСС та лазерного сканування

Технології CREDO: Геодезія

ОБРОБКА ПОЛЬОВИХ ВИМІРЮВАНЬ

Системи геодезичної лінійки CREDO дозволяють обробляти дані, отримані за допомогою:

  • електронних тахеометрів,
  • супутникових станцій,
  • цифрових нівелірів,
  • лазерних сканерів.

Технології CREDO: Геодезія CREDO ДАТКамеральна обробка наземних геодезичних вимірювань і результатів постобробки супутникових вимірювань різних класів точності виконуються в CREDO ДАТ. У програму імпортуються дані з будь-яких електронних тахеометрів, які зараз є на ринку геодезичного обладнання. Передбачена обробка даних тахеометричної зйомки з формуванням точкових, лінійних і площадних топографічних об’єктів і їх атрибутів при використанні польового кодування. Доступно створення власної системи польового кодування, що дозволяє фахівцеві оптимізувати робочий процес. Програма для геодезії CREDO ДАТ дозволяє виконати спільне або роздільне урівнювання векторів супутникових вимірювань і традиційних вимірювань в лінійно-кутових і висотних геодезичних мережах різних форм, класів і методів створення. На певному етапі роботи в програмі можна виконати пошук помилок вимірювань, а також, якщо необхідно, вирішити ряд інших інженерно-геодезичних задач. Результатом роботи в програмі є звітні відомості та креслення, а також електронні файли у поширених форматах.

Програма CREDO ДАТ буде незамінним помічником для обробки матеріалів, отриманих при веденні будівництва, виконанні кадастрових робіт, а також при вирішенні інших завдань.

Технології CREDO: Геодезія CREDO ГНСС

Обробка сирих супутникових геодезичних вимірювань доступна в програмі CREDO ГНСС. Дані можна завантажувати в форматах супутникових геодезичних приймачів, а також в форматі RINEX. В програмі ГНСС можна обробляти базові лінії з використанням даних спостережень систем супутникового позиціонування ГЛОНАСС, GPS, Бейдоу, Галілео, в режимах «статики», «кінематики» і «Stop & Go». Є можливість виконати розрахунок по супутниках ГЛОНАСС без інших систем позиціонування, розрахувати параметри проекції для невідомої системи координат при наявності вимірювань ГНСС на точках з відомими координатами, виконати урівняння супутникової геодезичної мережі, а також вирішити багато інших завдань для геодезії в CREDO. У програмі зручно працювати з графічними даними, растровими і WEB-зображеннями, реалізована можливість створення поверхні, яку можна використовувати для оцінки якості виконаних робіт, а також для створення невеликих топографічних планів. Підсумком робіт можуть бути відомості і каталоги відповідного виду, а також електронні файли самих поширених форматів.

Технології CREDO: Геодезія CREDO НИВЕЛИРВимірювання, отримані за результатами геометричного нівелювання I-IV класів, технічного і високоточного інженерного нівелювання, що виконується оптичними і цифровими нівелірами, обробляються в програмі CREDO НИВЕЛИР. Перевага програми в тому, що вона може приймати дані в електронному форматі цифрових нівелірів, а також у всіх популярних форматах текстових файлів. У геодезичній програмі CREDO НИВЕЛИР можна швидко сформувати отримані дані по ходам і секціях, виконати попередню обробку, виконати пошук помилок, врахувати необхідні поправки, а також виконати урівнювання. На кожному етапі роботи інженер отримує звіт, за яким можна контролювати кожен з процесів. Формування та налаштування вихідних документів виконується згідно з національними стандартами або стандартами підприємства. Дані можуть бути сформовані в електронному вигляді для подальшої роботи в інших програмних продуктах CREDO.

