Выбрано:

CREDO ТОПОГРАФ

CREDO ТОПОГРАФ

Програма CREDO ТОПОГРАФ призначена для створення повноцінної цифрової моделі місцевості, з підготовкою і випуском звітних документів, а також імпорту та обробки даних польових вимірювань з тахеометрів.

Для успішного вирішення цих завдань в CREDO ТОПОГРАФ реалізовані спеціалізовані універсальні команди, в яких згруповані різні методи створення і редагування об’єктів, що дозволяють в одній побудові створити (або змінити) відразу кілька елементів цифрової моделі: лінійні різного призначення, точкові у вузлах лінії, а якщо лінія замкнута — то і площадні об’єкти, і регіони. У процесі роботи таких побудов можна визначити позначки точкових і профілі лінійних об’єктів, додати семантичний опис і створити необхідні підписи, а в деяких випадках і перебудувати поверхню.

У той же час в системі CREDO ТОПОГРАФ доступні давно зарекомендовані і активно застосовані можливості платформи CREDO III.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Порівняльна таблиця функціональних можливостей ПЗ CREDO

Категория: Метка:

Описание

Обробка геодезичних вимірювань в CREDO ТОПОГРАФ

Як правило, вимірювання потрапляють в програму CREDO ТОПОГРАФ шляхом імпорту файлів, отриманих з електронних тахеометрів (практично усіх виробників). Причому для цього використовується система спеціальних плагінів, що дозволяють оперативно вносити зміни в існуючі формати при виявленні в них особливостей і реалізовувати читання нових форматів відразу після їх появи.

Після імпорту вимірювань і координат вихідних пунктів CREDO ТОПОГРАФ проводиться попередня обробка вимірювань, в процесі якої обчислюються середні значення, проводиться їх контроль на відповідність допускам, а також враховуються необхідні поправки. Після цього можна переходити до урівнювання лінійно-кутових вимірювань і ходів тригонометричного нівелювання (рис. 1). Так само, у міру необхідності, можна виконати пошук грубих помилок у вимірах.

CREDO ТОПОГРАФ - рис.1
Рис. 1. Результати обробки вимірювань

Використання систем польового кодування, які налаштовуються, дозволяє спростити створення елементів ситуації — в результаті обробки інформації, закодованої в процесі польових робіт, точкові, лінійні і площадні топографічні об’єкти створюються автоматично.

По завершенні обробки вимірювань можна приступати до створення цифрової моделі місцевості інженерного призначення, так як її основа, у вигляді точок, вже готова. Варто відзначити, що в разі повторного урівнювання вимірів в будь-який момент можна відновити і положення точок вже створеної цифрової моделі, і елементів, які на них спираються.

Ситуація

Цифрова модель ситуації формується шляхом створення точкових, площадних і лінійних об’єктів відповідно до класифікатора, в якому задані налаштування їх відображення умовними знаками в залежності від масштабу зйомки. Крім цього, для ситуаційних об’єктів передбачено заповнення значень семантичних властивостей, які дозволяють зберігати і відображати на планах довільну атрибутивну інформацію про об’єкти (рис. 2).

CREDO ТОПОГРАФ - рис.2
Рис. 2. Фрагмент цифрової моделі місцевості

Для побудови об’єктів ситуації передбачено ряд інтерактивних методів. Вони дозволяють створювати як окремі типи елементів (наприклад, дерева), так і цілі групи елементів різних типів в однійпобудові. Наприклад, можна одночасно створити лінію контуру будівлі, площадний об’єкт будівлі з підписами на основі семантики, яка може включати різні характеристики (тип, найменування, поверховість тощо), і структурну лінію для коректного укладання ребер тріангуляції при побудові поверхні. Або інший приклад — створити ЛЕП одночасно з умовними знаками опор певного типу (рис. 3).

Склад доступних для створення елементів залежить від геометрії лінійного об’єкту: якщо лінія розімкнута, то створювати можна тільки маски, точки і точкові об’єкти, а якщо лінія замкнута, то до списку додаються ПТО (площадні тематичні об’єкти) і регіони. У разі, коли об’єкт є чотирикутником, створити можна і його діагоналі.

