Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608
Очікуваний випуск CREDO РАДОН UA 1.0 для українських користувачів

Очікуваний випуск CREDO РАДОН UA 1.0 для українських користувачів

До розробників програм CREDO надходили численні звернення користувачів з питаннями про випуск оновлень і підтримки старої версії РАДОН. У той же час провідний науково-дослідний інститут ДП ДерждорНДІ спільно з ХНАДУ і НТУ розробили ГБН В.2.3-37641918-559: 2019 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКІЙ. ПРОЕКТУВАННЯ.

Саме це і підштовхнуло компанію «CREDO-DIALOGUE» випустити абсолютно нову програму для українських користувачів, яка базується на нових стандартах розрахунку нежорстких дорожніх одягів.

Активне впровадження в будівництво доріг з цементобетонним покриттям знайшло втілення в розробці РАДОН UA 1.0 і методики розрахунку конструкції жорсткого дорожнього одягу відповідно до ГБН В.2.3-37641918-557:2016 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ ЖОРСТКИЙ. ПРОЕКТУВАННЯ.

Основні принципи роботи.

Принцип роботи програми заснований на виборі методики розрахунку і послідовному заповненні даних в діалогових вікнах. Програма контролює коректність введення і дає необхідні підказки при закритті вікон та виконанні розрахунків. Таким чином, система допомагає користувачеві аналізувати результати і приймати рішення щодо зміни конструкції.

Діалоги для введення вихідних даних по клімату, дорозі, складу руху, розрахунковому навантаженні, конструкції дорожнього одягу досить прості в заповненні, містять підказки у вигляді довідок, карт, повідомлень і контролюють коректність даних, що вводяться.

Система РАДОН UA 1.0 надає інженеру широкі можливості для завдання різних умов розрахунку. З одного боку, програма дотримується вимог зазначених методик, і за замовчуванням пропонує саме нормативні вихідні дані. Але, в той же час, система дозволяє задавати користувачу індивідуальні дані, тим самим відкриваючи можливості для вирішення нестандартних завдань. Наприклад, проектувальник може задавати індивідуальні коефіцієнти міцності і надійності, розрахункові навантаження, коефіцієнти Кд, задавати різні умови при призначенні морозозахисту, для зниження розрахункової вологості згідно запропонованим вимогам до проектної ділянки дороги.

Інтерактивні карти. Карти дорожньо-кліматичного районування (ДКЗ) зроблені відповідно до уточненого районування України згідно ДБН В.2.3-4: 2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Вони є інтерактивними для зручності користувачів. У випадках ускладнень при завданні характеристик, усі необхідні дані по дорожньо-кліматичних зонах і підзонах можна отримати простим наведенням курсору в потрібну область карти (рис.1).

рис.1 - CREDO РАДОН
Рис.1 Інтерактивна карта районування ДКЗ України

Вологість ґрунтів. Згідно ГБН В.2.3-37641918-559:2019 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКИЙ. ПРОЕКТУВАННЯ введені в розрахунок конструкцій заходи, що знижують вологість ґрунтів земляного полотна. Це знайшло відображення і у виборі користувачем одного або декількох заходів у відповідному вікні параметрів. Значок + вказує безпосередньо обраний метод зниження вологості, одночасно є можливість задавати комплекс методів (рис. 2).

рис.2 - CREDO РАДОН
Рис.2 Опис методики зниження вологості ґрунтів земполотна

Також в алгоритмі розрахунку враховано параметр варіації вологості відповідно до методики розрахунку за ГБН В.2.3-37641918-559: 2019 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКІЙ. ПРОЕКТУВАННЯ. При науково-технічному супроводі є можливість цей параметр задати згідно індивідуальних розрахунків (рис. 3).