Технології CREDO: Геодезія CREDO 3D СКАНДані, отримані із систем мобільного лазерного сканування, повітряних лазерних сканерів у вигляді хмари точок, можна завантажити в програму CREDO 3D СКАН. У програмі можна вибрати формат відображення хмари точок — в тривимірному вигляді (3D) і на площині в форматі 2D. Паралельно можна завантажити і спільно використовувати з хмарою точок фотозображення з геопросторовою прив’язкою в форматі KML, що полегшить розпізнавання складних об’єктів ситуації і дозволить створювати по ним точкові і лінійні топографічні об’єкти в тривимірному вигляді або на площині. Доступна фільтрація «шуму» в хмарі точок по заданих параметрах, а також адаптивне проріджування хмари точок і побудова цифрової моделі рельєфу. Можна виділити рельєф і області з заданими параметрами похилу. На фінальному етапі роботи в програмі можна створювати і редагувати топографічні об’єкти для підготовки топографічних планів при виконанні невеликих проектів. Експорт даних реалізований в зручних форматах для подальшого створення ЦММ інженерного призначення в програмах напрамку геодезія CREDO.

ПЕРЕРАХУНОК КООРДИНАТ

Технології CREDO: Геодезія CREDO ТРАНСКОРЯкщо необхідно швидко виконати перерахунок з однієї системи координат в іншу, привести координати пунктів в єдину систему, встановити параметри зв’язку СК, визначити ключі місцевої системи координат, відновити (встановити) будівельну систему координат об’єкту в тому випадку, коли будівельні репери (або пункти закріплення будівельної мережі) були втрачені, — вирішити ці та інші завдання можна в програмі CREDO ТРАНСКОР. Система дозволяє підготувати і випустити всі необхідні відомості, а також сформувати електронні файли з даними.

У програмах CREDO ДАТ і CREDO ГНСС є свої розрахункові модулі по перетворенню координат. У CREDO ДАТ можна виконати перетворення пунктів з однієї системи в іншу за такими методами: зсув по координатним осях і по висоті; Афінне перетворення; перетворення по Хельмерту; прямокутні координати в геодезичні. У програмі CREDO ГНСС при роботі в місцевій системі координат, параметри якої невідомі, є можливість розрахувати параметри проекції для цієї системи координат.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ДЕФОРМАЦІЯМИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Технології CREDO: Геодезія CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙУ програмі CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ здійснюється аналіз та інтерпретація результатів повторюваних геодезичних вимірювань при спостереженнях за деформаційно-осадовими процесами. Програма може застосовуватися для моніторингу стану будівель і споруд, для спостереження за деформаційно-осадковими процесами, контролю небезпечних ділянок та рішення інших локальних завдань: виконавча зйомка підкранових колій, обчислення деформації споруд баштового типу і т.д. Передбачена можливість роботи з графічними даними на площині (2D) і перегляд деформаційної поверхні в форматі 3D, як в статичному режимі, так і в динаміці змін за циклами спостережень. У програмі закладені функціональні можливості по аналізу стійкості контрольних пунктів мережі, обробки та аналізу результатів деформаційних поверхонь. Система здійснює розрахунок абсолютних осідань і деформацій, розрахунок швидкості осідань деформацій, розрахунок крену фундаменту стін споруди, розрахунок кривизни деформаційної поверхні, розрахунок лінії тренду розвитку деформаційно-осадових процесів. У геодезичній програмі CREDO можна використовувати дані з програм CREDO ДАТ, НИВЕЛИР, ТРАНСФОРМ. Результатом роботи в програмі є креслення, графіки, відомості, зведені каталоги розрахованих характеристик, а також електронні файли у поширених форматах.

ОБРОБКА І ТРАНСФОРМАЦІЯ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Технології CREDO: Геодезія CREDO ТРАНСФОРМОбробка картографічного матеріалу, аерофотознімків, космічних знімків виконується в програмі CREDO ТРАНСФОРМ. Можна імпортувати растрові файли різних форматів, а також використовувати сервіси Google Maps, Bing, Експрес Космознімки. При роботі в програмі можна зберегти обрану область проглядається WEB-зображення Google Maps в файл з одночасним завантаженням його в програму в призначеній для користувача системі координат.

