Выбрано:

CREDO ГЕНПЛАН

CREDO ГЕНПЛАН

Основне призначення CREDO ГЕНПЛАН — проектування і розробка генплану промислових підприємств, споруд, будівельних майданчиків, об’єктів архітектури та містобудування, житлово-цивільних об’єктів.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення системи CREDO ГЕНПЛАН

Система CREDO ГЕНПЛАН дозволяє швидко і якісно вирішувати завдання, що відповідають основним розділах проектування генплану, а саме:

 • горизонтальне планування території;
 • проїзди і транспортні шляхи;
 • вертикальне планування;
 • обсяги земляних робіт;
 • проектування інженерних мереж;
 • благоустрій та озеленення.

Результатом проектування в CREDO ГЕНПЛАН є комплект креслень за проектом генерального плану, оформлених відповідно до чинних нормативних документів, і повноцінна тривимірна цифрова модель проектного рішення. Ця модель служить інформаційною основою для подальшої взаємодії з іншими підрозділами і організаціями.

Формати імпорту

 • Текстові файли з інформацією по точках типу XYZ (TXT, CSV)
 • Точки лазерного сканування формату LAS, TXT, CPC.
 • Файли формату DXF і DWG версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
 • Файли форматів MIF/MID (дані системи MapInfo).
 • Файли форматів TXF/SXF (дані системи Панорама).
 • Файли форматів SHP/DBF (дані систем ArcGIS).
 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату XML (кадастрові виписки, кадастрові плани територій та ін.).
 • Файли форматів TороXML і CredoXML.
 • Файли форматів Land
 • Веб-карти ресурсів Google Maps, Bing з можливістю імпорту ресурсів з SAS.Планета.
 • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків форматів CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі CREDO ТРАНСФОРМ 3.1 ÷ 4.2.
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ДАТ, CREDO ТРАНСФОРМ, CREDO ГНСС, CREDO 3D СКАН, CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, CREDO ТРАНСКОР, CREDO НИВЕЛИР, CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ (GDS, TMD, GNSS, LSC, CVD, CTP, NIV, DFS).
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ТОПОГРАФ, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ОБЪЕМЫ, CREDO ГЕНПЛАН, CREDO КАДАСТР (PRX, OBX, CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії)
 • • Дані в форматах CREDO_TER 2002 CREDO_PRO, CREDO_MIX 2002 CREDO_GEO 2002.
 • • Растрові файли форматів BMP, PNG для створення текстур.
 • • Файли форматів GPX, KML, KMZ, OSM.
 • • Тривимірні об’єкти форматів OBJ, 3DS, IFC для створення 3D-моделей.
 • • Дані SRTM (англ. Shuttle Radar Topography Mission)

ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ CREDO ГЕНПЛАН

Колективна робота

Система CREDO ГЕНПЛАН підтримує зберігання даних як автономно на локальному або мережевому диску, так і в сховище документів (СД), так званий BIM-сервер.

Крім структурованого зберігання інформації, СД забезпечує розмежування прав доступу до даних, виконує функції пошуку потрібних файлів за семантичною умовою, а також надає ряд інших сервісних функцій: підтримку версійності проектів з відстеженням історії дій користувача, резервне копіювання, аудит. Використання сховища документів забезпечує можливість паралельної роботи над одним об’єктом, що скорочує термін його здачі.

Застосування програмного продукту CREDO ГЕНПЛАН забезпечує спільну роботу декількох фахівців над одним об’єктом. Інформація з окремих проектів легко і без втрат з’єднується в загальний документ, дозволяючи створювати єдиний інформаційний простір.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.1
Рис. 1. Середовище загальних даних

Бібліотеки даних

Разом з системою CREDO ГЕНПЛАН поставляються бібліотеки різних даних: бібліотеки ліній і штрихувань, стилів відображення поверхонь, розмірів, об’єктів тематичного класифікатора, шаблонів креслень, відомостей і т.д. Для створення нових даних або для їх коригування, грунтуючись на стандарти підприємства, в систему вмонтовані прості, інтуїтивно зрозумілі, редактори (рис. 2, рис. 3).

CREDO ГЕНПЛАН - рис.2
Рис. 2. Редактор Конструкцій і перетинів
CREDO ГЕНПЛАН - рис.3
Рис. 3. Редактор шаблонів. Робота з шаблоном відомості.

Використання бібліотек підвищує швидкість і результативність роботи фахівця, позбавляючи його від копіткої, монотонної праці при наповненні цифрової моделі різною інформацією і при оформленні вихідних документів. Гарантується відповідність даних бібліотек актуальним державним нормативам і вимогам до проектної документації.

Горизонтальне планування

Різноманітні методи побудови і редагування елементів дозволяють проектувати об’єкти промислових підприємств, архітектури та містобудування будь-якої складності, створювати майданчики будь-якої конфігурації (рис. 4).