рис.3 - CREDO РАДОН
Рис. 3 Вибір параметру варіації

Розрахункове навантаження. Склад потоку. У програмі реалізована можливість задавати автомобільне колісне навантаження до 130 кН — група А1 з урахуванням вимог ДБН В 2.3-4. Розрахунок ведеться як для статичного, так і для динамічного навантажень. Для наведених типів навантажень в базу автомобілів внесені нові групи транспортних засобів з відповідними коефіцієнтами приведення. Технологія розрахунку необхідного модуля пружності на покриття гнучка, є можливість розраховувати за потоком або за методикою, задаючи різні параметри розподілу інтенсивності, складу руху (рис.4).

рис.4 - CREDO РАДОН

рис.4.2 - CREDO РАДОН
Рис.4 Вибір розрахункового навантаження і складу транспортного потоку

Розрахунки. При виконанні оптимізаційних розрахунків дорожній одяг в програмі РАДОН UA 1.0 розраховується таким чином, щоб під дією короткочасної динамічного або статичного навантаження в робочому шарі земляного полотна і в незв’язних шарах за термін служби не виникали недопустимі залишкові деформації. Враховано нововведення в розрахунку напружень зсуву τв в ґрунті від власної ваги дорожнього одягу і граничному напруженні зсуву в ґрунті Τгр

Розрахунок дренуючого і морозозахисного шарів передбачений відповідно до рекомендацій ГБН В.2.3-37641918-559:2019 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКІЙ. ПРОЕКТУВАННЯ пункти 5.15 — 5.21, а також методиками розрахунку з урахуванням поправок режиму припливу води і гідрологічного запасу припливу води в дренуючий шар.

Можливості програми:

  • в конструкції дорожнього одягу можна призначати конструктивні захисні шари з представленого списку матеріалів. Також є можливість створювати індивідуальні шари;
  • в алгоритм розрахунку закладена можливість завдання товщини шарів покриття в дорожніх конструкціях з точністю до 1 мм;
  • в програмі реалізована висока точність виконання оптимізаційних розрахунків для шарів покриття, крок розрахунку становить всього 5 мм. При виконанні оптимізації підбір товщини можна задавати для декількох шарів конструкції одночасно.

База матеріалів і автомобілів. Створена повна бібліотека матеріалів «Матеріали шарів ДО» згідно Довідник №1 Розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів покриттів і основ дорожніх одягів та навантажень від транспортних засобів і Довідник №2 Розрахункових характеристик асфальтобетонів для призначення сучасних дорожньо-будівельних матеріалів в конструкціях дорожніх одягів для автомобільних доріг загального користування та міських доріг та вулиць (рис.5).

рис.5 - CREDO РАДОН
Рис.5 База матеріалів конструктивних шарів дорожнього одягу

У базі автомобілів представлені всі автомобілі згідно Довідник №1. Обидві бази гнучкі для користувачів, є можливість задавати свої матеріали і автомобілі з індивідуальними параметрами згідно за результатами науково-технічного супроводу (рис.6).

рис.6.1 - CREDO РАДОН

рис.6.2 - CREDO РАДОН
Рис. 6 База автомобілів для розрахунку

Для полегшення роботи при призначенні складу руху, конструкції дорожнього одягу в програмі організовано пошук (виділено зеленою стрічкою) за різними критеріями. При вказівці назви групи або елементу програма покаже всі знайдені дані в дереві шарів (рис. 7). Далі досить подвійним натисканням миші вибрати необхідний елемент.

рис.7 - CREDO РАДОН
Рис. 7 Реалізація пошуку елементу за заданим критерієм

Після виконання розрахунку користувач може візуально оцінити результат у робочому вікні (рис. 8).

рис.8 - CREDO РАДОН
Рис. 8 Вікно результату розрахунку

Справа у вікні відображається детальна інформація про матеріал шару, який проектувальник вибрав у схемі конструкції дорожнього одягу. Наведені дані в робочому вікні плюс інформація за результатами розрахунку дозволяють проаналізувати конструкцію і прийняти рішення щодо остаточного варіанту.

Результат розрахунку. Крім виконання розрахунків по заданих товщинах конструкції, система дозволяє виконувати оптимізаційний розрахунок по підбору конструкції мінімальної товщини, найменшого запасу міцності, мінімальних показників за базовою кошторисною вартістю. З метою економії дорогих матеріалів в системі була підвищена точність виконання оптимізаційних розрахунків для шарів покриття. Тепер програма дозволяє задати крок розрахунку 5 мм.

