Выбрано:

CREDO ДОРОГИ

CREDO ДОРОГИ

CREDO ДОРОГИ – це система автоматизованого проектування автомобільних доріг в умовах нового будівництва, реконструкції та ремонту.

Система дозволяє проектувати автомобільні дороги всіх технічних категорій, включаючи міські вулиці, дороги загального користування, промислові, під’їзні, промислові та внутрішньогосподарські. Універсальні можливості трасування дозволяють створювати транспортні розв’язки будь-якої конфігурації.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ТІМ ПРОЕКТУВАННЯ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Категория: Метка:

Описание

Призначення системи CREDO ДОРОГИ

Основне призначення CREDO ДОРОГИ — проектування автомобільних доріг в умовах нового будівництва, реконструкції та ремонту. У системі реалізована концепція інформаційного моделювання (ТІМ/BIM), що дозволяє отримати не тільки звичні вихідні документи у вигляді набору креслень і відомостей, а й повноцінну інформаційну модель (ІМ) об’єкту транспортної інфраструктури, забезпечуючи контроль прийнятих проектних рішень на усіх етапах життєвого циклу.

Система CREDO ДОРОГИ дозволяє проектувати і отримувати ІМ автомобільних доріг всіх технічних категорій, включаючи міські вулиці, дороги загального користування, промислові, під’їзні та внутрішньогосподарські. Універсальні можливості трасування дозволяють створювати багаторівневі транспортні розв’язки будь-якої конфігурації.

Професійне програмне забезпечення робить можливим виконання проектів будь-яких типів — від швидкого ескізного проектування нових магістралей до детального ремонту існуючих доріг.

Формати імпорту

 • Текстові файли з інформацією по точках типу XYZ (TXT, CSV).
 • Точки лазерного сканування формату LAS, TXT, CPC.
 • Файли формату DXF і DWG версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
 • Файли форматів MIF/MID (дані системи MapInfo).
 • Файли форматів TXF/SXF (дані системи Панорама).
 • Файли форматів SHP/DBF (дані систем ArcGIS).
 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату XML (кадастрові виписки, кадастрові плани територій).
 • Файли форматів TороXML і CredoXML.
 • Файли форматів Land
 • Веб-карти ресурсів Google Maps, Bing з можливістю імпорту ресурсів з SAS.Планета.
 • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків форматів CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі CREDO ТРАНСФОРМ 3.1 ÷ 4.2.
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ДАТ, CREDO ТРАНСФОРМ, CREDO ГНСС, CREDO 3D СКАН, CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, CREDO ТРАНСКОР, CREDO НИВЕЛИР, CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ (GDS, TMD, GNSS, LSC, CVD, CTP, NIV, DFS).
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ТОПОГРАФ, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ОБЪЕМЫ, CREDO ГЕНПЛАН, CREDO КАДАСТР (PRX, OBX, CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії).
 • Дані в форматах CREDO_TER (CREDO ТЕР) 2002 CREDO_PRO, CREDO_MIX (CREDO МІКС) 2002 CREDO_GEO (CREDO ГЕО) 2002.
 • Растрові файли форматів BMP, PNG для створення текстур.
 • Файли форматів GPX, KML, KMZ, OSM.
 • Тривимірні об’єкти форматів OBJ, 3DS, IFC для створення 3D-моделей.
 • Дані SRTM (англ. Shuttle Radar Topography Mission).

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ CREDO ДОРОГИ

Колективна робота

Система CREDO ДОРОГИ підтримує зберігання даних як автономно на локальному або мережевому диску, так і в сховище документів (ХД) — так званий BIM-сервер.

Крім структурованого зберігання інформації, ХД забезпечує розмежування прав доступу до даних, виконує функції пошуку потрібних файлів по семантичній умові, а також надає ряд інших сервісних функцій: підтримку версійності проектів з відстеженням історії дій користувача, резервне копіювання, аудит. Використання сховища документів забезпечує можливість паралельної роботи над одним об’єктом, що скорочує термін його здачі.

Застосування програмного продукту CREDO ДОРОГИ забезпечує спільну роботу декількох фахівців над одним об’єктом. Інформація з окремих проектів легко і без втрат з’єднується в загальний документ, дозволяючи створювати єдиний інформаційний простір.

