Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Інформація даного розділу — тільки для систем комплексу СREDO третього покоління — СREDO III (СREDO ТОПОПЛАН, СREDO ГЕНПЛАН, СREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, СREDO ДОРОГИ, СREDO ОБЪЕМЫ).

Варіантне проектування доріг

Описано особливості редагування плану трас, у яких запроектовані профілі і поперечники; інтерактивного переміщення діаметрів для вибору оптимального положення в плані і профілі; застосування шаблонів для швидкого виконання налаштувань створення даних, конструкції поперечників та ін. Детальніше >>

Цільові лінії і дорожні смуги

Показано взаємний вплив горизонтального планування дорожнього полотна і параметрів поперечних профілів; описані правила роботи з дорожніми смугами і цільовими лініями, які можуть бути отримані алгоритмічно або створені користувачем; розглянуті команди розрахунку розширень на кривих в плані та в умовах ремонту зі збереженням існуючої ширини покриття і укосів земполотна. Детальніше >>

Проектування поздовжнього профілю методом оптимізації

Розглянуто загальні питання оптимізації, способи створення і редагування ЛРО і ескізної лінії, нові параметри для роботи методів Сплайн-Оптимізації і Експрес-Оптимізації, можливості аналізу проектного профілю. Детальніше >>

Віражі

Описано принципи створення віражів, наведені розрахункові формули і приклади редагування віражів для різних заокруглень. Детальніше >>

Технологія виконання ремонту покриття

Описана послідовність дій по підготовці даних і виконання налаштувань, детально розглянуті варіанти влаштування шарів посилення і вирівнювання, а також розширень покриття. Детальніше >>

Аналіз результатів проектування ремонту дороги (покриття)

Показана методика оцінки виконаного ремонту; наведені різні приклади редагування параметрів, коли необхідно змінити вид ремонту, прийнятий на окремих поперечниках. Детальніше >>

Картограми вирівнювання, фрезерування і розбирання

Описано принципи створення картограм, типи даних, можливості оформлення креслень. Детальніше >>

Розбір існуючого дорожнього одягу

Описано різні варіанти розбору існуючого покриття, в тому числі попереднє фрезерування і підломка кромки, особливості виконання налаштувань і розрахунку обсягів. Детальніше >>

Проектування укосів земляного полотна

Описано варіанти створення укосів; стилі насипів і виїмок, які входять в комплект поставки; елементи стилів; принципи застосування шаблонів укосів; пристрій перехідних ділянок насипу або виїмки з поступовою зміною крутизни укосів; особливості зміцнення укосів. Детальніше >>

Проектування кюветів

Показана технологія проектування кюветів. Описано варіанти створення кюветів, елементи шаблонів, особливості проектування профілів кюветів і зміцнення. Детальніше >>

Принципи створення регіонів земляного полотна

Описано особливості створення на поперечниках регіонів, за якими розраховуються площі і обсяги робіт по влаштуванню земляного полотна. Детальніше >>

Зняття ґрунтово-рослинного шару, нарізка уступів, розпушування

Розглянуто особливості зняття ҐРШ при проектуванні моно- і політрасс. Описано технологію обліку розпушування і нарізки уступів на цілині і схилах існуючого земполотна. Детальніше >>

Розрахунок обсягів робіт і створення відомостей в системі CREDO ДОРОГИ

Описано принципи розрахунку обсягів робіт по влаштуванню земляного полотна та дорожнього одягу по трасах АД, показані різні налаштування створення відомостей і використання шаблонів. Детальніше >>

Створення креслень і відомостей відведення

Описано особливості створення майданних об’єктів для відводу земель, а також два варіанти створення відомостей, які залежать від вихідних даних. Детальніше >>

Створення креслення профілю з даними за існуючими кюветами

Розглянуто різні способи створення профілів за існуючими кюветами і заповнення даних по кюветах в сітці креслення поздовжнього профілю по осі дороги. Детальніше >>

Профіль кромки

Для проектування поверхневого водовідведення з проїжджої частини дороги можна використовувати профілі по кромках покриття. Описано особливості автоматичного створення, подальшого редагування і обліку профілю кромки при побудові поперечника. Детальніше >>

Проектування окремої перехідно-швидкісної смуги на існуючій дорозі

В архіві знаходиться опис технології проектування, файл формату obx з вихідними даними і файл формату mpm з шаблоном конструкції ПШС. Детальніше >>

Закрыть меню
×