Выбрано:

CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ вирішує завдання розстановки технічних засобів організації дорожнього руху (ТЗ ОДР) як з прив’язкою до процесу проектування дороги, так і окремо від нього.

Наявність ТЗ ОДР істотно підвищує ступінь наповнення і якість інформаційної моделі дороги, що необхідно для підтримки її актуального стану і на етапі проектування (ремонт, реконструкція або нове будівництво), і в подальшому, після введення автомобільної дороги в експлуатацію.

Основні можливості програми:

 • автоматичне зображення і побудова плану дороги;
 • розміщення технічних засобів організації руху;
 • створення відомостей і креслень;
 • формування тривимірного зображення моделі дороги з елементами ОДР для оцінки проектних рішень (з будь-якої точки огляду і в режимі руху по заданій траєкторії).

Як це працює на практиці, дивіться у відеоматеріалах

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Описание

Призначення системи CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

Система CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ виконує розстановку технічних засобів організації дорожнього руху (ТЗОДР) з прив’язкою до процесу проектування дороги і окремо від нього.

Функціонал нового продукту повністю включений в систему CREDO ДОРОГИ як окремий модуль.

Основні можливості програми CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — автоматична отрисовка плану дороги, розстановка технічних засобів ОДР, створення відомостей і креслень організації дорожнього руху, формування тривимірного зображення моделі і оцінка проектних рішень з будь-якої точки огляду і в режимі руху по заданій траєкторії.

Для проектування ОДР найефективніше використовувати готове проектне рішення по дорозі з системи CREDO ДОРОГИ без будь-яких конвертацій. Одночасно зі створенням плану виконується отрисовка лінійної розмітки по осьовій лінії і смугах покриття дороги з урахуванням з’їздів, автобусних зупинок, ПШС і розділових смуг.

Але і в випадках, коли немає кредовского проекту, можна швидко створити план дороги (вісь, смуги дорожнього полотна і елементи облаштування) з «нуля» — за картками, даними лазерного сканування або іншими матеріалами.

рис.1 - CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Рис. 1. Вкладка класифікатору для вибору, редагування і створення об’єктів ОДР

У програмі CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ реалізована можливість працювати за нормами, прийнятими в різних країнах. Саме відповідно до обраної методикою будуть призначатися знаки і розмітка.

Для різних ТЗОДР розроблені спеціальні об’єкти тематичного класифікатора. Реалізована можливість редагування і доповнення новими елементами з числа ТЗОДР — як самими об’єктами організації руху, так і різноманітними підписами і семантичними властивостями, через Редактор класифікатора (рис. 1).

Для зручності і прискорення створення ТЗОДР введено поняття активної траси. Воно дозволяє без додаткового вибору визначати приналежність всіх створюваних об’єктів саме активної трасі і розташовувати їх з прив’язкою до даної трасі за місцем установки (на розділовій смузі, узбіччі, бермі, посередині смуги руху, довільно і т.д.). При цьому можна змінювати пікетажне положення, сторону дороги, місце установки, відстань від елемента дороги для будь-якого об’єкта через параметри створення або редагування.

При розстановці дорожніх знаків реалізовані настройки для отримання різних конфігурацій знаків і їх відображення на плані:

 • вибір стилю знаку, який визначає розташування і колір підписів в різних станах знаку (новий, існуючий і ін.), Параметри установки знака на бермі, узбіччі та розділовій смузі, взаємне розташування табличок і знаків, створення підпису у кожного щитку або підписи на виносці;
 • вибір виду опори (стійка, трос-розтяжка, рама і т.д.), а в разі використання стійок можна призначити їх кількість;
 • вибір ознаки для установки опори: новий, перенесення, існуючий, демонтаж.

Знаки вибираються з об’єктів класифікатора за номером знака відповідно до методики (рис. 1).

На одній опорі може бути кілька знаків. Порядок їх розміщення визначає користувач. Під знаком може розташовуватися одна і більш табличок.

Для знаків зі змінною інформацією, наприклад, значення швидкості, вантажопідйомності, габаритів, номера дороги і т.д., можна швидко змінити відповідне значення і воно тут же відобразиться на знаку.

Для оптимізації роботи можна використовувати індивідуальні знаки, створені в програмі CREDO ЗНАК, через буфер обміну. Передбачено також читання зображення на знаку із растрових файлів.

У дорожнього знака можна запроектувати не тільки основні, але і зворотні щитки у вигляді перевернутого зображення або, для двосторонніх знаків, у вигляді тіні (рис. 2).

рис.2 - CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Рис. 2. Параметри створення і відображення на плані двосторонніх знаків

Дорожні знаки легко редагуються як у вікні параметрів, так і в графічній області плану — через керуючі точки для місця прив’язки, винесення і підписів.

Горизонтальна розмітка (точкова, лінійна і площадна) також як і інші елементи ТЗОДР проектується по активній трасі.

Особливість точкової розмітки в тому, що вона може розташовуватися посередині смуги руху або в довільному місці. Для точкової розмітки також, як і для дорожнього знака, можна ввести змінну текстову частину і замінити зображення на індивідуальне з реєстрового файлу.

Різні способи інтерактивної побудови лінійної розмітки дозволяють швидко доповнити розмітку по осі і смугах покриття, яка створюється автоматично.

Широкий спектр налаштувань площадної розмітки забезпечує штрихування острівців безпеки будь-яких конфігурацій і дозволяє швидко отримувати пішохідні переходи (рис. 3).

рис.3 - CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Рис. 3. Варіанти площадної розмітки на каналізованому перехресті

При проектуванні організації руху реалізований найбільш трудомісткий розрахунок розстановки утримуючого огородження на узбіччях дороги.

