Выбрано:

CREDO ТРУБЫ

CREDO ТРУБЫ

Основне призначення програми CREDO ТРУБЫ — автоматизоване проектування водопропускних труб на автомобільних дорогах і випуск необхідних креслень і відомостей.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення програми CREDO ТРУБЫ

Призначення нової програми CREDO ТРУБЫ — автоматизоване проектування водопропускних труб на автомобільних дорогах і випуск необхідних креслень і відомостей.

У програмі реалізована можливість працювати з технічних нормативним документам, прийнятим в різних країнах.

Для України: ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I Проектування. Частина II Будівництво».

Для підвищення зручності використання при створенні вихідних даних можна фільтрувати труби в залежності від національного нормативного документа, навантаження тощо. Неообхідно вибирати Нормативний документ ДБН В.2.3-22:2009 при цьому доступні і типові проекти для України

 • 3.501.1-144 (З/б круглі з плоскою основою)
 • 3.501.1-177.93 (З/б прямокутні)
 • 3.501-59 (З/б круглі)

Посилання на Розділювальні ресурси з 3 типовими проектами для України:

Файл CulvertUA.dbx — ресурси для програми СREDO ТРУБИ. Користувачам необхідно лише додати нові типові проекти для України (імпортувати ресурси треба з заміною).

Для Республіки Білорусь: ТКП 45-3.03-232-2011 «Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования».

Для Російської Федерації: СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».

Програмний продукт може бути встановлений як самостійне програмне забезпечення і працювати автономно. У той же час функціонал програми повністю включений в систему CREDO ДОРОГИ як окремий модуль і доступний для використання при наявності ліцензії.

Програмний продукт CREDO ТРУБЫ дозволяє вести проектування водопропускних труб по запроектованої автомобільній дорозі в комплексі CREDO ДОРОГИ. Передбачено додаткову команда в меню Дорога, що дозволяє призначити основні характеристики (пікет, найменування водотоку, довжина, витрата, отвір, матеріал, фундамент, кут перетину з віссю дороги, примітка) і створити проект водопропускної труби. Якщо будь-який шар цього проекту зробити активним, відбудеться відкриття проекту в CREDO ТРУБЫ. Також, можна створити відомість за всіма водопропускним трубами по даній трасі дороги.

Команда Водопропускні труби в меню Дорога в ПЗ CREDO ДОРОГИ.
Рис.1 Команда Водопропускні труби в меню Дорога в ПЗ CREDO ДОРОГИ.

У даній версії програмного продукту можна запроектувати як залізобетонні (5 типів) так і металеві гофровані (3 типи) водопропускні труби, відповідно до таких типовими проектами:

 1. ТП Серія Б3.008.1-3.12 (Труби залізобетонні діаметром 500-2400 мм для водопропускних споруд на автомобільних дорогах)
 2. ТП Шифр 1484 (Труби водопропускні круглі залізобетонні збірні для залізних і автомобільних доріг)
 3. ТП Шифр 2175РЧ (Труби водопропускні залізобетонні круглі з плоским підставою для залізних і автомобільних доріг)
 4. ТП Шифр 2119РЧ (Труби водопропускні залізобетонні прямокутні для залізних і автомобільних доріг)
 5. ТП Серія 57-368 (Водопропускні дорожні труби з півкілець радіусом 0.75 м, 1.00 м, 1.25 м)
 6. ТП Серія 3.501.3-187.10 (Труби водопропускні круглі відп. 05-25 м спіральновитих з гофрованого металу з гофром 68 × 13 і 125 × 26 мм)
 7. ТП Серія 3.501.3-183.01 (Труби водопропускні круглі з гофрованого металу для залізних і автомобільних доріг)
 8. ТП Серія 3.501.3-183.03 (Конструкції з гофрованого металу з гофром 150 × 50 мм для залізних і автомобільних доріг)

Для всіх доступних типів труб реалізована можливість проектування в північних районах. Залежно від району проектування користувач може вибрати тип грунту основи і задати значення місцевої глибини промерзання грунту. Ці значення будуть враховані програмою, і конструкція оголовочной частини і основи під трубу буде відповідати заданим вимогам.

ІНТЕРФЕЙС І ОСНОВНІ КОМАНДИ CREDO ТРУБЫ

У програмному продукті CREDO ТРУБЫ можна працювати одночасно в наступних вікнах:

 • Поздовжній перетин
 • План
 • 3D-модель
 • Фасад вхідного оголовка
 • Фасад вихідного оголовка
 • Перетин по середній частині
 • Перетин по протифільтраційному екрану
 • Перетин по засипці оголовка

Усі вікна є інтерактивними. Будь-які зміни у вікні параметрів будуть автоматично відображені у всіх вікнах.

Вигляд основного робочого вікна CREDO ТРУБЫ
Рис.2 Вигляд основного робочого вікна CREDO ТРУБЫ

У програмному продукті CREDO ТРУБЫ реалізований інтерактивний метод завдання і редагування лінії поздовжнього профілю лотка труби.

Основний командою є команда Конструювання труби, яка включає в себе локальні команди:

 • Вихідні дані — введення і редагування вихідних даних для проектування.
 • Конструювання — безпосереднє конструювання водопропускної труби, тобто вибір складових елементів труби, які попередньо призначені того чи іншого типу / діаметру труби.
 • Контроль нормативних значень — контроль основних нормативних вимог з обліку довжини / діаметру труби, максимальної засипки над трубою, закладених в нормативних документах.
 • Характерні точки — діалог дозволяє задати проектний діаметр, при проектуванні водопропускної труби «з нуля».

