Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Выбрано:

CREDO ОБЪЕМЫ

CREDO ОБЪЕМЫ

CREDO ОБЪЕМЫ призначена для автоматизованого моделювання поверхонь, розрахунку обсягів між поверхнями, ведення календарних графіків видобутку і зберігання сировини, будівельних матеріалів, а також для випуску текстових і графічних матеріалів за результатами розрахунків.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення програми CREDO ОБЪЕМЫ

Програма CREDO ОБЪЕМЫ призначена для автоматизованого моделювання поверхонь, розрахунку обсягів між поверхнями, ведення календарних графіків видобутку і зберігання сировини, будівельних матеріалів, а також для випуску текстових і графічних матеріалів за результатами розрахунків.

Формати імпорту:

 • Проекти, виконані в системах на платформі CREDO III.
 • Текстові файли з інформацією по точках типу XYZ (TXT, CSV)
 • Точки лазерного сканування формату LAS, TXT, CPC.
 • Файли формату DXF і DWG версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
 • Файли форматів MIF/MID (дані системи MapInfo).
 • Файли форматів TXF/SXF (дані системи Панорама).
 • Файли форматів SHP/DBF (дані систем ArcGIS).
 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату XML (кадастрові виписки, кадастрові плани територій та ін.).
 • Файли форматів TороXML і CredoXML.
 • Файли форматів Land
 • Веб-карти ресурсів Google Maps, Bing з можливістю імпорту ресурсів з SAS.Планета.
 • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків форматів CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі CREDO ТРАНСФОРМ 3.1 ÷ 4.2.
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ДАТ, CREDO ТРАНСФОРМ, CREDO ГНСС, CREDO 3D СКАН, CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, CREDO ТРАНСКОР, CREDO НИВЕЛИР, CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ (GDS, TMD, GNSS, LSC, CVD, CTP, NIV, DFS).
 • Дані в форматах CREDO_TER (КРЕДО ТЕР) 2002 CREDO_PRO, CREDO_MIX (КРЕДО МІКС) 2002 CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) 2002.
 • Растрові файли форматів BMP, PNG для створення текстур.
 • Файли форматів GPX, KML, KMZ, OSM.
 • Тривимірні об’єкти форматів OBJ, 3DS для створення 3D-моделей.
 • Дані SRTM (англ. Shuttle Radar Topography Mission)

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ CREDO ОБЪЕМЫ

Створення цифрової моделі місцевості

Цифрова модель місцевості (ЦММ) включає в себе цифрову модель рельєфу (ЦМР) і цифрову модель ситуації (ЦМС).

Основою побудови ЦМР є точки, за якими нерегулярною сіткою трикутників будується модель рельєфу з високою точністю. Характерні ділянки рельєфу, такі як хребти, обриви, і т.д., можуть виділятися за допомогою структурних ліній (СЛ).

Поверхня з різними її елементами відображається як у вікні плану, так і в вікні 3D-виду.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.1

Представлені в системі методи забезпечують можливість моделювати поверхні, враховуючи або задаючи різні обмеження. В якості обмежень можуть виступати кордони побудови поверхонь (в шарі, навколо точки, в заданому контурі, в незаповненій ділянці) і ін. Структурні лінії, враховані в поверхні, дозволяють виділити характерні ділянки рельєфу, наприклад, укоси, кордон гірничого відводу, межі запасів матеріалів та ін.

Представлена бібліотека стилів поверхонь дозволяє відображати поверхні відповідно до нормативних вимог. При необхідності стилі можна також налаштувати під індивідуальні потреби. Використовуючи механізм групи трикутників, можна по-різному налаштувати відображення різних ділянок поверхні.

Моделювання поверхонь (бордюрів, набережних, підпірних стінок і т.п.) виконується за допомогою СЛ з подвійним профілем. Для створення поверхні фахівець завжди зможе вибрати відповідний інструмент побудови або редагування в залежності від вихідних даних і поставлених завдань.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.2

У програмі CREDO ОБЪЕМЫ можна створювати копію вихідної поверхні в новому шарі, проект з подальшим її редагуванням. Такі операції зручно використовувати при обліку витрачання будівельних матеріалів, при веденні календарних планів розробок кар’єрів, родовищ і т.д.