Залежно від кривизни плану і профілю, похилів, висот і крутизни насипу, категорії дороги, інтенсивності руху, дорожніх умов визначаються ділянки, де потрібно встановлювати огородження. Для кожної ділянки призначається утримуюча здатність.

Користувачеві запропоновано варіант об’єднання розрахованих робочих ділянок, можливість автоматичного створення початкових і кінцевих ділянок з коригуванням довжини робочої ділянки для установки стійок кратно кроку.

Крім установки з розрахунку, передбачено створення огороджень командами інтерактивних побудов. Ці ж команди служать для створення інших лінійних об’єктів ОДР: освітлення, шумозахисні екрани, штучні нерівності, сигнальні стовпчики та ін.

Після остаточної установки дорожнього огородження користувач може розрахувати ділянки установки сигнальних стовпчиків на узбіччях дороги.

Залежно від значення радіуса кривих плану і профілю, висоти насипу і інтенсивності руху визначається необхідність і крок установки сигнальних стовпчиків. Як і при розрахунку огорож, можна вибрати округлення довжини розрахованого ділянки кратно кроку стовпчиків.

Параметри для виконання розрахунків огорож і сигнальних стовпчиків можна коригувати відповідно до використовуваних нормами.

Точкові об’єкти ОДР, до яких відносяться світлофори, тумби, поодинокі сигнальні стовпчики, світильники тощо, також розміщуються в зазначеному місці дороги і відображаються на плані відповідними умовними знаками і підписами.

Реалізована можливість проектування присипних берм різних розмірів з заданим ухилом і закладенням відкосу. При створенні відомості будуть розраховуватися обсяги землі і площа планування укосів берм (рис. 4)

.

рис.4 - CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Рис. 4. Відомість присипних берм

Для виконання паралельної роботи з проектувальниками організована можливість актуалізації проектних рішень для обліку змін в розроблювануї схему організації руху. На будь-якому етапі роботи над проектом дороги можна оновити дані за планом, профілем і поперечникам дороги. На ділянці, де змінилася планова геометрія дороги, по налаштуванню користувача можна видалити знаки або виділити їх як неактуальні (такі знаки будуть виключені з обсягів робіт), видалити або залишити стовпчики, огорожі та інші об’єкти ОДР.

При тривимірній візуалізації проекту дороги всі елементи організації руху автоматично розміщуються на заданих шарах з поверхнями (рис. 5).

рис.5 - CREDO ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Рис. 5. Тривимірне відображення ділянки дороги після розстановки ТЗОДР

Більшість ТЗОДР не вимагають спеціальних налаштувань для коректного відображення в 3-D вигляді, а для деяких об’єктів вже виконані відповідні налаштування через спеціальний параметр в редакторі класифікатора — заданий 3-D об’єкт.

Для оцінки результатів роботи по організації дорожнього руху можна виконувати довільну навігацію або створити траєкторію руху і «проїхати» по запроектованій дорозі у вікні 3D-виду.

Для проекту ОДР передбачено створення відомостей, шаблони кожної з них можна редагувати за вимогою замовника.

Креслення, які формуються за проектом ОДР, можна експортувати в DXF або в растр, а можна відразу відправити на друк. Об’єкти ОДР передаються на розгорнутий план дороги у вікні профілю.

Нарівні з іншими даними по дорозі реалізований імпорт і експорт об’єктів ОДР через формат xml.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц або більш продуктивний.

  ОЗУ: не менше 2 ГБ.

  Відеопідсистема: графічний прискорювач на базі графічного процесора класу NVIDIA GeForce 6600 або AMD Radeon X700 або більш продуктивні.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Учебный курс по КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИ

  КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — работаем без КРЕДО ДОРОГИ

  В ролике представлена технология автономной работы модуля КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ без системы КРЕДО ДОРОГИ. В качестве исходных данных используется файл DXF с планом дороги.

  Часть 1. Исходные данные. Создание трассы ОДД

  Рассматриваем — какие исходные данные нужны для создания трассы ОДД и варианты создания трассы ОДД с различными настройками. Создание проекта ОДД и работа с его слоями, активность трассы ОДД.

  Часть 2. Дорожные знаки

  В этом ролике создаем и редактируем различные дорожные знаки.

  Часть 3. Дорожная разметка

  Создаем и редактируем точечную, линейную и площадную дорожную разметку.

  Часть 4. Точечные и линейные объекты ОДД

  Рассматриваем создание и редактирование точечных и линейных объектов ОДД (сигнальные столбики, дорожное ограждение и т.д.). Создаем и редактируем подписи для линейных объектов; настраиваем отображение линейного объекта на поперечнике трассы АД.

  Часть 5. Присыпные бермы

  Рассматриваем создание присыпных берм и врезку поверхностей.

  Часть 6. Расчет ограждений и столбиков

  Настраиваем параметры и создаем дорожные ограждения и сигнальные столбики в автоматизированном режиме.

  Часть 7. Актуализация трассы ОДД

  Рассматриваем — как актуализировать данные трассы ОДД при изменении проектных решений.

  Часть 8. Дополнительные компоненты

  Осваиваем работу в редакторе классификатора, редакторе символов и редакторе шаблонов.

  Часть 9. Импорт. Экспорт

  Рассматриваем возможные варианты импорта/экспорта данных для ОДД , а также работу с общими ресурсами.

  Часть 10. Импорт данных из КРЕДО 3D СКАН

  Импортируем дорожные знаки, оси и кромки дороги из программы КРЕДО 3D СКАН.

  Часть 11. Создание 3D

  Рассматриваем настройки и создание 3D- модели с элементами ОДД. Создаем траекторию движения, проезжаем по ней, записываем видеоролик.

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×