Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III

В черговий випуск програмних продуктів на платформі CREDO III наші розробники традиційно додали велику кількість нових затребуваних функцій і методів, поліпшили кількість роботи систем для всіх користувачів. У версії 2.6 багато зроблено для розвитку можливостей інформаційного моделювання об’єктів транспортного, промислового і громадянського будівництва.

Інформаційне моделювання

Сховище даних

Істотний розвиток функціональності торкнувся не тільки можливостей моделювання об’єктів, а й організації середовища загальних даних. Так в новій версії реалізована можливість збереження і по-вторного використання структури об’єкта, що представляє собою набір каталогів зберігання інформації зі збереженням прав доступу кожної папки. При цьому реалізована можливість задати кожному каталогу додаткові параметри:

 • допустимі розширення файлів, які можуть зберігатися в цьому каталозі;
 • ввести префікси імен файлів, які будуть автоматично додаватися до імені файлу, причому з урахуванням ієрархічної вкладеності.

Варто відзначити, що в СД може збиратися не тільки інформація, створена в CREDO, а й будь які інші файли.

Для підвищення зручності роботи з даними сховищ документів було розроблено спеціальний додаток, що дозволяє налаштувати відображення обраних сховищ в будь-яких файлових менеджерах (наприклад, в Провіднику) у вигляді стандартних жорстких дисків.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.1

Електронні документи

BIM-технології безпосередньо пов’язані з можливістю перевірки і підтвердження авторства розробників моделей і документів. Тому в новій версії реалізована можливість підписувати проекти і пакети документів електронним цифровим підписом (ЕЦП). Для цього необхідно вибрати сертифікат електронно-цифрового підпису, після чого при збереженні буде проводитися автоматичне підписання файлу обраним в налаштуваннях сертифікатом ЕЦП (файл sig буде збережений в тому ж каталозі, що і сам проект).

Актуалізація імпортованих даних CREDO

При роботі з вихідними даними, підготовленими в програмних продуктах CREDO (CREDO ДАТ, CREDO ГНСС, CREDO 3D СКАН тощо.) Реалізована можливість контролювати зміни. Тепер система контролює зміни, що відбуваються з проектом і, при необхідності обновленя даних проектів, відображає відповідний статус — «Требуется актуализация»:

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.2

Користувачеві досить відзначити необхідний проект прапорцем і натиснути кнопку Застосувати або ОК.

Створення моделей тематичних об`єктів

У цьому випуску продовжилась робота по вдосконаленню можливостей 3D-моделювання. У новій версії для кожного тематичного об’єкта в Редакторі класифікатора можна створити декілька 3D-моделей об’єкта. При цьому умовне позначення об’єкта у вікні плану і набір його семантичних властивостей будуть однаковими, однак відображення об’єкта в 3D-моделі (вид параметричного об’єкта, йо-го розміри, текстура і т.д.) і самі значення семантичних властивостей можуть бути різними.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.3

Вкладення тематичних об’єктів

Тепер будь-який тематичний об’єкт може зберігати файли-вкладення. Це можуть бути і фото і зоб-ражения (файли формату png, bmp, jpg, jpeg і gif), і будь-які інші файли — наприклад, з документами, таблицями і т.д

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.4

Графічні вкладення точкових тематичних об’єктів можна переглядати безпосередньо у вікні плану за допомогою спеціального режиму — перегляд зображень. У цьому режимі всі об’єкти з доданими графічними файлами будуть підсвічені спеціальним розширеним символом.

При наведенні на символ підказки в режимі універсального редагування або режимі інформації в вікні плану з’явиться панель перегляду вкладень з кнопками гортання зображення і прив’язки місця розташування панелі. Вкладення можуть зберігатися як внутрішні (файл вкладення зберігається за проектом), так і зовнішні (файл вкладення зберігається окремо від проекту, за проектом зберігається тільки шлях до файлу).

Обчислення значень семантики

У новій версії додана можливість при роботі з семантикою використовувати нескладні розрахунки. Для цього в Редакторі класифікатора необхідно створити новий тип семантики — «формула» і в спеціальній панелі ввести розрахункові дані. Після цього в проектах система автоматично буде розраховувати значення семантики, спираючись на геометричні змінні (відмітка, довжина та ін.) Та інші семантичні властивості.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.5

Панель інструментів вікна 3D-модель

Панель 3D-модель поповнилася новими командами для роботи з 3D-тілами. Умовно їх можна розділити на 3 групи:

 • інформація по об’єктах,
 • група команд відсікання 3D-тіл,
 • група команд налаштування відображення об’єктів.

При роботі з командами першої групи користувач може безпосередньо у вікні 3D-моделі відобразити координати будь-якої точки, площу однієї або всіх граней тіла, обсяг і відстань від точки до точки.

Всі створені переліченими командами підпису завжди звернені до користувача не залежно від поточ-ного повороту моделі (розташовані строго горизонтально) і видно до перестворення моделі.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.6

Група команд побудови перетинів моделі дозволяє «розрізати» 3D-модель обраної плоскості або пе-реглядати перетин в інтерактивному режимі рухаючись по обраної 3D-лінії.

І третя група команд відповідає за налаштування відображення об’єктів. Додана можливість вмикати / вимикати кордон між тілами, відображати ребра каркаса і лицьові грані.

