Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ CREDO В ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Технології CREDO: проектування

Використання програмних продуктів CREDO для проектування об’єктів дорожньо-транспортного будівництва дозволяє фахівцям створити ефективну комплексну виробничо-технологічну модель: від підготовки вихідних даних для проектування до передачі проектних рішень на будівельний майданчик, в тому числі і для 3D-систем автоматичного управління дорожньо-будівельними машинами.

Для вирішення цих завдань використовується система CREDO ДОРОГИ, до складу якої можуть бути включені CREDO СЪЕЗДЫ, CREDO ОСАДКА, ОЦЕНКА ДОРОГИ, а також програми CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, CREDO РАДОН UA, CREDO ЗНАК, ГРИС, МОРФОСТВОР, ОТКОС для вирішення додаткових завдань.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

 • Проектування нового будівництва, реконструкції та ремонтів заміських, міських і промислових автомобільних доріг усіх технічних категорій.
 • Рішення задач проектування залізниць і інших лінійних об’єктів.
 • Можливості проектування аеродромів і генеральних планів будь-яких об’єктів.
 • Проектування одно- і багаторівневих транспортних розв’язок будь-якої геометричної складності.
 • Проектування штучних споруд.

ЗАДАЧІ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ

 • Інтерактивне створення і редагування трас автомобільних доріг.
 • Проектування поздовжнього профілю.
 • Проектування поперечного профілю.
 • Розрахунок стійкості укосу.
 • Проектування ремонту дороги.
 • Проектування дорожніх одягів.
 • Проектування штучних споруд.
 • Розрахунок обсягів виторфовування і осідання насипу на слабкій основі.
 • Створення цифрової моделі проекту.
 • Проектування з’їздів і розв’язок.
 • Проектування автобусних зупинок.
 • Оцінка проекту дороги.
 • Облаштування дороги: розстановка дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки і інших елементів облаштування; проектування індивідуальних автодорожніх знаків.

ТРАСУВАННЯ

В системі CREDO ДОРОГИ реалізовані можливості інтерактивних побудов і різні технології трасування осей доріг в будь-яких, навіть найскладніших умовах. Передбачено розрахунок перехідних кривих зі змінною швидкістю руху.

Дороги високих технічних категорій з розділювальною смугою проектуються як єдиний об’єкт, що складається з двох осей за різними напрямками руху і головної осі. Передбачено індивідуальне трасування на ділянках сходження і розбіжності осей напрямків.

Технології CREDO: проектування - створення проектного поперечнику, горизонтальне планування
Створення проектного поперечнику, горизонтальне планування

ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ

В системі CREDO ДОРОГИ варіанти поздовжнього профілю можна створювати оптимізацією — автоматизований розрахунок проектної лінії, заснований на методі динамічного програмування, і конструюванням — інтерактивна побудова прямих, кіл, парабол і сплайнів.

Метод оптимізації дозволяє отримати оптимальне рішення з максимальною автоматизацією процесу проектування. Цей метод особливо необхідний в умовах ремонту.

Технології CREDO: проектування - створення проектного профілю методом оптимізації
Створення проектного профілю методом оптимізації

ПРОЕКТУВАННЯ В CREDO ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ

Наявність шаблонів і стилів значно скорочує терміни проектування поперечників в системі CREDO ДОРОГИ. Передбачені функціональні можливості для створення елементів земляного полотна на підтоплювальних ділянках, косогорі, болотистій місцевості і на інших складних рельєфах.

Розрахунок стійкості укосу виконується в програмі CREDO ОТКОС.