Рис. 1. Середовище загальних даних
Рис. 1. Середовище загальних даних

Бібліотеки даних

З системою поставляються бібліотеки різних даних, від ліній і штрихувань до об’єктів інженерного призначення, стилів типових поперечників земляного полотна, шаблонів креслень, відомостей і т.д. Для створення нових даних або для їх коригування, відповідно до стандартів підприємства, в систему вмонтовані прості і зрозумілі редактори.

Рис. 2. Редактор Класифікатору
Рис. 2. Редактор Класифікатору
Рис. 3. Редактор шаблонів. Робота з шаблоном сітки для створення креслення поперечника
Рис. 3. Редактор шаблонів. Робота з шаблоном сітки для створення креслення поперечника

Використання бібліотек даних дозволяє підвищити швидкість і результативність роботи проектувальника, позбавляючи його від кропіткої, монотонної праці при наповненні цифрової моделі різною інформацією і при оформленні вихідних документів. Поповнення бібліотек виконується до кожного випуску системи. Потрібно відзначити, що дані бібліотек повністю відповідають актуальним нормам проектування і вимогам до проектної документації.

Трасування

В системі закладений ряд інтерактивних методів, які дозволяють створити трасу навіть при несприятливих умовах її проходження, дотримуючись найвищих вимог замовника.

Реалізовано розрахунок перехідних кривих по типу VGV_Kurve, які, поряд з плавною зміною кривизни траси, забезпечують безпеку і зручність руху автомобілю зі змінною швидкістю. У результаті застосування цих кривих розширюються можливості проектування самопояснюючих доріг.

Рис. 4. Трасування методом опорних елементів
Рис. 4. Трасування методом опорних елементів

Один із прикладів роботи з трасою — створення магістралі, у якій осі за напрямками руху можуть сходитися і розходитися. При цьому створюється один об’єкт, а на його різних ділянках формується загальне дорожнє полотно або роздільні полотна з автономними налаштуваннями по конструкціям дорожнього одягу, земляного полотна та інше.

Рис. 5. Розбіжність осей за напрямками руху
Рис. 5. Розбіжність осей за напрямками руху

У CREDO ДОРОГИ можлива заміна траси на окремій ділянці в будь-який момент роботи над проектом, при цьому втрати даних будуть мінімальні.

Генплан дороги

Різні методи побудови і універсального редагування, закладені в систему, дозволяють виконати горизонтальне планування дорожнього полотна з урахуванням зупинок, стоянок, примикань, а також створювати майданчики будь-якої конфігурації.

Рис. 6. Ділянка дороги з автобусною зупинкою і перетином
Рис. 6. Ділянка дороги з автобусною зупинкою і перетином

Реалізовано створення генплану дороги через дорожні смуги з одночасною передачею інформації по ширині і розташування окремих смуг на поперечники.

Горизонтальне планування з’їздів виконується автоматично. При цьому, до складу поперечників додаються додаткові дорожні смуги (ПШС, центральна смуга гальмування і накопичення, роздювальні смуги між потоками руху і т.д.) і напрямні острівці в зоні з’їздів.

Автобусні зупинки також створюються автоматично в пару кліків, проектувальнику необхідно вказати розташування і налаштувати геометричні параметри зупинки (посадковий майданчик, майданчик очікування, борти, кишеню, ПШС, розділову смуга). Як і при плануванні з’їздів, до складу поперечників додаються додаткові дорожні смуги і автоматично перебудовується ЦМП.

Точна передача з плану на поперечники змінних значень ширини і ухилу по проїзній частині, узбіччях і укосах досягається за допомогою цільових ліній.

З системою поставляються шаблони по дорогах усіх технічних категорій — міські вулиці і дороги, дороги загального користування, дороги з низькою інтенсивністю руху і спеціальні. Поряд з шаблонами для нового будівництва є і шаблони з різними параметрами для ремонту і реконструкції, шаблони з’їздів і автобусних зупинок. Їх застосування забезпечує швидке і точне відтворення основних параметрів дороги, в тому числі і планової геометрії через дорожні смуги. Такі шаблони розроблені фахівцями компанії «CREDO-DIALOGUE» за нормами проектування, прийнятим в Білорусі, Україні та Росії.