Експорт даних в IFC

При експорті в файл IFC реалізоване угруповання елементів, що складають об’єкт: спочатку опи-сується сам вихідний об’єкт (елемент без геометрії), а потім, на рівень нижче, всі елементи, з яких він складається.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.7

Передаються при цьому і все семантичні описи, і параметри об’єкта (довжина, площа, периметр). Особливу увагу було приділено відповідності створюваних файлів специфікації формату, що дозво-лить уникнути проблем при обміні даними з вимогливим ПО.

Загальні

Налаштування замовчувань для шрифту текстів

Тепер в налаштунках системи можна задати умовчання для шрифту текстів плану, використовуваних в командах створення тексту, в також в командах створення підписів в моделі креслення, підписів координатної сітки, легенди градієнтної заливки.

Аналогічна настройка з’явилася і для текстів в профілях трас автомобільних доріг, линійних тематичних об’єктів, структурних ліній і розрізів. Встановлені установки шрифту в профілі будуть за замовчуванням використовуватися для текстів, ординат і робочих відміток.

Зміна товщини лінійних елементів

Для зручності роботи з моделлю на моніторах з високою роздільною здатністю з’явилася можливість змінювати товщину наступних лінійних елементів:

 • структурної лінії,
 • полілінії,
 • примітиву,
 • ребра тріангуляції,
 • маски бергштрихів і написів горизонталей,
 • керуючої лінії,
 • гумки інтерактивних побудов.

Вибрані товщини ліній передаються в модель креслення. Крім цього на прохання користувачів додана настройка, що дозволяє змінювати масштаб інтерфейсних написів самих систем — команд меню, текстів в різних діалогах і т.д.

Відомість ординат і пересічок

З’явилася можливість формувати зведену відомість інформації з будь-якого з профілів лінійного обєкта.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.8

Створення окремих типів об’єктів

В меню Побудова додані команди створення окремих типів об’єктів:

 • графічна маска,
 • структурна лінія,
 • лінійний тематичний об’єкт,
 • регіон,
 • площадний тематичний об’єкт.

Команди дозволяють створювати об’єкти тільки обраного типу, що дозволить прискорити форму-вання моделі при певних користувальницьких сценаріях.

Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.9

Інші доопрацювання

 1. Перероблені підходи використання стрічки команд. Так, при виборі команд з додатковими па-нелями інструментів у вікні параметрів або захопленні елементів в режимі універсального ре-дагування в стрічці з’являється динамічна вкладка з переліком методів обраної команди. Панелі інструментів вікна параметрів можна приховати за допомогою нової команди в меню Робоче середовище.
 2. Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.10

 3. У командах створення об’єктів по лінії і об’єктів по контуру з’явилася можливість будувати строго горизонтальні чи суворо вертикальні ланки об’єктів, не відволікаючись на ручне вве-дення значення азимута.
 4. Нове у версії 2.6 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.11

 5. При імпорті даних з DXF в діалогах Типи ліній, Штрихування, Блоки, Типи елементів, Шрифти допрацьований стандартний груповий вибір елементів (рядків) за допомогою клавіш Ctrl і Shift для виконання налаштувань.
 6. У налаштуванні експорту даних моделі креслення в файли форматів DXF/DWG додана мож-ливість підписи експортувати у вигляді блоків з унікальним ім’ям.
 7. Додана можливість відображати позначку чорного профілю для рисок пікетажа. Для цього в підпис пікету потрібно додати змінну «Відмітка чорного профілю».
 8. Допрацьовані налаштування збереження методу визначення профілю структурних ліній. Метод «За відмітками в вузлах» буде використовуватися в разі наявності інтерпольованих даних і тільки якщо за шаром не збережено інший метод визначення профілю.
 9. За запитом користувачів змінені умовчання в методах Розділити і Стерти (полілінія за замовчуванням не стирається) і при редагуванні вузлів полілінії (тепер за замовчуванням захватується один вузол).
 10. Створення креслення за шаблоном. Тепер після вибору шаблону креслення центр шаблону за замовчуванням прикріплений до курсора, що дозволяє відразу розмістити шаблон в потрібному місці плану. Додатково до шаблону додані керуючі точки (по аналогії, як у підписів тематичних об’єктів) для більш швидкого переміщення і розвороту шаблону без переключення методів на локальній панелі інструментів.
 11. Тепер при створенні і редагуванні лінійних об’єктів у вікні параметрів доступна інформація про довжину об’єкта.
 12. При створенні об’єктів за існуючими точкам з’явився додатковий параметр, дозволяючий ви-микати видимість підписів таких точок в процесі побудови.
 13. Реалізовано одночасне формування кількох креслень планшетів. Вибрати відразу кілька креслень планшетів можна довільним контуром, контуром-прямокутником або створенням контуру по лінії курсором в режимі вказівки точки.
 14. Для команди обрізати 3D-тіла в проекті 3D-модель додана можливість вибирати тіла інтерактивно відразу у вікні.
 15. З’явилася можливість будь-які відомості зберігати відразу в формат Excel.
 16. Проведено трансфер команд в редакторі символів. Додані нові методи створення масок і регіонів.
Закрыть меню
×