CREDO ГЕНПЛАН - рис.4
Рис. 4. Фрагмент проекту горизонтального планування

Команда універсального редагування елементів дає можливість фахівцеві працювати одночасно з безліччю даних різного типу. Це можуть бути будівлі, в’їзди, елементи благоустрою, що складаються з різних елементів. З ними можна виконувати переміщення, копіювання, поворот, масштабування, дзеркальне відображення і інші дії. Можливості універсального редагування значно спрощують працю проектувальника, та особливо затребувані, коли потрібно розміщувати на майданчику проектування безліч однотипних будівель, споруд і навіть кварталів.

Методи побудови елементів на заданій відстані від існуючих або запроектованих об’єктів горизонтального планування дозволяють контролювати дотримання норм проектування.

Проектування можна виконувати з прив’язкою як до геодезичної, так і до додаткової системам координат (ДСК). В останньому випадку, після того як створена ДСК і призначена її активність, всі координати побудов, координатні прив’язки об’єктів будуть відображатися в координатах цієї системи.

Вертикальне планування

Представлені в системі методи дозволяють моделювати будь-які поверхні (рис. 5), детально проробляти ділянки, враховуючи або задаючи різні обмеження. В якості обмежень можуть виступати як кордони побудови поверхонь (в шарі, навколо точки, від однієї лінії до іншої, в заданому контурі), так і умови створення (з заданим ухилом, закладенням, за параметрами побудованих площин, з урахуванням структурних ліній і рельєфних точок ) та ін.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.5
Рис. 5. Фрагмент вертикального планування

У складі проектів генеральних планів досить часто виникає необхідність запроектувати проїзди, під’їзди до існуючих автомобільних доріг.

Для проектування осей проїздів пропонуються різноманітні інтерактивні методи побудови структурних ліній і умови визначення поздовжнього профілю. Прості профілі проїздів можна проектувати в плані. Для проектування профілів з використанням не тільки прямих, але й околиць, сплайнів, парабол пропонується робота в вікні профілю, де зручно контролювати і змінювати установки вертикальних елементів, виконувати їх сполучення без зламів.

В системі можна будувати вертикальні поверхні, а це бортові камені, підпірні стінки, стіни будівель і інші аналогічні споруди.

При проектуванні майданчиків з однаковим ухилом зручно використовувати площині, в тому числі з дотриманням балансу земляних робіт.

Функціональність CREDO ГЕНПЛАН дозволяє автоматизовано сполучати проектну поверхню і існуючий рельєф схилами з перебуванням лінії їх перетину і відсіканням непотрібної частини, а також будувати поверхню укосу від заданої кордону до перетину з іншою поверхнею (рис. 6).

CREDO ГЕНПЛАН - рис.6
Рис. 6. Сполучення проектної та вихідної поверхонь укосом

Для відображення різних ділянок проектних поверхонь призначена вбудована бібліотека зі стилями відображення поверхонь.

Розрахунок об’ємів земляних масс

Система CREDO ГЕНПЛАН забезпечує високу швидкість і точність розрахунків обсягів земляних мас.

Розрахунок обсягів виконується при наявності двох поверхонь. Традиційно в якості першої поверхні виступає вихідний рельєф. Другий поверхнею може бути шар вертикального планування, поверхні за вирахуванням виторфовування, зняття рослинного шару і т.д.

При наявності варіантів проектної поверхні система дає можливість задати ці варіанти в одному розрахунку обсягів. В цьому випадку проектувальник швидко отримає результати, зможе оцінити їх і прийняти рішення: який з варіантів вертикального планування взяти за остаточний з точки зору балансу земляних мас.

В результаті розрахунку обсягів земляних мас формується відомість обсягів, створюється проект з інформацією щодо розрахунку, з ділянками насипів, виїмок, нульових робіт і т.д. Для оформлення плану земляних мас створюється сітка обсягів, що має різноманітні настройки.

Налаштовувати параметри, колір і стиль подання створюваних елементів (рис. 7) можна за допомогою спеціальної бібліотеки, що поставляється з системою.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.7
Рис. 7. План земляних мас

Інженерні комунікації, елементи благоустрою і озеленення

З системою CREDO ГЕНПЛАН поставляється бібліотека, що дозволяє відображати елементи благоустрою і озеленення, підземні, наземні і надземні мережі, колодязі, компенсатори, люки, зливоприймальні грати, опори та інші споруди відповідно до вимог до їх позначенням (рис. 8). При необхідності бібліотеку можна наповнювати своїми умовними знаками.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.8
Рис. 8. Фрагмент зведеного плану мереж

У програмному продукті CREDO ГЕНПЛАН користувач може створювати профілі комунікацій декількома способами (рис. 9). Можливості, надані у вікні профілю, дозволяють проектувати більш складні профілі, в тому числі моделювати, наприклад, профілі верхньої та нижньої частини трубопроводів. Крім цього всі пересічні в плані об’єкти відображаються у вікні профілю у вигляді відповідних символів і підписів, що дає можливість фахівцеві контролювати дотримання норм по безпечним відстаням по вертикалі. Реалізовано редагування планового положення навіть для тих мереж, у яких створені проекти профілів. Можна розділяти об’єкти, позбавляючись від непотрібних фрагментів, і об’єднувати що залишилися ділянки з новими об’єктами, змінюючи таким чином геометрію в плані.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.9
Рис. 9. Профіль підземної комунікації

А можливості побудов елементів на заданій відстані від існуючих або запроектованих об’єктів горизонтального планування або інженерних комунікацій, елементів благоустрою дозволяють контролювати дотримання норм проектування в плані.