В системі існує можливість проаналізувати створену модель рельєфу, побудувавши розріз довільного перетину. На розріз передаються дані, набір яких визначає сам користувач: умовні позначення перетинаються комунікацій, дані розгорнутого плану, геологічні дані і ін.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.3

Для побудови об’єктів плану, оформлення календарних планів, планів видобутку корисних копалин та ін. Призначені графічні маски і регіони. Вбудовані в систему бібліотеки дозволяють відображати створювані елементи необхідними типами ліній, кольором, товщиною, штрихуваннями, заповненням тла і т.д. Об’єкти класифікатора для відтворення ЦМС відсутні.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.4

У програмі існує набір 3D-моделей об’єктів. Призначивши відповідність 3D-об’єктів умовними знаками, користувач може побачити відображення моделі ситуації на 3D-вигляді.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.5

Розрахунок обсягів земляних робіт

Розрахунок обсягів виконується при наявності двох поверхонь. Як правило в якості першої поверхнівиступає вихідний рельєф. Другою поверхнею може бути шар поверхні з урахуванням зняття покрівлі, підошви корисних копалин, зняття рослинного шару, розробок сировини і т.д. При необхідності помісячного обліку розробок сировини можна задати ці варіанти в одному розрахунку обсягів. Це дозволяє швидко отримати результати для їх оцінки, обліку.

В результаті такого розрахунку обсягів земляних мас формується відомість обсягів, створюється проект з інформацією щодо розрахунку з ділянками насипів, виїмок, нульових робіт і т.д. Для оформлення плану земляних мас створюється сітка обсягів, що має різноманітні настройки.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.6

Створення креслень

В системі CREDO ОБЪЕМЫ є можливість створення креслень плану.

Для протяжних майданчиків передбачено створення креслень плану з розкладкою окремих листів по довжині.

Можна створювати комплексні креслення (календарний план на 1-й рік відпрацювання кар’єра, календарний план відпрацювання піщано-гравійної суміші, календарний план на останній рік відпрацювання кар’єра і ін.).

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.7

Робота з хмарами точок

У програмі реалізований імпорт хмар точок в форматах LAS, CPC, TXT. Хмара точок, отримана, наприклад, при наземному або повітряному лазерному скануванні, при фотограмметричній обробці матеріалів фотозйомки, можна імпортувати в систему, використовувати для створення власних хмар точок і потім враховувати точки хмари в різних побудовах.

Кількість точок, з якими може працювати програма, досягає декількох мільярдів.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.8

На основі вихідної хмари користувач може створювати власні хмари точок шляхом експорту груп класифікованих сканером точок, виділення рельєфних точок або проріджування по заданим параметрах (зі збереженням характерних форм рельєфу). Файл вихідного хмари завжди залишається незмінним.

Точки всіх завантажених видимих хмар відображаються в режимі 3D.

По точках хмари можна створити рельєфні точки, а також виконати різні побудови в вікні плану. Редагувати точки хмари не можна, за винятком управління їх відображенням (розміром і кольором).

По хмарах будується лінія розрізу, яка представляє собою графічну маску, аналогічну розрізу поверхні. За масці розрізу хмари можна створити чорний поздовжній профіль і чорний поперечний профіль.

Колективна робота

Система CREDO ОБЪЕМЫ підтримує зберігання даних як автономно на локальному або мережевому диску, так і в сховище документів (СД).

Крім структурованого зберігання інформації, СД забезпечує розмежування прав доступу до даних, виконує функції пошуку потрібних файлів по семантичній умові, а також надає ряд інших сервісних функцій: підтримку версійності проектів з відстеженням історії дій користувача, резервне копіювання, аудит. Використання сховища документів забезпечує можливість паралельної роботи над одним об’єктом, що скорочує тимчасові витрати.

CREDO ОБЪЕМЫ - рис.9

Формати експорту:

 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату DXF, отримані експортом даних в реальних координатах з плану, а також креслень з моделі креслення.
 • Файли формату TороXML і CredoXML.
 • Файли формату KML, KMZ і LandXML, отримані експортом моделі за шаблонами.
 • Растри форматів BMP, JPEG, TIFF, PNG, CRF, PDF.
 • Проекти різних типів в форматах CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії.
 • Відомості НТМ і RTF.
 • Креслення у вигляді листів креслення або планшетів.
 • Файли формату TXT, отримані експортом точок моделі.
 • Відеоролики в форматі AVI.
 • Файли загальних ресурсів формату DBX, використовувані системами КРЕДО III.

Детальний опис функціоналу системи можна знайти в документації. (Керівництво користувача для початківця)

Додаткові модулі:

 • Редактор шаблонів, редактор символів, редактор класифікатора, редактор відомостей.
 • Система управління сховищем документів.
 • Утиліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.11.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×