Рис. 7. Шаблони ремонту
Рис. 7. Шаблони ремонту

Можна створювати свої шаблони на базі будь-якого проекту, зберігаючи параметри і налаштування для подальшого застосування на інших дорогах.

Для підвищення зручності і прискорення побудов в плані, розширення можливостей 3D-моделювання в системі CREDO ДОРОГИ передбачені команди створення різних об’єктів по лініях, контурам, по геометрії створених раніше об’єктів.

В одній команді можна побудувати різні геометричні елементи — відрізки прямих, сегменти кіл і сплайнів — декількома методами, використовувати існуючі побудови, додатково створювати об’єкти по еквідістанті, добудовувати відрізки по нормалі і по дотичній в граничних точках побудови, створювати діагоналі і т.д. А в результаті, на основі побудованої геометрії, можна відразу отримати точки і точкові тематичні об’єкти (ТТО) в вузлах і з заданим кроком, графічні маски, лінійні тематичні об’єкти (ЛТО), регіони, площадні тематичні об’єкти (ПТО) і структурні лінії.

У цих командах створення і редагування ЛТО і ПТО передбачено додавання перетинів (для ЛТО) і конструкцій з різних шарів і матеріалів (для ПТО).

Рис. 8. Редактор перетинів і конструкцій
Рис. 8. Редактор перетинів і конструкцій

Це дозволяє створювати твердотільні об’єкти для 3D-моделювання. Такими тілами можна доповнити інформаційну модель дороги або геологічну модель, а можна отримати повноцінну 3D-модель, наприклад, по майданчику для стоянки машин.

Для роботи з тілами додані редактори перетинів, конструктивних шарів і матеріалів, якими заповнюються контури перетинів і шари конструкцій.

Поздовжній профіль

Поздовжній профіль дороги можна отримати методом автоматизованої побудови за ексклюзивною методикою CREDO. В результаті створюється проектна лінія з плавною зміною кривизни.

Рис. 9. Ділянка поздовжнього профілю. Проектна лінія створена сплайн-оптимізацією
Рис. 9. Ділянка поздовжнього профілю. Проектна лінія створена сплайн-оптимізацією

При ремонтах цей метод забезпечує поперечне і поздовжнє вирівнювання існуючого покриття найменшим обсягом вирівнюючого матеріалу. Таким чином, виконується основна вимога до будь-якого об’єкта дорожнього будівництва — безпека і комфорт руху з одночасною мінімізацією витрат.

Для створення проектних профілів в CREDO ДОРОГИ можна використовувати також методи інтерактивної побудови, які широко представлені в системі. Вони дозволяють детально проробляти складні ділянки, враховуючи різні обмеження і нормативні вимоги. При цьому зручно контролювати і змінювати установки вертикальних елементів (кіл, парабол, сплайнів, прямих), виконувати їх сполучення без зламів ухилів. Оперативно оцінити отриманий результат проектант зможе за графіками кривизни і відхилення від контрольних значень, що ним задані.

Якісне рішення проекту неможливо без геологічних даних. Вони формуються в системі CREDO ГЕОЛОГИЯ, а потім використовуються при проектуванні доріг.

Рис. 10. Ділянка поздовжнього і поперечного профілю з геологією
Рис. 10. Ділянка поздовжнього і поперечного профілю з геологією

Для порівняння і вибору найкращого рішення передбачено збереження декількох варіантів профілю (їх кількість необмежена).

Поперечний профіль

Набір різних конструктивних смуг проїзної частини та узбіччя дозволяє створювати поперечники доріг будь-якого типу, включаючи міські вулиці.

Рис. 11. Варіанти поперечних профілів
Рис. 11. Варіанти поперечних профілів

Також у системі реалізовано автоматизований розрахунок ухилів на віражах декількома способами. Наприклад, на ділянках з незабезпеченим водовідведенням можна виконати відгін поперечних ухилів покриття за принципом «сухих» віражів.

Як підказка фахівцю — червоним кольором виділяються ті ділянки, на яких порушені вимоги щодо безпечного і комфортного руху на заокругленні із заданою швидкістю.