Технології CREDO: проектування - створення укосів

Укоси створюються відповідно до параметрів, заданих в стилях укосів насипу або виїмки. Ці параметри застосовуються автоматично по робочої позначці на брівці.
Укоси створюються відповідно до параметрів, заданих в стилях укосів насипу або виїмки. Ці параметри застосовуються автоматично по робочої позначці на брівці.
Насип з додатковою бермою на розрахунковій висоті
Насип з додатковою бермою на розрахунковій висоті
Насип зі змінною крутістю укосів на розрахунковій висоті
Насип зі змінною крутістю укосів на розрахунковій висоті

ПРОЕКТУВАННЯ В CREDO РЕМОНТУ ДОРОГИ

Можливості системи CREDO ДОРОГИ забезпечують успішне впровадження всіх технологій ремонту доріг, апробованих на практиці. Це і посилення існуючого покриття з попередніми фрезеруванням і улаштуванням вирівнюючих шарів, і створення розширень в ровиках або зі зрізанням узбіч, і коригування ширини проектного покриття по ширині вихідного зі збереженням існуючих узбіч і укосів.

Процес створення поздовжнього профілю на ділянках ремонту практично повністю автоматизований, а результат гарантує мінімізацію витрат на проведення ремонтних робіт.

Улаштування розширення дорожнього одягу різними способами
Улаштування розширення дорожнього одягу різними способами: в ровику зі зрізанням існуючих узбіч
Зрізання (розбирання) існуючого земполотна при виконанні ремонту і новому будівництві
Зрізання (розбирання) існуючого земполотна при виконанні ремонту і новому будівництві
Можливість збереження закладень існуючих відкосов
Можливість збереження закладень існуючих відкосов
Створення картограми вирівнювання та фрезерування
Створення картограми вирівнювання та фрезерування

РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИТОРФОВУВАННЯ І ОСІДАННЯ НАСИПУ НА СЛАБКІЙ ОСНОВІ

Розрахунок виконується за допомогою додаткової задачі CREDO ОСАДКА. Значення осідання насипу розраховуються з урахуванням регіональної типізації торфів відповідно до ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири».

У плані на зазначеному майданчику можна розрахувати обсяги земляних робіт з урахуванням осадки насипу на слабкій основі. В результаті розрахунку створюються поверхні зі значеннями осідання насипу і потужності торфу на майданчику.

У вікні профілю на заданих поперечниках призначаються варіанти конструкції нижньої частини насипу, визначаються потужності торфу, виконується розрахунок осідання насипу. Конструкції «повне виторфовування», «часткове виторфовування», «плаваюча насип» відображаються на проектних поперечниках.

За результатами розрахунків можна створити відомості обсягів виторфовування і осідання насипу.

ПРОЕКТУВАННЯ В CREDO ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

Автоматизоване конструювання і розрахунок дорожнього одягу при новому будівництві та посилення існуючих покриттів автомобільних доріг для України виконується в програмі CREDO РАДОН UA.

Технології CREDO: проектування - розрахунок конструкції дорожнього одягу на міцність
Розрахунок конструкції дорожнього одягу на міцність

ПРОЕКТУВАННЯ В CREDO З’ЇЗДІВ І РОЗВ’ЯЗОК

Автоматизоване створення примикань та перехрещень доріг в одному рівні, місць злиття і розгалуження зі з’їздами розв’язки вирішується за допомогою додаткової програми CREDO СЪЕЗДЫ. У ній виконується горизонтальне і вертикальне планування зони заокруглень, плавне сполучення узбіч і укосів пересічних доріг, проектування з’єднувальних з’їздів розв’язки, розраховуються обсяги робіт по влаштуванню земляного полотна та дорожнього одягу з’їзду.

ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД

Використання програм ГРИС, МОРФОСТВОР дозволяє:

 • виконувати розрахунки стоків дощових паводків і талих вод;
 • визначати пропускну здатність малих штучних споруд;
 • автоматизувати обробку гідрологічних даних по морфоствору річок при вишукуваннях мостових переходів;
 • виконувати гідравлічні розрахунки водовідвідних пристроїв на автомобільних дорогах.

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУ

В сучасних умовах тривимірна модель об’єктів, що проектуються, є невід’ємною частиною проектування.

