Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Нове в геологічному напрямку комплексу CREDO 2.7

Доопрацювання в геологічному класифікаторі

У версії 2.7 найбільшу увагу приділено доопрацюванням в геологічному класифікаторі.

Так додалася можливість задавати різне оформлення для точкових і інтервальних проб на кресленні розрізу і на кресленні колонки.
Нове в геологічній лінійці СREDO версії 2.7 - рис.1
При формуванні шаблону геологічної колонки тепер можна ставити вертикальну орієнтацію для будь-якого тексту, положення стрілки напрямку напору води можна орієнтувати зліва, справа і по центру.

В опис проби можна автоматично вставити лабораторне опис грунту за даними фізико-механічних характеристик.

Редагування елементів геологічного класифікатора

Довгий час нарікання користувачів викликав той факт, що неможливо було відредагувати більшу частину елементів геологічного класифікатора, не закриваючи основну програму.

Тепер велика частина елементів доступна для редагування безпосередньо з ПЗ CREDO (Не запускаючи Редактор Класифікатора), завдяки впровадженим браузер-редакторам. Для редагування доступні: всі штрихування, всі характеристики шарів, генези, стратиграфії, горизонти підземних вод і мерзлоти і проби.

Нове в геологічній лінійці СREDO версії 2.7 - рис.2

Зведений протокол характеристик грунтів

В ПЗ CREDO додана можливість формувати зведений протокол характеристик грунтів з геологічної легенди. Вся інформація, яка накопичується по шару в результаті обробки даних і польових випробувань тепер доступна до висновку в відомість на підставі шаблону xlsx, сформованого користувачем.
Нове в геологічній лінійці СREDO версії 2.7 - рис.3

Взаємодія з поверхнею в Плані Генеральному

З розвитком технологій все нові методи збору інформації для формування цифрових моделей місцевості використовуються в роботі фахівців.

Так все більшої популярності набирає формування моделі рельєфу за даними хмар точок, отриманих лазерним скануванням чи АФІ. Оскільки такі поверхні зазвичай складаються з великої кількості точок і трикутників, копіювання їх в План Геологічний уповільнювало роботу системи. У версії 2.7 з’явилася можливість не копіювати поверхні, а просто вказати шар проекту План Генеральний, в якому міститься рельєф. Це дає можливість геологу використовувати всі необхідні дані і при цьому не завантажувати ресурси системи зайвою інформацією.

Розвиток моделі 3D-геології

Ще один крок зроблений в напрямку удосконалення твердотільної моделі геології. Тепер в модель передаються свердловини як 3D-об’єкти. І в складі моделі експортуються в IFC формат.
Нове в геологічній лінійці СREDO версії 2.7 - рис.4

Закрыть меню
×