Крім оптимального варіанту, який виводиться на екран, користувачеві пропонується можливість переглянути список варіантів оптимальних конструкцій, які також задовольняють заданим критеріям оптимізації. Проаналізувавши список варіантів, можна вибрати, припустимо, конструкцію не тільки з більшою товщиною, а й з більш високим запасом на розтяг при згині і т.д.

Переглянути результати можна не тільки на екрані, але і в протоколах. Короткі протоколи призначені для перегляду основних результатів і швидкого друку з програми.

Повні протоколи бувають двох видів. Перший вид містить докладні звіти про всі вказані вихідні дані і результати розрахунку. Другий вид — протоколи з формулами, які крім докладних звітів включають в себе повний хід розрахунків з формулами. Повні протоколи реалізовані для конструкцій нежорстких і жорстких дорожніх одягів (рис.9).

рис.9 - CREDO РАДОН
Рис. 9 Приклад протоколу розрахунку конструкції

Звіти можна експортувати у файли формату RTF, DXF.

Використання геосинтетичних матеріалів. Застосування геосинтетичних матеріалів у першому випуску РАДОН UA 1.0 носить лише конструктивний характер (рис.10) і регламентується за призначенням згідно ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях.

рис.10 - CREDO РАДОН
Рис. 10 Умови застосування геосинтетичних матеріалів у конструкції

Надалі при удосконаленні методики взаємного розрахунку на міцність конструктивних шарів дорожнього одягу і геосинтетичного матеріалу будуть внесені відповідні зміни в алгоритм розрахунку.

Основні принципи роботи при розрахунку посилення існуючої конструкції

Особливість розрахунку посилення існуючої конструкції дорожнього одягу полягає в наступному: інженер-проектувальник в якості вихідних даних керується виміряним модулем пружності наявного конструктиву і приймає його модуль пружності за основу розрахунку (рис.11). Другий варіант призначення вихідних даних: повне обстеження існуючої конструкції і за результатами пошарового аналізу всього конструктиву — призначення коефіцієнтів зносу і розрахунок модуля пружності на існуючій поверхні відповідно до методики МР-46-72 (ХАДИ) (рис.11)

рис.11.1 - CREDO РАДОН

рис.11.2 - CREDO РАДОН
Рис. 11 Параметри для обчислення значення фактичного модуля пружності існуючої конструкції

Основні принципи роботи при розрахунку конструкцій дорожнього одягу з цементобетонним покриттям

Програма передбачає відсутність або наявність крайового армування в різних напрямках по осі дороги (рис.12).

Матеріали шарів покриття для жорстких дорожніх одягів прийняті відповідно до ГБН В.2.3-37641918-557:2017 Автомобільні дороги. Жорсткий дорожній одяг. Проектування, проте можуть бути додані або змінені в базі матеріалів, представляючи собою гнучкі варіанти призначення характеристик матеріалів шарів. При призначенні конструктивних шарів також працює Пошук по базі матеріалів, справа йде відображення довідкової інформації по обраному матеріалу із зазначенням його властивостей по базі матеріалів (рис.13)

рис.12 - CREDO РАДОН
Рис. 12 Вибір армування
рис.13 - CREDO РАДОН
Рис. 13 База матеріалів для конструкцій з цементобетонним покриттям

В результаті розрахунку користувач має вибір виведення протоколу, повного або скороченого, в форматі RTF, а також креслення конструкції в форматі DXF. Приклад протоколу з розрахунком монолітного цементобетонного покриття представлений на рисунку 14.

рис.14 - CREDO РАДОН
Рис. 14. Приклад протоколу розрахунку жорсткого дорожнього одягу

Розробники програми РАДОН UA 1.0 вклали свої знання, вміння і повагу до користувачів програми при розробці першої версії з надією на подальшу взаємовигідну співпрацю.

Закрыть меню
×