Крім цього, всі методи вміють працювати в режимі продовження наявних побудов: якщо почати або закінчити побудову лінії від вже наявної, то програма CREDO ТОПОГРАФ запропонує автоматично створювати всі елементи, які є в контактній точці. І ще важливий момент — всі елементи самі «знають і пам’ятають» шари, в яких повинні зберігатися. Також при побудові лінії можна створити додаткові еквідистантні об’єкти і вказати необхідність розвороту підписів нових та існуючих в моделі точок відносно лінії

.

CREDO ТОПОГРАФ - рис.3
Рис. 3. Параметри об’єктів в одній побудові

З групами елементів працюють і методи редагування геометрії — при зміні положення вузлів, ланок або навіть сегментів ліній зміняться усі елементи, які через них проходять (ТТО, лінії, контури). До того ж в таких методах реалізовані можливості, що дозволяють, наприклад, зберігати прямокутники при зміні положення вершини або сторони, а також перетворювати і добудовувати цілі сегменти вихідних об’єктів, рухаючи їх довільно або по сусідніх ланках.

При необхідності в CREDO ТОПОГРАФ можна створювати і профілі лінійних об’єктів, використовуючи різні способи: інтерполяцією даних, з постійним похилом, по заданій позначці.

Поверхні

Основою побудови поверхонь є точки, отримані в тому числі і в результаті обробки вимірювань, а характерні ділянки рельєфу, такі як хребти, обриви або укоси, як правило, виділяються структурними лініями (СЛ).

У простих ситуаціях профілі СЛ можна визначити безпосередньо при побудовах в плані, задавши необхідні позначки в вузлах (за замовчуванням вони інтерполюються з точок і поверхонь). Для вирішення більш складних завдань, наприклад, при моделюванні вертикальних поверхонь (бордюрів, підпірних стінок і т.п.) можна перейти в вікно профілів. Це дозволить переглядати розрізи, перетини і розгорнутий план маски і використовувати широкі можливості створення і редагування ліній профілів.

Для створення і перевтілення поверхонь в CREDO ТОПОГРАФ призначено усього один метод, який дозволяє працювати з точками і структурними лініями як всього шару відразу, так і в інтерактивно побудованому контурі. В рамках цієї ж побудови можна автоматично виділити ділянки з характерними формами рельєфу: керуючись заданими діапазонами похилів, система об’єднає трикутники в групи і призначить їм необхідний стиль відображення (горизонталі, укоси, обриви), при необхідності стилі ділянок можна змінити інтерактивно.

Методи редагування локальних ділянок тріангуляції і параметрів відображення поверхонь включені до складу однієї команди, тому завжди знаходяться «під рукою», що значно спрощує досягнення оптимального результату — точного відтворення форм рельєфу і коректного відображення характерних ділянок.

Варто також відзначити, що система запам’ятовує в якому шарі знаходиться поверхня і більше не вимагає вибору шару, при цьому і видимість всіх необхідних для роботи елементів моделі (вершини, ребра, контури, ділянки без поверхні) включається автоматично при активізації команд роботи з поверхнями.

Проаналізувати створену модель рельєфу можна як за даними плану, в тому числі і в тривимірному зображенні, так і побудувавши перетини у довільних місцях.

Універсальний режим

У системі CREDO ТОПОГРАФ передбачено спеціальний режим роботи, при якому можна практично повністю відмовитися від використання команд меню і панелей інструментів. При його включенні найбільш часто використовувані команди з’являються на спеціальних панелях інструментів у вікні параметрів: якщо обраний який-небудь елемент або їх група, то система автоматично активує команду редагування їх параметрів, а також пропонує всі методи, доступні для їх редагування, якщо ж обраних елементів немає, то на панелях з’являться методи створення об’єктів і редагування поверхні.

Такий підхід дозволяє істотно підвищити продуктивність роботи за рахунок спрощення алгоритму дій і скорочення їх кількості: необхідно або вибрати об’єкт моделі, і при необхідності уточнити метод його редагування, або просто вибрати потрібний спосіб створення об’єктів.