В системі CREDO ДОРОГИ в автоматизованому режимі створюється цифрова модель проекту дороги. А використовуючи різноманітні методи проектування горизонтального і вертикального планування в плані, можна отримати цифрову модель проекту не тільки дороги, але і прилеглих територій та об’єктів сервісу.

Технології CREDO: проектування -загальний вигляд Цифрової моделі проекту
Загальний вигляд Цифрової моделі проекту

ОЦІНКА ДОРОГИ

Оцінити проект дороги на будь-якій стадії його створення, починаючи з вихідних даних, можна при перегляді 3D-зображення і шляхом визначення основних показників дороги. Для цього використовуються додаткові модулі ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ДОРОГИ.

У задачі ВИЗУАЛИЗАЦИЯ можна створювати реалістичні зображення з застосуванням тривимірних об’єктів і текстур. При цьому здійснюється зорова і кількісна оцінка вихідних і проектних поверхонь.

Оцінка проекту по окремим параметрам або сукупності певних даних виконується в додатковій задачі ОЦЕНКА ДОРОГИ.

ОБЛАШТУВАННЯ ДОРОГИ

Наявність технічних засобів організації дорожнього руху істотно підвищує ступінь наповнення і якість інформаційної моделі дороги, а це необхідно для підтримки її актуального стану і на етапі проектування, будь то ремонт, реконструкція або нове будівництво, і в подальшому, після введення автомобільної дороги в експлуатацію.

Програмний комплекс CREDO продовжує свій розвиток, нарощуючи потенціал систем, що входять до нього і створюючи нові продукти. Підтвердження цьому — випуск системи CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. Вона виконує розстановку технічних засобів організації дорожнього руху (ТЗОДР) з прив’язкою до процесу проектування дороги і окремо від нього. Новий продукт розроблений в повній відповідності з принципами інформаційного моделювання (технологія BIM).

CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ являє собою окремий модуль, який може працювати як автономно, тобто без системи CREDO ДОРОГИ, так і в якості додаткового функціоналу до системи ДОРОГИ.

Основні переваги програми CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ полягають в повній автоматизації процесів:

 • креслення плану дороги.
 • одночасно зі створенням плану виконується креслення лінійної розмітки по осьовій лінії і смугах покриття дороги з урахуванням з’їздів, автобусних зупинок, ПСП і розділових смуг.
 • розрахунок і розстановка технічних засобів організації дорожнього руху (розмітка, знаки, огородження та сигнальних стовпчиків, присипних берм і т.д.).
 • присипні берми є окремими модельними елементами і при збереженні згруповуються в єдиному шарі — Берма.
 • автоматичне відображення всіх елементів у вікні 3D-вид.
 • створення відомостей і креслень організації дорожнього руху, формування тривимірного зображення моделі і оцінка проектних рішень з будь-якої точки огляду і в режимі руху по заданій траєкторії.
Технології CREDO: проектування - проект організації дорожнього руху
Проект організації дорожнього руху

РЕЗУЛЬТАТИ

Будь-яка інформація, яка потрібна для реалізації проекту, створеного в програмному комплексі CREDO, формується у вигляді розбивочних, адресних, об’ємних відомостей і креслень різного типу.

У кожній системі комплексу є різні імпортно-експортні можливості.

Цифрові моделі поверхонь по шарам дорожнього одягу використовуються в 3D-системах для високоточного виконання будівельних робіт. Технології спільного використання 3D-САУ і проектних рішень з CREDO ДОРОГИ дозволяють значно підвищити ефективність і якість покриттів при ремонті існуючих і будівництві нових доріг.

ПЕРЕВАГИ

Застосування програмного комплексу CREDO дозволяє підвищити якість проектних рішень і скоротити терміни виконання проектів, а також спростити і прискорити процес обміну даними як між підрозділами всередині однієї організації, так і між виконавцями і замовниками.

Програмне забезпечення CREDO для вирішення задач з проектування об’єктів дорожньо-транспортного будівництва

Закрыть меню
×