Выбрано:

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Основне призначення CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ — створення цифрової моделі місцевості, трасування лінійних об’єктів, випуску топографічних планів, поздовжніх і поперечних профілів трас лінійних споруд.

Замовити ТИМЧАСОВУ ВЕРСІЮ

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 3.0

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.9

Завантажити ВЕРСІЮ CREDO III 2.8

Взяти програмне забезпечення в ОРЕНДУ

Порівняльна таблиця функціональних можливостей ПЗ CREDO

Описание

Призначення системи CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Програма CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ призначена для створення цифрової моделі місцевості, трасування лінійних об’єктів, випуску топографічних планів, поздовжніх і поперечних профілів трас лінійних споруд.

Формати імпорту

 • Проекти, виконані в системах на платформі CREDO III.
 • Текстові файли з інформацією по точках типу XYZ (TXT, CSV)
 • Точки лазерного сканування формату LAS, TXT, CPC.
 • Файли формату DXF і DWG версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
 • Файли форматів MIF/MID (дані системи MapInfo).
 • Файли форматів TXF/SXF (дані системи Панорама).
 • Файли форматів SHP/DBF (дані систем ArcGIS).
 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату XML (кадастрові виписки, кадастрові плани територій та ін.).
 • Файли форматів TороXML і CredoXML.
 • Файли форматів Land
 • Веб-карти ресурсів Google Maps, Bing з можливістю імпорту ресурсів з SAS.Планета.
 • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків форматів CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі CREDO ТРАНСФОРМ 3.1 ? 4.2.
 • Файли, сформовані в програмах CREDO ДАТ, CREDO ТРАНСФОРМ, CREDO ГНСС, CREDO 3D СКАН, CREDO ВЕКТОРИЗАТОР, CREDO ТРАНСКОР, CREDO НИВЕЛИР, CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ (GDS, TMD, GNSS, LSC, CVD, CTP, NIV, DFS).
 • Дані в форматах CREDO_TER 2002 CREDO_PRO, CREDO_MIX 2002 CREDO_GEO 2002.
 • Растрові файли форматів BMP, PNG для створення текстур.
 • Файли форматів GPX, KML, KMZ, OSM.
 • Тривимірні об’єкти форматів OBJ, 3DS для створення 3D-моделей.
 • Дані SRTM (англ. Shuttle Radar Topography Mission).

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ

Створення цифрової моделі місцевості

Цифрова модель місцевості (ЦММ) включає в себе цифрову модель рельєфу (ЦМР) і цифрову модель ситуації (ЦМС).

Основою побудови ЦМР є точки, за якими нерегулярною сіткою трикутників будується модель рельєфу з високою точністю. Характерні ділянки рельєфу, такі як хребти, обриви, і т.д., можуть виділятися за допомогою структурних ліній (СЛ).

Поверхня з різними її елементами відображається як у вікні плану, так і в вікні 3D-виду.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.1

Моделювання поверхонь (бордюрів, набережних, підпірних стінок і т.п.) виконується за допомогою СЛ з подвійним профілем. Для побудови поверхні фахівець завжди зможе вибрати відповідний інструмент створення або редагування в залежності від вихідних даних і поставлених завдань.

В системі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ можна проаналізувати створену модель рельєфу, побудувавши розріз довільного перетину. На розріз передаються дані, набір яких визначає сам користувач: умовні позначення перетинаються комунікацій, дані розгорнутого плану, геологічні дані і ін.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.2

Цифрова модель ситуації формується за допомогою точкових, майданних і лінійних топографічних об’єктів на основі класифікатора. Топографічні об’єкти відображаються умовними знаками відповідно до поточного масштабом зйомки.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.3

У програмі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ існує набір 3D-моделей об’єктів. Призначивши відповідність 3D-об’єктів умовним знакам, користувач може побачити відображення моделі ситуації на 3D-вигляді.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.4
CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.5

Трасування лінійних споруд

У програмі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ реалізована можливість інтерактивного створення та редагування трас з використанням різних методів трасування, в тому числі із застосуванням польових матеріалів. Прокладання трас в обмежених і складних умовах, наприклад, в гірській місцевості або при реконструкції доріг. Можливість створення політрасс. Розбивка пікетажу, в тому числі з використанням «рубаних» пікетів різних видів. Створення та редагування кутів повороту заокруглень трас. Можливість поділу та об’єднання вершин кутів.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.6

Створення поздовжніх і поперечних профілів

В системі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ створюються подовжні і поперечні профілі по лінійних споруд. Всі комунікації та інші об’єкти, які потрапляють в перетин, автоматично виводяться у вікні профілю.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.7

Крім того, існує можливість задати різні види поздовжніх профілів (чорний профіль, лінія побуту, профіль додаткової поверхні і допоміжний профіль).

Створення креслень

При створенні креслень і планшетів спочатку формується чертежная модель, яку можна доопрацювати до необхідної якості. Креслярські моделі визначаються розкладкою шаблонів креслень або планшетів на цифровий моделі в плані або вирізаються контуром.