Розширення на кривих в плані можна врахувати як для кожної смуги руху, до того ж з різних сторін від осі дороги, так і у вигляді спеціальної смуги загальною шириною з внутрішньої сторони заокруглень.

Рис. 12. Розрахунок віражу і поперечник на заокругленні
Рис. 12. Розрахунок віражу і поперечник на заокругленні

Проектування ремонту

Для виконання ремонтних робіт в програмному комплексі враховані різноманітні вимоги користувачів. У CREDO ДОРОГИ можна провести ремонт по ширині існуючого покриття, зберігаючи відкоси (рис. 13), або створити розширення в ровиках, або передбачити зрізання узбіч (рис. 14), поправити геометрію відкосів і т.д., аж до автоматичного створення картограм по вирівнюванню, різних видів фрезерування покриття і розбирання існуючого дорожнього одягу (рис. 15).

У системі реалізовано автоматичний аналіз поперечників, в результаті якого формуються інтервали з різними типами ремонту та улаштуванням нового дорожнього одягу.

Рис. 13. Приклад ремонту по ширині існуючого покриття зі збереженням існуючих відкосів
Рис. 13. Приклад ремонту по ширині існуючого покриття зі збереженням існуючих відкосів
Рис. 14. Приклад ремонту з розширенням в ровиках або зі зрізанням узбіч
Рис. 14. Приклад ремонту з розширенням в ровиках або зі зрізанням узбіч
Рис. 15. Фрагмент картограм вирівнювання і фрезерування
Рис. 15. Фрагмент картограм вирівнювання і фрезерування

Розрахункові завдання і оцінка проекту

Система виконує величезну кількість розрахункових завдань, детально, в будь-якій точці траси визначає всі параметри дорожнього полотна, розраховує обсяги робіт. За параметрами траси, поздовжнім профілем і поперечниками створюються різні адресні, об’ємні та геодезичні відомості.

Для оцінки вихідних даних і проектних рішень проектувальник може використовувати перегляд 3D-виду проекту в режимі руху і статичний, на зазначених пікетах. При цьому у вікні перегляду відображаються основні параметри руху автомобіля.

Рис. 16. Перегляд 3D-виду і параметрів руху
Рис. 16. Перегляд 3D-виду і параметрів руху

Є можливість оцінити безпеку руху за коефіцієнтами аварійності та визначити такі транспортно-експлуатаційні показники автомобільної дороги як відстані видимості в прямому і зворотному напрямках і рівність покриття по IRI.

Показник рівності IRI розраховується для еталонного автомобіля на відрізках дороги певної довжини або для заданої ділянки, або по всій довжині траси. При розрахунку IRI можна врахувати технологічну нерівність покриття — ввести поправку на похибки при будівництві. За розрахованими значеннями створюється графік рівності IRI.

Рис. 17. Показник рівності IRI
Рис. 17. Показник рівності IRI

Розрахунок відстаней видимості враховує параметри траси в плані, в профілі і ситуаційні перешкоди, які визначив користувач. Рельєфні перешкоди визначаються автоматично. Швидко оцінити результати розрахунку допомагають графіки і додаткова інформація в точках з обмеженою видимістю: чим саме викликано обмеження — профілем, рельєфом або ситуацією.

Рис. 18. Розрахунок відстаней видимості зустрічного автомобіля
Рис. 18. Розрахунок відстаней видимості зустрічного автомобіля

Коефіцієнти аварійності визначаються для кожного окремого критерію згідно з Рекомендаціями щодо забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах (2002 р.). Підсумковий коефіцієнт аварійності — це результат перемноження часних коефіцієнтів. За його значенням будується епюра (лінійний графік). У програмі передбачено створення креслення графіку коефіцієнтів аварійності.

Рис. 19. Розрахунок підсумкового коефіцієнту аварійності
Рис. 19. Розрахунок підсумкового коефіцієнту аварійності

За всіма оціночними критеріями (підсумковий коефіцієнт аварійності, рівність IRI і видимість) формуються відомості.

