Офіційне представництво CREDO-DIALOGUE в Україні.
Контактний телефон для отримання консультацій, тимчасових версій або придбання системи: (095) 80-80-608

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III

При випуску версії, розробники традиційно приділили увагу як запитам користувачів з розвитку функціоналу, так і загальним тенденціям на ринку інформаційного моделювання.

Розвиток Сховища Документів (CД)

Одна з найбільш важливих доопрацювань у версії 2.7 — реалізація імпорту та експорту даних в формат XML згідно ГОСТ Р 21.101-2020. Дана функціональність дозволяє обмінюватися пакетами електронних документів між ПП CREDO, що підтримують даний формат.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.1

За запитами користувачів розроблена можливість налаштування нового права доступу до інформації в каталогах, що забороняє копіювання будь-яких даних з СД. Таким чином при роботі з даними певного рівня секретності користувач зможе відкрити проекти для перегляду, але не зможе виконати команди «Зберегти як» або «Створити копію» та ін. Всі права доступу, включаючи і це, налаштовуються адміністратором Сховища Документів.

Загальні зміни

Відновлений і поліпшений сервіс імпорту висот SRTM. При цьому тепер можна не тільки імпортувати висоти (при встановленій системі координат), але і вибирати тип імпортованих даних (SRTM GL1 30m, SRTM GL3 90m, SRTM GL1 Ellipsoidal 30m, ALOS World 3D 30m, ALOS World 3D Ellipsoidal 30m, Global Bathymetry SRTM15 + V2 .1.)

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.2

Істотно доопрацьовані можливості збереження креслень. Тепер для експорту креслень в формат PDF реалізований пакетний режим, який дозволяє створювати або групу односторінкових PDF-файлів, або один багатосторінковий документ, відповідно до кількості обраних креслень в CREDO. Ця функція працює для всіх типів креслень — плану, профілю, геологічної колонки та ін.

У властивостях набору проектів додана можливість обирати одиниці вимірювання довжин. Якщо раніше були доступні тільки метри, тепер на вибір представлені сантиметри, міліметри, милі і ін. Аналогічні можливості вибору одиниць вимірювання використовуються і при проставленні лінійних розмірів.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.3

Для виключення розбіжностей в розрахунках довжин елементів при експорті в формат DXF збільшена точність представлення координат.

Робота з 3D

У системах CREDO III версії 2.7 реалізований імпорт даних з формату IFC в проекти типу 3D-модель. При цьому в проекті створюється структура об’єктів і 3D-тіл повністю ідентична структурі IFC. Об’єктам присвоюються необхідні властивості і параметри, включаючи налаштування відображення, що дозволяє не тільки бачити ці дані в вікнах плану і 3D, а й в довільних перетинах. Імпортувати дані можна як у новий проект, так і в існуючий.

Доопрацьований імпорт IFC в модель у вигляді зовнішніх об’єктів — тепер реалізована підтримка кольорів елементів вихідної моделі, що дало додаткову наочність і реалістичність.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.4

У вікні 3D-моделі з’явилася кнопка налаштувань відповідності, за допомогою якої можна не тільки обрати параметри відображення самої моделі, а й задати вид навколишнього простору «текстуру неба», а також налаштувати спосіб відображення обраного об’єкта (прозорий або фоном) і необхідність використання спрощеного відображення моделі. Це дозволяє знизити вимоги до продуктивності комп’ютера при роботі з великими об’єктами.

У новій версії 3D-моделі об’єктів можуть створюватися імпортом з форматів 3DS, OBJ і IFC, такі можливості доступні при роботі з точковими об’єктами в проектах План Генеральний, налаштуваннях Редактора Класифікатора і схем відповідності.

У всіх браузерах вибору об’єктів, які мають налаштування відображення в 3D, додана панель перегляду 3D-моделей.

Побудови

Триває робота над підвищенням зручності функціональності і скороченням кількості необхідних дій при виконанні рутинних операцій.