Крім цього, в програмі можливий вибір систем координат, завдання координат опорних точок, прив’язка растрового зображення, зшивання, трансформація по опорних точках. Також можна автоматично розпізнавати і задавати генерацію опорних точок в місцях розташування хрестів координатної сітки на планшетах відповідно до обраного масштабу і розміру планшету, а потім виконати в програмі контроль створених опорних точок, призначити контрольні точки. Можна виконувати прив’язку топографічних карт по чотирьох кутах із зазначенням номенклатури аркушів. У програмі реалізована можливість ортокорегування одиночних космічних знімків з використанням матриці висот. Результатом роботи в програмі є електронна растрова підложка в файлах різних форматів.

ВЕКТОРИЗАЦІЯ РАСТРОВИХ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ

Технології CREDO: Геодезія CREDO ВЕКТОРИЗАТОРПрограма CREDO ВЕКТОРИЗАТОР є самостійним програмним продуктом, який дозволяє виконати векторизацію растрових великомасштабних топографічних планів і створити цифрову модель місцевості на їх основі.

Векторизация топографічних планів виконується автоматично (розпізнавання позначок, розпізнавання точкових тематичних об’єктів), напівавтомат (розпізнавання горизонталей і лінійних тематичних об’єктів), а також вручну (створення точок і тематичних об’єктів, редагування об’єктів). Всі тематичні об’єкти відображаються об’єктами класифікатору, який поставляється разом з програмою. При необхідності можна скористатися інструментом простий векторизатор, який дозволяє в автоматичному режимі перетворити чорно-білий растр в набір поліліній. Також є окрема команда, яка відповідає за розпізнавання текстів на растровому зображенні.

Доступна можливість підготовки креслень, які можна випустити відразу на друк або зберегти в потрібному електронному форматі.

З програми можна виконати передачу даних в програми на платформі CREDO III, а також в формати DXF, MIF / MID.

Функціональні можливості програми CREDO ВЕКТОРИЗАТОР дозволяють інженеру значно заощадити свій час, в 2-3 рази швидше векторізувати растрові зображення і отримувати бажаний результат.

СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ

Базовим програмним продуктом для створення цифрової моделі місцевості інженерного призначення є CREDO ТОПОПЛАН.

Фрагмент цифрової моделі місцевості
Фрагмент цифрової моделі місцевості

Функціональні можливості програми дозволяють швидко і якісно створити цифрову модель ситуації, цифрову модель рельєфу, використовуючи готову бібліотеку даних ліній і штрихувань, стилів відображення поверхонь, розмірів, об’єктів тематичного класифікатору, шаблонів креслень, відомостей і т.д. При створенні цифрової моделі ситуації доступний великий вибір функцій по створенню точкових, лінійних і площадних топографічних об’єктів, які створюються на базі класифікатора програми. В системі є виділення характерних ділянок рельєфу структурними лініями (хребти, обриви, межі болота, земельних ділянок і т.д.), а також моделювання вертикальних поверхонь (бордюрів, набережних, підпірних стінок і т.п.) за допомогою структурних ліній з подвійним профілем , побудови розрізів довільного перетину для аналізу створеної моделі рельєфу. Оформлення моделі рельєфу виконується з використанням готових стилів, всі стилі відповідають прийнятим нормативним вимогам. У програмі можна підготувати всі необхідні вихідні документи — креслення, планшети, відомості відповідно до нормативних вимог.

Підготувати цифрову модель місцевості за матеріалами лінійних вишукувань, а також створити профілі та поперечники траси лінійних об’єктів можна в системі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. Програмний продукт CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ включає в себе всі функціональні можливості програми CREDO ТОПОПЛАН. В системі є моделювання і перегляд профілів лінійних тематичних об’єктів, в тому числі підземних і наземних комунікацій. Можна переглядати геологічний розріз по повздовжньому профілю лінійного об’єкта і поперечникам. За підсумками роботи можна випустити всі необхідні звітні документи: відомості кутів повороту, прямих і кривих елементів плану траси, розбивки заокруглень, відміток профілю, відомості семантичних властивостей і тематичних об’єктів класифікатору по майданчику, уздовж лінії траси і тих, що перетинаються з лінією.