Створення креслень в системі CREDO ДОРОГИ

При створенні креслень спочатку формується креслярська модель, яку можна доопрацювати до необхідної якості. Креслярські моделі визначаються розкладкою шаблонів креслень на цифрову модель в плані або вирізаються заданим контуром.

Для протяжного лінійного об’єкту користувач може виконати розкладку окремих аркушів креслень по всій довжині протяжних об’єктів.

CREDO ДОРОГИ - рис.20
АБО

Рис. 20. Компонування - розкладка листів креслень по довжині об'єкту
Рис. 20. Компонування — розкладка листів креслень по довжині об’єкту

Креслення поздовжнього профілю і поперечників формуються відповідно до нормативних вимог.

Можна створити комплексні креслення (план, профіль, поперечник), показати конструкцію дорожнього одягу (рис. 21), типові поперечники земляного полотна, а також поперечники на будь-яких пікетах, з заданим кроком, і як варіант, з геологією (рис. 22).

Рис. 21. Креслення конструкції дорожнього одягу
Рис. 21. Креслення конструкції дорожнього одягу
Рис. 22. Креслення поздовжнього профілю з геологією
Рис. 22. Креслення поздовжнього профілю з геологією

Створені в програмі креслення виводяться безпосередньо на друк. Також існує можливість експортувати креслення в CAD-формат DXF/DWG, або графічні формати (JPG, PDF).

Створення відомостей в системі CREDO ДОРОГИ

Вихідні документи в системі формуються з використанням готових шаблонів відповідно до нормативних вимог. У відомості потрапляють дані з налаштуваннями користувача. Підготовлені відомості можна відредагувати.

У системі CREDO ДОРОГИ реалізовано групове створення і пакетне збереження відомостей обсягів робіт по влаштуванню земляного полотна (зняття ГРШ, земляні, планувальні та укріплювальні роботи) і дорожнього одягу, а також відомості розбирання і фрезерування існуючого по

криття.

Також можна випустити відомості кутів повороту, прямих і кривих елементів плану траси, розбивки заокруглень, відміток профілю, відомості семантичних властивостей і тематичних об’єктів класифікатора по майданчику, уздовж лінії траси і перетинаються з лінією, відомість відведення земель.

CREDO ДОРОГИ - рис.23
CREDO ДОРОГИ - рис.24

Рис. 23, 24, 25. Приклади відомостей обсягів робіт
Рис. 23, 24, 25. Приклади відомостей обсягів робіт

Робота з хмарами точок

Реалізовано імпорт хмар точок в форматах LAS, CPC, TXT. Хмару точок, отриману, наприклад, при наземному або повітряному лазерному скануванні, при фотограмметричній обробці матеріалів фотозйомки, можна імпортувати в систему, використовувати для створення власних хмар точок і потім використовувати точки хмари в різних побудовах.

Кількість точок, з яким може працювати програма, досягає декількох мільярдів.

На основі вихідної хмари користувач може створювати власні хмари точок шляхом експорту груп класифікованих сканером точок, виділення рельєфних точок або проріджування по заданих параметрах (зі збереженням характерних форм рельєфу). Файл вихідної хмари завжди залишається незмінним.

Точки всіх завантажених видимих хмар відображаються в режимі 3D.

По точках хмари можна створити рельєфні точки, а також виконати різні побудови у вікні плану. Редагувати точки хмари не можна, за винятком управління їх відображенням (розміром і кольором).

По хмарах будується лінія розрізу, яка представляє собою графічну маску, аналогічну розрізу поверхні. По масці розрізу хмари можна створити чорний поздовжній профіль і чорний поперечний профіль, запроектувати трасу і виконати необхідні ремонтні заходи.

Рис. 26. Робота з хмарами точок
Рис. 26. Робота з хмарами точок

Робота з комплексами 3D-САУ

В системі CREDO ДОРОГИ створюються якісні цифрові моделі проектних поверхонь і 3D структурні лінії по межах конструктивних елементів, які служать просторовою координатною основою для виконання усіх технологічних етапів ремонтно-будівельних робіт із застосуванням 3D-САУ.