У поточному випуску модифікації піддалася команда «Створити креслення в контурі». Зараз при побудові контуру немає необхідності зміни виду курсора, а також розширені можливості визначення геометрії самого контуру — можна вибрати ділянку будь-якої лінії і задати ширину коридору.

У всіх профілях програмних продуктів CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO ДОРОГИ і CREDO ГЕНПЛАН, а також в Редакторі Символів, меню Побудова піддалися актуалізації та спрощенню, при цьому частина команд, що працюють з базовою геометрією переміщена в меню Примітиви.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.5

На прохання користувачів при переході в будь-який профіль або розріз поверхні доданий параметр «Ставлення масштабів вікна профілю», який дозволяє задати і зберегти співвідношення горизонтального і вертикального масштабів вікна профілю.

Інтерфейс

У CREDO III версії 2.7 з’явилася стандартна підтримка 4К моніторів, що враховує налаштування масштабування Windows. При цьому іконки переведені у векторний формат, що може виявитися незвичним для користувачів, що працюють з нестандартним масштабуванням інтерфейсу.

Редактор Текстур тепер можна викликати окремою командою в меню Установки.

Розширено діапазон швидкості і коефіцієнтів масштабування при прокручуванні колесом миші.

Для користувачів ПЗ CREDO ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН додали можливість відображати контури заявки градієнтною заливкою в залежності від поточного статусу.

Відомості

Реалізована можливість збереження відомостей в форматах * .xls і * .xlsx. Для цього в редакторі відомостей додана команда експорт в Excel в меню Дані.

У командах створення відомостей параметр «підтвердження вибору шаблону» тепер запам’ятовує свій останній стан.

Додана можливість формування підсумкової відомості обсягів робіт для кількох обраних проектів. При попередньому перегляді відомості можна сортувати дані в шпальтах, відключати видимість і міняти порядок стовпців, а також обирати потрібні проекти. У Редакторі відомостей таблиця передається відповідно до поточних параметрів.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.6

Класифікатор

У попередній версії була реалізована можливість створення семантики типу формула, що дозволяє виробляти арифметичні дії з використанням змінних і численних семантичних властивостей. У новій версії 2.7 ця функціональність отримала розвиток. З’явилася можливість додавати текстові семантичні властивості і довільні тексти обмеживши їх знаком « ‘». Так рядок «{Відмітка} + [CP185] ‘з [CP162] м [CP012]’», де Відмітка — це відповідний параметр тематичного об’єкта, СР185 і CP162 — це коди семантичних властивостей типу число, а CP012 — код семантичного властивості типу текст , дасть в моделі наступний результат: 15.00 з 20.00 м Газ, де 15 — сума значень Відмітка і СР185, а «20.00» і «Газ» значення відповідно CP162 і CP012. Дана функціональність дозволяє врахувати індивідуальні вимоги фахівців, які працюють з моделлю і уникнути необхідності використання систематичних додаткових обчислень, так як обчислені значення можуть не тільки відображатися у вигляді підписів на плані, а й виводитися в відомості і експортуватися в інші формати.

Нове у версії 2.7 для всіх продуктів на платформі CREDO III - рис.7

Інші доопрацювання

Тривають роботи з розвитку відкритого формату TopoXML. У поточній версії в нього додані дані по пікетажу трас і лінійних тематичних об’єктів. Крім цього, продукти геодезичної платформи CREDO можуть обмінюватися через нього даними сирих вимірювань, в перспективі до них приєднається ПЗ CREDO ТОПОГРАФ.

Оптимізована робота функцій нумерації вершин кутів. Тепер після видалення ВК в плані, нумерація вершин в профілі змінюється автоматично.

Сподіваємося, новинки знайдуть застосування і будуть затребувані фахівцями різних спеціальностей, які працюють в ПП CREDO. Разом з тим команда розробників завжди готова до обговорення конструктивних пропозицій, спрямованих на вдосконалення та розвиток продуктів CREDO. Крім того, ми завжди чекаємо на ваші відгуки, зауваження та інформацію про помилки, відповідно до яких намагаємося коригувати плани розробки і випуску пакетів виправлень.

Закрыть меню
×