Для прокладки трас трубопроводів використовується модуль CREDO ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ. Модуль призначений для створення і редагування трас, формування комплекту відомостей, формування вишукувального профілю, створення креслень плану і профілю різних лінійних об’єктів для камеральної геодезії CREDO. Дані, підготовлені в модулі CREDO ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ, можна експортувати в відкриті обмінні формати DXF і PXF для завантаження в різні системи проектування.

Результат обробки вимірювань
Результат обробки вимірювань

Говорячи про створення ЦММ, окремо можна виділити програму CREDO ТОПОГРАФ. Програма дозволяє обробити дані польових геодезичних вимірювань і на основі цих даних створити цифрову модель місцевості. Найбільше ця система підійде тим фахівцям, хто звик робити роботу швидко і якісно відразу на об’єкті, хоча і при роботі в офісі CREDO ТОПОГРАФ буде незамінний. У програму можна завантажити дані з електронного тахеометра, виконати повну обробку геодезичних даних (попередня обробка, пошук помилок вимірювань, зрівнювання), а потім приступити до створення цифрової моделі місцевості. Для зручності створення ЦММ реалізовані універсальні команди, в яких згруповані різні методи створення і редагування об’єктів, що дозволяє в одному побудові створити (або змінити) відразу кілька елементів цифрової моделі: лінійні різного призначення, точкові в вузлах лінії, а якщо лінія замкнута — то і площадні об’єкти, і регіони. У процесі побудови можна визначити позначки точкових і профілі лінійних об’єктів, додати семантичний опис і створити необхідні підписи, а в деяких випадках і перебудувати поверхню. У програмі реалізована робота в різних системах координат і можливість перетворення даних з однієї системи в іншу. У програмі можна підготувати всі необхідні вихідні документи — креслення, планшети, відомості відповідно до нормативних вимог для геодезії в CREDO, а також електронні файли необхідних форматів.

Кожен з перерахованих програмних продуктів дозволяє створити цифрову модель місцевості інженерного призначення (CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ТОПОГРАФ), але при цьому вирішує і інші додаткові завдання. ВИБІР ЗА ВАМИ!!!

РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ЗЕМЛЯНИХ МАС в програмах напрямку «геодезія CREDO»

Таблиця обсягів земляних робіт
Таблиця обсягів земляних робіт

Для автоматизованого моделювання поверхонь, розрахунку обсягів між ними, ведення календарних графіків видобутку і зберігання сировини, будівельних матеріалів, а також для випуску текстових і графічних матеріалів за результатами розрахунків призначена система CREDO ОБЪЕМЫ.

Разом з нею поставляються бібліотеки різних даних, що полегшує завдання інженера на всіх стадіях роботи в програмі. При моделюванні рельєфу доступна можливість імпорту вихідних даних, наприклад, можна довантажити готову поверхню, побудовану в інших програмах, або імпортувати точки, які є основою для побудови поверхні для роботи з технологіями геодезії CREDO. Представлені в системі методи дозволяють моделювати поверхні, враховуючи або задаючи різні обмеження. Система CREDO ОБЪЕМЫ забезпечує високу швидкість і точність розрахунків обсягів земляних робіт. В результаті розрахунку формується відомість обсягів, створюється проект з інформацією щодо розрахунку, з ділянками насипів, виїмок, нульових робіт і т.д. Також в програмі можна створювати комплексні креслення (календарний план на 1-й рік відпрацювання кар’єру, календарний план відпрацювання піщано-гравійної суміші, календарний план на останній рік відпрацювання кар’єру і ін.).

ОБМІН ДАНИМИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗІЯ CREDO З СИСТЕМАМИ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ

Експорт цифрових моделей рельєфу, ситуації і проектних рішень, виконаних в системах CREDO III, реалізований в файли форматів DXF (AutoCAD), MIF / MID (MapInfo), TXF / SXF (Панорама). При цьому передається інформація про позначки точок, про точкові, лінійні і площадні тематичні об’єкти. Можна створювати і растрові зображення окремих фрагментів плану.

Програмне забезпечення CREDO для вирішення задач з геодезічного напрямку

Закрыть меню
×