Трансформація даних

У системі CREDO ТОПОГРАФ реалізована робота в різних системах координат і можливість перетворення даних з однієї системи координат в іншу. Для цих цілей використовується редактор систем координат, функціональність якого дозволяє створювати і редагувати парамети СК, датуму і еліпсоїдів (рис. 4). Перетворення координат є при імпорті/ експорті даних з текстових файлів

.

CREDO ТОПОГРАФ - рис.4
Рис. 4. Системи координат

Крім цього, створені моделі рельєфу і ситуації можна трансформувати (зміщення, поворот, масштабування) по заданих параметрах або інтерактивно.

Також передбачена можливість використання тимчасових СК різних видів: додаткова, будівельна, по масці.

При необхідності можна об’єднувати дані кількох цифрових моделей в одну, копіювати або вирізати дані з однієї моделі в іншу.

Креслення і відомості

У системі CREDO ТОПОГРАФ передбачено створення необхідних спеціалізованих відомостей за результатами вимірювань (рис. 5) і по об’єктах ситуації. Крім того, відомості семантичних властивостей тематичних об’єктів можна формувати за результатами пошуку даних в ЦММ.

За ЦММ можливе формування і висновок на друк креслень і планшетів. При необхідності в створені креслення можна внести зміни, замінивши в автоматичному режимі зображення на поточне подання відповідного фрагмента у вікні плану.

Рис. 5. Відомості за результатами обробки вимірювань

Бібліотеки даних

З системою CREDO ТОПОГРАФ поставляються спеціалізовані бібліотеки, що містять описи різних даних — від типів ліній і штрихувань до умовних знаків і тематичних об’єктів з підписами, шаблонів креслень, планшетів, відомостей і т.д. Для коригування цих даних або для створення нових в систему вбудовані прості і зрозумілі редактори.

Використання бібліотек дозволяє підвищити швидкість і результативність роботи інженера, позбавляючи його від копіткої, монотонної праці при наповненні цифрової моделі різною інформацією і при оформленні вихідних документів. Важливо, що дані бібліотек відповідають актуальним нормам оформлення топографічних планів і вимогам, які пред’являються до звітних документів.

У системі CREDO ТОПОГРАФ реалізована можливість експорту даних в формат IFC.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц або більш продуктивний.

  ОЗУ: не менше 2 ГБ.

  Відеопідсистема:
  графічний прискорювач на базі графічного процесора класу NVIDIA GeForce 6600 або AMD Radeon X700 або більш продуктивні.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео


  CREDO ТОПОГРАФ. Обробка геодезичних вимірювань

  CREDO ТОПОГРАФ. Побудова цифрової моделі ситуації

  CREDO ТОПОГРАФ. Побудова цифрової моделі рельєфу

  CREDO ТОПОГРАФ. Актуалізація ЦММ після переурівнювання та перетворення в іншу систему координат

  CREDO ТОПОГРАФ. Створення текстових файлів з координатами

  Презентація нової системи CREDO ТОПОГРАФ

  Урок 1. CREDO ТОПОГРАФ. Загальні відомості

  Урок 2. CREDO ТОПОГРАФ. Властивості Набору Проектів

  Урок 3. CREDO ТОПОГРАФ. Проект Вимірювання

  Урок 4. CREDO ТОПОГРАФ. Імпорт

  Урок 5. CREDO ТОПОГРАФ. Ситуація

  Урок 6. CREDO ТОПОГРАФ. Поверхні

  Урок 7. CREDO ТОПОГРАФ. Креслення і Експорт

  Нове в CREDO ТОПОГРАФ 1.7. Проект Вимірювання

  Нове в CREDO ТОПОГРАФ 1.7. Проект План Генеральний

  Нове в CREDO ТОПОГРАФ 1.7. Створення та редагування об’єктів в ПГ

  CREDO ТОПОГРАФ 1.8. Підвищуємо комфорт побудов

  CREDO ТОПОГРАФ 1.8. Спрощуємо моделювання рельєфу

  Короткий огляд системи CREDO ТОПОГРАФ 1.6.

  CREDO ТОПОГРАФ. Нове у версії 1.9

  Трансфер функціональності з CREDO ТОПОГРАФ в інші системи.

  CREDO ТОПОГРАФ. Робота в вікні Профіль.

  Завантажити

  Закрыть меню
  ×