ВИХІДНІ ДАНІ

Проект Водопропускна труба

Вихідними даними для проектування труби можуть служити:

 • проекти, виконані в системах на платформі CREDO III:
 • проекти ПЗ CREDO ДОРОГИ. Це можуть бути моделі доріг або набори поверхонь і об’єктів ситуації, які описують земляне полотно дороги;
 • проекти об’ємної геологічної моделі.

Проект План генеральний

Для проектів даного типу вихідними даними можуть служити:

 • файли GDS, що містять координати, висоти, імена точок, коди топографічних об’єктів, сформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO ДАТ;
 • різні проекти, набори проектів (НП), створені в системах CREDO III і імпортовані за допомогою файлів у форматі PRX, MPRX і OBX;
 • набори проектів формату COPLN і проекти форматів CPPGN, CPVOL, CPPGL, CPGDS, CPDRL, CPDRW, CP3DG, CP3DS, CPODD, CPCGM, CP3DM;
 • дані, підготовлені в програмних продуктах CREDO другого покоління (CREDO_TER, CREDO_MIX);
 • імпортовані текстові файли, що містять координати та відмітки точок, а також коди тематичних об’єктів;
 • дані в форматі DXF/DWG (системи AutoCAD), MIF/MID (системи MapInfo) і системи Панорама в форматі TXF/SXF;
 • растрові підкладки з розширенням TMD (підготовлені в програмі ТРАНСФОРМ), CRF, TIFF, BMP, PNG, JPEG;
 • космознімки сервісу Google Maps і Bing для некомерційного використання. Робота з ними ведеться в режимі віддаленого доступу (по протоколу WMS);
 • дані цифрових моделей поверхні і ситуації (геометрія елементів, підписи, назви і семантика), отримані імпортом з довільних форматів, відповідно до наявних шаблонами;
 • хмари точок (файли форматів LAS, СРС, ТХТ);
 • файли GNSS, що містять координати, висоти, імена точок, коди топографічних об’єктів і їх атрибути, підготовлені в системі CREDO ГНСС;
 • файли у форматі TopoXML з даними по цифровій моделі поверхні і ситуації (геометрія елементів, підписи, назви і семантика);
 • Shape-файли формату SHP/DBF (Esri Shapefile).

У програмному продукті CREDO ТРУБЫ реалізовано автоматизований підбір ланок труб під задану вихідну довжини труби. Причому, підбір ланок буде здійснено з урахуванням номенклатури елементів, визначеному в конкретному типовому проекті, тобто з урахуванням довжин ланок середньої частини, оголовочних ланок, портальних ланок, укісних стінок, а також всіх необхідних зазорів між ними.

Також, доступна можливість вручну відредагувати набір ланок, складових тіло труби через Конструктор труби.

Реалізована можливість задавати різні конструкції зміцнення русла і укосів на вході і на виході з автоматичним підбором розмірів.

Конструкції зміцнення.
Рис.3 Конструкції зміцнення.

ВИВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Реалізована можливість виведення документів:

 • Специфікації блоків — відомість з описом номенклатури всіх використовуваних елементів із збірного залізобетону.

Підсумковий вид Специфікації блоків користувач може налаштувати під свої вимоги, оскільки в ньому передбачена додаткова угруповання за стовпцями.

Вид відомості Специфікація блоків.
Рис.4 Вид відомості Специфікація блоків.
 • Обсягів матеріалів — відомість з обсягами матеріалів і робіт по водопропускної труби.

Відомість представлена в зрозумілому людині вигляді, з поділом робіт матеріалів на вхідний / вихідний оголовок, середню частину труби і т.д.

Вид відомості Обсягів матеріалів.
Рис.5 Вид відомості Обсягів матеріалів.
 1. Комплексне креслення — загальне креслення водопропускної труби.

Реалізована можливість виведення на комплексне креслення даних з усіх робочих вікон програми, а також додаткових елементів, таких як Таблиця основних показників і Схема будівельного підйому.

Вид комплексного креслення і схема будівельного підйом

Рис.6 Вид комплексного креслення і схема будівельного підйому
Рис.6 Вид комплексного креслення і схема будівельного підйому

При використанні CREDO ТРУБЫ як автономного програмного продукту, передбачена можливість задати проектний діаметр. Для цього служить діалогове вікно Характерні точки, в якому можна призначити всі точки діаметру, як в таблиці, так і інтерактивно, вказавши їх курсором, і відмалювати проектний діаметр, натиснувши на відповідну кнопку в діалозі.

ВИХІДНІ ДАНІ

Проект Водопропускна труба

 • проекти труби Водопропускна труба і 3D-модель, сумісні з усіма системами на платформі CREDO III;
 • інформаційна модель труби в форматі IFC;
 • комплексне креслення труби в складі зазначених фрагментів (план, перетину труби, фасади, специфікація, таблиці показників і обсягів, схема будівельного підйому);
 • створення адресної відомості труб із зазначеної трасі;
 • створення об’ємної відомості труби;
 • експорт креслення труби в формати DXF/DWG і в растр.

Проект План генеральний

 • інформаційні моделі дороги та об’єктів плану в форматі IFC;
 • топографічні плани у вигляді листів креслення або планшетів з використанням шаблонів;
 • креслення, в т.ч. і передані в формати DXF/DWG;
 • файли для обміну проектами і наборами проектів між системами на платформі CREDO III;
 • експорт даних в довільні формати відповідно до наявних шаблонами;
 • експорт креслення плану в файли форматів DXF/DWG і растр.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×