У разі протяжного об’єкта користувач може виконати розкладку окремих аркушів креслень або планшетів по всій площі об’єкта.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.8

За тими ж принципами формуються креслення поздовжнього профілю і діаметрів. Передбачена також можливість створення комплексних креслень (план, профіль, діаметр).

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.9

Створені в програмі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ креслення виводяться безпосередньо на друк. Також існує можливість експортувати креслення в CAD-формат DXF, або графічні формати (JPG, PDF). Також в програмі передбачено створення планшетів відповідно до нормативної документації.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.10
CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.11

Створення відомостей

Вихідні документи в системі формуються з використанням готових шаблонів відповідно до нормативних вимог. У відомості потрапляють дані з налаштуваннями користувача. Підготовлені відомості можна відредагувати.

В системі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ можна випустити відомості кутів повороту, прямих і кривих елементів плану траси, розбивки заокруглень, відміток профілю, відомості семантичних властивостей і тематичних об’єктів класифікатора по майданчику, уздовж лінії траси і перетинаються з лінією.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.12

Робота з хмарами точок

У програмі CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ реалізований імпорт хмар точок в форматах LAS, CPC, TXT. Хмара точок, отримана, наприклад, при наземному або повітряному лазерному скануванні, при фотограмметричній обробці матеріалів фотозйомки, можна імпортувати в систему, використовувати для створення власних хмар точок і потім враховувати точки хмари в різних побудовах.

Кількість точок, з яким може працювати програма, досягає декількох мільярдів.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.13

На основі вихідної хмари користувач може створювати власні хмари точок шляхом експорту груп класифікованих сканером точок, виділенням рельєфних точок або проріджуванням по заданих параметрах (зі збереженням характерних форм рельєфу). Файл вихідної хмари завжди залишається незмінним.

Точки всіх завантажених видимих хмар відображаються у 3D-вигляді.

По точках хмари можна створити рельєфні точки, а також виконати різні побудови в вікні плану. Редагувати точки хмари не можна, за винятком управління їх відображенням (розміром і кольором).

По хмарах будується лінія розрізу, яка представляє собою графічну маску, аналогічну розрізу поверхні. По масці розрізу хмари можна створити чорний поздовжній профіль і чорний поперечний профіль.

Колективна робота

Система CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ підтримує зберігання даних як автономно на локальному або мережевому диску, так і в сховище документів (СД).

Крім структурованого зберігання інформації СД забезпечує розмежування прав доступу до даних, виконує функції пошуку потрібних файлів за семантичною умовою, а також надає ряд інших сервісних функцій: підтримку версійності проектів з відстеженням історії дій користувача, резервне копіювання, аудит. Використання сховища документів забезпечує можливість паралельної роботи над одним об’єктом, що скорочує термін його здачі.

CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - рис.14

Формати експорту

 • Файли формату Industry Foundation Classes (IFC).
 • Файли формату DXF, отримані експортом даних в реальних координатах з плану, а також креслень з моделі креслення.
 • Файли формату TороXML і CredoXML.
 • Файли формату KML, KMZ і LandXML, отримані експортом моделі за шаблонами.
 • Растри форматів BMP, JPEG, TIFF, PNG, CRF, PDF.
 • Проекти різних типів в форматах CPPGN, CPVOL, CPDRL, CPDRW і набори проектів плану в форматі COPLN поточної версії.
 • Відомості НТМ і RTF.
 • Креслення у вигляді листів креслення або планшетів.
 • Файли формату TXT, отримані експортом точок моделі.
 • Відеоролики в форматі AVI.
 • Файли загальних ресурсів формату DBX, використовувані системами CREDO III.

Детальний опис функціоналу системи можна знайти в документації.

Додаткові модулі

 • Редактор шаблонів, редактор символів, редактор класифікатора, редактор відомостей.
 • Система управління сховищем документів.
 • Утиліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.11.

 

Для отримання розгорнутої консультації щодо детальних умов придбання програмного забезпечення CREDO або отримання безкоштовної тимчасової версії будь-якої програми, заповніть форму замовлення:

  Замовлення програмного забезпечення CREDO
  1. Мене цікавить придбання систем CREDO:
  2. ГЕОЛОГИЯМАРКШЕЙДЕРИЯОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
  3. Коментарі
  4. ТакНі

  Поля, позначені (*), обов'язкові для заповнення

  Системні вимоги

  Процесор: Intel Core i3/i5/i7 або аналогічний.

  ОЗУ: не менше 4 ГБ.

  Операційні системи:
  Microsoft Windows 7 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,
  Microsoft Windows 8.1,
  Microsoft Windows 8.1 x64,
  Microsoft Windows 10 x64,
  Microsoft Windows 10 x86.

  Примітка:

  Для забезпечення функціонування програмного продукту потрібна Система захисту Ешелон II, що включає апаратний ключ захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж комп’ютері, де запускаються програми, так і на одному з комп’ютерів мережі організації.

  Відео

  Завантажити

  Порівняльна таблиця функціональних можливостей ПЗ CREDO
  Інструкція користувача CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
  Закрыть меню
  ×