Створення креслень

В системі CREDO ГЕНПЛАН передбачена можливість створення креслень плану, поздовжнього та поперечних профілів, розрізів. Для протяжних майданчиків можна формувати креслення плану з розкладкою окремих листів по довжині.
Креслення поздовжнього профілю лінійного об’єкта формуються відповідно до нормативних вимог. Можна також в системі створювати комплексні креслення (креслення розпланування, план організації рельєфу, план земляних мас і ін.).

CREDO ГЕНПЛАН - рис.10
Рис. 10. Варіант оформлення креслення, відомостей.

Створення відомостей

Вихідні документи в системі формуються з використанням готових шаблонів відповідно до нормативних вимог. У відомості потрапляють дані з налаштуваннями користувача. Підготовлені відомості можна відредагувати.

В системі CREDO ГЕНПЛАН реалізовано створення різних відомостей — обсягів (загальна, по сітці, з урахуванням осадки, з урахуванням геології, по лінії), благоустрою та озеленення (малих архітектурних форм, тротуарів, доріжок та майданчиків, елементів озеленення ПТО і ТТО, елементів облаштування), відведення земель, комунікацій що перетинаються, розбивки і ін. (рис. 10)

Робота з хмарами точок

У програмі реалізований імпорт хмар точок в форматах LAS, CPC, TXT (рис. 11). Хмару точок, яка отримана, наприклад, при наземному або повітряному лазерному скануванні, при фотограмметричної обробки матеріалів фотозйомки, можно імпортувати в систему, використовувати для створення власних хмар точок і потім використовувати точки хмари в різних побудовах.

Кількість точок, з яким може працювати програма, досягає декількох мільярдів.

На основі вихідної хмари користувач може створювати власні хмари точок шляхом експорту груп класифікованих сканером точок, виділення рельєфних точок або проріджування по заданих параметрах (зі збереженням характерних форм рельєфу). Файл вихідної хмари завжди залишається незмінним.

Точки всіх завантажених видимих хмар відображаються у 3D-вигляді.

По точках хмари можна створити рельєфні точки, а також виконати різні побудови в вікні плану. Редагувати точки хмари не можна, за винятком управління їх відображенням (розміром і кольором).

По хмарах будується лінія розрізу, яка представляє собою графічну маску, аналогічну розрізу поверхні. За масці розрізу хмари можна створити чорний поздовжній профіль і чорний поперечний профіль.

CREDO ГЕНПЛАН - рис.11
Рис. 11. Хмара точок у вікні План і у вікні 3D-вид

Формати експорту

 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату DXF / DWG, отримані експортом даних в реальних координатах з плану, а також креслень з моделі креслення.
 • Файли формату TороXML і CredoXML.
 • Файли формату MIF/MID
 • Файли формату TXF/SXF
 • Файли формату KML, KMZ і LandXML, отримані експортом моделі за шаблонами.
 • Растри форматів BMP, JPEG, TIFF, PNG, CRF, PDF.
 • Проекти різних типів в форматах CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії.
 • Відомості НТМ і RTF.
 • Креслення у вигляді листів креслення або планшетів.
 • Файли формату TXT, отримані експортом точок моделі.
 • Відеоролики в форматі AVI.
 • Файли загальних ресурсів формату DBX, використовувані системами CREDO III.

В системі CREDO ГЕНПЛАН реалізована можливість експорту даних в формат IFC.

Реалізовано створення інформаційної моделі об’єкта як набору тривимірних тіл по верствам дорожнього одягу та земляного полотна дороги (рис. 12). Експорт здійснюється згідно налаштувань схеми відповідності 3D-об’єктів. В результаті експортуються наступні типи елементів: ПТО, ЛТО, ТТО, тріангуляція (проекти План генеральний); дорожні знаки, точкова, лінійна і майданна розмітка (проекти організація руху План ОДР); 3D-тіла (конструкція траси дороги, моделі з файлів IFC, посилання на які зберігаються за ТТО).

CREDO ГЕНПЛАН - рис.12
Рис. 12. Інформаційна модель об’єкта. 3D-тіла.

Детальний опис функціоналу можна знайти в документації.

Додаткові модулі

 • Редактор шаблонів, редактор символів, редактор класифікатора, редактор відомостей, редактор конструкцій.
 • Система управління сховищем документів.
 • Утиліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.11.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×