Рис. 27. Робота з комплексами 3D-САУ
Рис. 27. Робота з комплексами 3D-САУ

Проектування насипів на слабкій основі, виторфовування і розрахунок осідань

У системі CREDO ДОРОГИ можливий автоматичний розрахунок обсягів виторфовування і осідання насипу в профілі. Розрахунок виконується на основі даних геологічної моделі та по заданих параметрах земляного полотна автомобільної дороги. Розрахунок реалізований за методикою ВСН 26-90 «Інструкція з проектування та будівництва автомобільних доріг нафтових і газових промислів Західного Сибіру».

Також в системах CREDO ДОРОГИ, CREDO ГЕНПЛАН, CREDO ОБЪЕМЫ можливий розрахунок обсягів земляних робіт з урахуванням осідання у плані.

Рис. 28. Виторфовування
Рис. 28. Виторфовування

Робота з кошторисними комплексами

Зв’язка програмних продуктів CREDO і кошторисно-розрахункових комплексів призначена для автоматизації роботи фахівців-кошторисників і дозволяє формувати кошторисну документацію на основі інформаційної моделі автомобільної дороги.

Спеціально для інтеграції програм був розроблений новий продукт CREDO ДОРСМЕТА, в якому виконується підготовка даних для кошторисного розрахунку і їх експорт в кошторисно-розрахункові комплекси «АВС» і «ГРАНД-СМЕТА».

За результатами проектування формується необхідний комплект відомостей, в тому числі відомості обсягів робіт різних видів. У відомостях формуються всі необхідні розрахункові геометричні параметри, обчислені за проектом автомобільної дороги. Для кожного виду відомостей розраховується свій набір конструктивних елементів і їх семантичних властивостей, які передаються в кошторисні розрахунки. У програмі можна підготувати кілька проектів для підготовки даних для розрахунку окремих локальних кошторисів, в тому числі з різним кроком розрахунку. Для створених конструктивних елементів призначаються кошторисні правила (атрибути), які використовуються в кошторисній розрахунку. Призначення кошторисних правил може виконуватися індивідуально для кожного елемента або для групи однотипних елементів. Для призначення кошторисних атрибутів використовується «База знань», в яку передаються властивості елемента. Після закінчення роботи формується комплект кошторисних матеріалів.

Рис. 29. Робота в кошторисному комплексі «АВС»
Рис. 29. Робота в кошторисному комплексі «АВС»

Формати Експорту

 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату DXF/DWG, отримані експортом даних в реальних координатах з плану, а також креслень з моделі креслення.
 • Файли формату TороXML і CredoXML.
 • Файли формату MIF/MID.
 • Файли формату TXF/SXF.
 • Файли формату KML, KMZ і LandXML, отримані експортом моделі за шаблонами.
 • Растри форматів BMP, JPEG, TIFF, PNG, CRF, PDF.
 • Проекти різних типів в форматах CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії.
 • Відомості НТМ і RTF.
 • Креслення у вигляді листів креслення або планшетів.
 • Файли формату TXT, отримані експортом точок моделі.
 • Відеоролики в форматі AVI.
 • Файли загальних ресурсів формату DBX, використовувані системами CREDO III.
 • Файли формату RCFC для кошторисно-розрахункових комплексів «АВС» і «ГРАНД-СМЕТА»

Реалізована можливість експорту даних в формат IFC.

Реалізовано створення інформаційної моделі дороги як набору тривимірних тіл по шарах дорожнього одягу та земляного полотна дороги (рис. 30). Експорт здійснюється згідно налаштувань схеми відповідності 3D-об’єктів. У результаті експортуються наступні типи елементів: ПТО, ЛТО, ТТО, тріангуляція (проекти План генеральний); дорожні знаки, точкова, лінійна і площадна розмітка (проекти організації руху, План ОДР); 3D-тіла (конструкція траси дороги, моделі з файлів IFC, посилання на які зберігаються за ТТО).

Рис. 30. Інформаційна модель дороги
Рис. 30. Інформаційна модель дороги

Детальний опис функціоналу можна знайти в документації

Додаткові модулі

 • Редактор шаблонів, Редактор символів, Редактор класифікатора, Редактор відомостей, Редактор конструкцій.
 • Система управління сховищем документів.
 • Утиліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.11.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Відео

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×